Eredménytelenítés ideje
2016. 07. 30. 14:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2016. 07. 30. 14:00

Ismertető

658,8 m HUF értékű követelés értékesítése - Dráva Kalász Zrt

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

658,8 m HUF értékű követelés értékesítése - Dráva Kalász Zrt.; Közjegyzői okiratba foglalt beruházási kölcsönszerződésből eredő követelés, amely létrejött a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet, mint Hitelező, másrészről a DRÁVA KALÁSZ ZRT. (székhelye: 7300 Komló, Cserma utca 14. 3. emelet11., cégjegyzékszáma: 02-10-060387, adószáma: 24238120-2-02), mint Adós/Ügyfél/Zálogkötelezett között. Futamidő, lejárat: 2022 december. A követelés 2016.03.15-i fordulónappal összesen 658,8 millió HUF, melyből tőke 562,5 millió HUF, melyből kamat 57,6 millió HUF, melyből késedelmi kamat 38,7 millió HUF. Fedezetek: kezesség alapján kezes ingatlanjai, vagyont terhelő zálogjog, üzletrészt terhelő zálog és vételi jog. További információ a követeléssel kapcsolatban a felszámolótól kérhető, illetve az értékbecslés és a szerződéses dokumentáció elérhető betekintésre a lentiek alapján.

Árverés kezdete
2016. 07. 15. | 12:00
Árverés vége
2016. 07. 30. | 14:00
Ügyszám
20.Fpk.01-15-000559
Becsérték527 000 000 Ft
Kikiáltási ár527 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”
Székhely
9900 Körmend, Rákóczi utca 32.
Cégjegyzékszám
18 02 000128

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 20.Fpk.01-15-000559 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 02 000128, székhely: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett licit.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 20.Fpk.01-15-000559 ügyszámú árverés 2016. július 30. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18 02 000128, székhely: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 20.Fpk.01-15-000559 ügyszámú árverés 2016. július 15. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 02 000128, székhely: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A452811.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 18 02 000128, székhely: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.01-15-000559/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A452811)
Az árverés kezdete:
2016. július 15. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2016. július 30. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
527 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 16 010 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező hitelszerződések vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással, a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10555303-49020032 számú bankszámlájára, (közlemény rovatban: Dráva Kalász ajánlati biztosíték) és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-be. Az árverési előlegfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés kezdő időpontjáig ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Az árverési eljárás második helyezettje esetében az árverési előleget a szerződéskötést követő 8 napon belül, míg a többi pályázónak pedig az árverési előleget az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

658,8 m HUF értékű követelés értékesítése - Dráva Kalász Zrt.;
Közjegyzői okiratba foglalt beruházási kölcsönszerződésből eredő követelés, amely létrejött a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet, mint Hitelező, másrészről a DRÁVA KALÁSZ ZRT. (székhelye: 7300 Komló, Cserma utca 14. 3. emelet11., cégjegyzékszáma: 02-10-060387, adószáma: 24238120-2-02), mint Adós/Ügyfél/Zálogkötelezett között. Futamidő, lejárat: 2022 december. A követelés 2016.03.15-i fordulónappal összesen 658,8 millió HUF, melyből tőke 562,5 millió HUF, melyből kamat 57,6 millió HUF, melyből késedelmi kamat 38,7 millió HUF. Fedezetek: kezesség alapján kezes ingatlanjai, vagyont terhelő zálogjog, üzletrészt terhelő zálog és vételi jog. További információ a követeléssel kapcsolatban a felszámolótól kérhető, illetve az értékbecslés és a szerződéses dokumentáció elérhető betekintésre a lentiek alapján.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 527 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 658,8 m HUF értékű követelés értékesítése - Dráva Kalász Zrt

A követelés összege:
658 800 000
Lejárati ideje:
Nem lejárt (1 éven túl esedékes)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
igen Kezes vagyona, vagyont terhelő zálogjog. Adós a kezes társaságokban 50%-os tulajdonrészt szerzett.
Becsértéke:
527 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felajánlott követelések és az azokat alátámasztó dokumentumok, az értékbecslés és a szerződések előzetesen egyeztetett időpontban 2016. július 1-je és július 15-e között délelőtt 10.00 órától délután 15.00-ig megtekinthetőek. Kérjük egyeztesse a helyszínt és az időpontot az alábbi telefonszámon: 30/439-5292

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező követelés vonatkozásában a vételárat átutalással, kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10555303-49020032 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja: egy összegben, banki átutalással, határideje az adásvételi szerződés megkötését megelőző nap. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő követelés vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetését követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történő és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés vevő általi átvételére a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után kerül sor. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 50 000 Ft késedelmi díjat számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen részt vevő tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben az árverésen nyertesnek nyilvánítja a felszámoló, úgy a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni, mely a vételi ár 1%-a + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár tekintetében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – írásos szándéknyilatkozat formájában – az árverés befejezését követő 10 nap 16:00 óráig jelentsék be. A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelő ajánlat hiányában – az árverés eredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új árverés kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a licitálók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A felszámoló fenntartja továbbá az ártárgyalás tartásának jogát is. A licitáló az ügyletben szereplő vagyontárgyak tekintetében tudomásul veszi az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes kizárását. A felszámoló felhívja az árverésen résztvevőket, hogy az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítása az általános szabályok szerint történik. A követelések értékesítése ÁFA mentes. Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Árverési Hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A452811/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 07. 30. | 14:00 || Az árverés véget ért.

2016. 07. 15. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.