Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 13:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 13:00

Ismertető

Hyundai H-1

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db IEL-756 frsz-ú Hyundai H-1 Panorama Van típusú gépjármű (2002)

Árverés kezdete
2017. 06. 02. | 09:50
Árverés vége
2017. 06. 19. | 13:00
Ügyszám
A/178
Becsérték600 000 Ft
Kikiáltási ár315 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Aldomor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59.
Cégjegyzékszám
01-09-991758

Adós adatai

Cégnév
"VALL PROTECT” Szolgáltató Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.
Cégjegyzékszám
05-06-009641

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) A/178 ügyszámú árverés, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a VALL PROTECT” BT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-06-009641, székhely: 3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat, a vagyontárgy értékesítésére a felszámoló újabb kísérletet tesz

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) A/178 ügyszámú árverés 2017. június 19. 13 óra 00 perckor, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a VALL PROTECT” BT „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-06-009641, székhely: 3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a A/178 ügyszámú árverés 2017. június 2. 09 óra 50 perckor, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a VALL PROTECT” BT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-06-009641, székhely: 3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A763389.

Árverési Hirdetmény

A(z) Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.), mint a(z) VALL PROTECT” BT „f.a” (cégjegyzékszám: 05-06-009641, székhely: 3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-2015-000189. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A763389)
Az árverés kezdete:
2017. június 2. 09 óra 50 perc
Az árverés vége:
2017. június 19. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
315 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 15 750 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Átutalással a felszámoló Aldomor Kft CIB Banknál vezetett 10700581-69094943-51100005 számú bankszámlájára.
Az árverési előlegnek az adós bankszámláján az árverés kezdő időpontjáig jóváírásra kell kerülnie.


Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg összege: 15.750.-Ft
Az árverési előleg a vételárba beszámít.
Az árverési előleg átutalásakor kérjük közleménybe írni a Vall Protect Bt f.a. megnevezést.
Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van. Amennyiben visszalép vagy árverési nyertesként elzárkózik a szerződéskötéstől, a megfizetett árverési előleget elveszíti, az részére vissza nem jár. Vesztes ajánlattevőnek a megfizetett árverési előleg az árverés lezárultát követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1 db IEL-756 frsz-ú Hyundai H-1 Panorama Van típusú gépjármű (2002)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kishaszongépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
HYUNDAI
Gyártási idő:
2002.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a felszámoló székhelyén tekinthető meg 2017. 06.13 -én 10-12. között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a felszámoló Aldomor Kft CIB Banknál vezetett 10700581-69094943-51100005 számú bankszámlájára, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül.

A vételárat ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kifizetését követően kerül sor a birtokbaadásra, ezt követően 3 napon belül el kell szállítani a vagyontárgyat a helyszínről, mely költségei teljes egészében a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy a megtekintett állapotban kerül értékesítésre, annak állapotáért a felszámoló semmiféle felelősséget nem vállal.

A gépjármű működőképes, forgalmival és 2 db kulccsal rendelkezik. Műszaki vizsga 2018.10.11-ig érvényes. Km óra állása: 386e.

Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a nyertes pályázónak a vételár 1%-át az EÉR rendszer szolgáltatója részére meg kell fizetnie, adásvételi szerződésre csak azt követően van mód.
Felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket,, hogy amennyiben az árverésen a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja és újabb árverés tartásáról intézkedik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A763389/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 13:00 || Az árverés véget ért.

2017. 06. 02. | 09:50 || Az árverés megkezdődött.