Kikiáltási ár
16 275 000 Ft
Licitlépcső
50 000 Ft
A jelentkezés véget ér:4 nap, 10 óra és 37:49

Ismertető

Gépjárművek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gépjárművek

Jelentkezési határidő
2022. 10. 06. | 12:00
Árverés kezdete
2022. 10. 07. | 12:00
Árverés vége
2022. 10. 22. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.638/2022
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2837670
Becsérték
23 250 000 Ft
Kikiáltási ár
16 275 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév
HÜTŐTRANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1225 Budapest, Csut utca 4. A ép. 1 em. 6
Cégjegyzékszám
01 09 707391

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) HÜTŐTRANSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 707391, székhely: 1225 Budapest, Csut utca 4. A ép. 1 em. 6) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.638/2022/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 22. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2837670)
Az árverés kezdete: 2022. október 7. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. október 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 16 275 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 897 500 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki a pályázathoz kapcsolódóan az árverési előleget megfizeti a HÜTŐTRANSZ Kft. "fa" CIB Banknál vezetett 10700512-70228241-51100005 számú bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „HÜTŐTRANSZ Kft. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Gépjárművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 23 250 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SCHWARZMÜLLER SPA 3/E

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: PEUGEOT EXPERT FV HDI MISTRAL

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: CITROEN BERLINGO

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: ACKERMANN FRUEHAUF DA 78 F3

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SCHWARZMÜLLER SPA 3/E

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: KRONE SDR 27

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

7. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN TGA-TGX 18.440 4X2 BLS

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

8. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyedi, magyar S 34 BD3

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

9. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN TGA - TGX18.440 4X2 BLS

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

10. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: KRONE SDP 27

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

11. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: TOYOTA XP13N(A) - YARIS

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

12. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: KÖGEL S24-SV24

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással a HÜTŐTRANSZ Kft. "fa" CIB Banknál vezetett 10700512-70228241-51100005 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés kiértékelését, elbírálását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a). Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről, elszállításáról a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó a vagyontárgyak tekintetében garanciát, szavatosságot nem vállal, felelősség nem
terheli, vevő az értékesítést követően az eladó felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati, árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti
A gépjárművek harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre. A minimálár nettó ár. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2837670/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || A2837670F1437 kommentje:

    Üdv: Szeretnénk megtekinteni! Hol van rá lehetőség?És mikor?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2022.10.07.-2022.10.22.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos