A nyertes ár
856 000 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2017. 07. 17. 17:00

Ismertető

Követelésállomány

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés Magánszemélyekkel szemben fennálló követelések A követelés összege: 855 341 975,- Ft Lejárati ideje: Vegyes Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemély A követelés biztosított-e: nem Becsértéke: 855 341 975,- Ft

Árverés kezdete
2017. 06. 30. | 14:00
Árverés vége
2017. 07. 17. | 17:00
Ügyszám
Fpk.01-14-008499
Becsérték855 341 975 Ft
Kikiáltási ár856 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a.”
Székhely
1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15..
Cégjegyzékszám
01-10-044-399

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk.01-14-008499 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044-399, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 856 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A789787F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) Fpk.01-14-008499 ügyszámú árverés 2017. július 17. 17 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-044-399, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a Fpk.01-14-008499 ügyszámú árverés 2017. június 30. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044-399, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A789787.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-044-399, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15..) Fővárosi Törvényszék Fpk.01-14-008499. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 15. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A789787)
Az árverés kezdete:
2017. június 30. 14 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. július 17. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
856 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 25 880 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással, a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a.” MKB Banknál vezetett 10300002-10642653-49020017 számú bankszámlájára. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott eladói bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

Magánszemélyekkel szemben fennálló követelések

A követelés összege: 855 341 975,- Ft
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 855 341 975,- Ft


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 855 341 975 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelésállomány

A követelés összege:
856 000 000
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
855 341 975 forint

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat köteles a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a.” részére
megfizetni, a 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, maximum az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a szerződéskötés napjától számított 8 munkanapon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után köteles birtokba venni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A követelések értékesítése mentes az ÁFA alól.

Felszámoló felhívja a licitálók figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank „Jegybanki körlevél az üzletszerű követelésvásárlás jellemzőiről” 2015. szeptember 30. napján kelt tájékoztatása alapján a követelésvásárlás feltétele az adásvételi szerződéssel egyidejűleg az MNB honlapján az alábbi linken elérhető tájékoztató és nyilatkozat aláírása: http://www.mnb.hu/letoltes/tmp55c4-tmp-11652734.pdf

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.

Tájékoztatjuk a licitálókat, hogy az adós társaság úgy nevezett mortgage house-ként működött, egy Bank hiteléből ingatlanvásárlásokat finanszírozott. Az ingatlanokra a refinanszírozó Bank javára jött létre zálogjog. Adós társaság összes követelésén a refinanszírozó Bank zálogjogot alapított, vagyis a követelést biztosító zálogjogok jogosultja nem a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f.a”, hanem egy másik pénzügyi intézmény/vállalkozás.

Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A789787/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 17. | 17:00 || Az árverés véget ért.

2017. 07. 10. | 10:10 || A789787F1 856 000 000 Ft licitet tett.

2017. 07. 05. | 10:39 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 30. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.