A nyertes ár
1 720 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2017. 12. 04. 12:21

Ismertető

Kézi szerszámok, Nissan Navara és Mitsubishi L 200

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kézi szerszámok, Nissan Navara és Mitsubishi L 200

Árverés kezdete
2017. 11. 17. | 12:00
Árverés vége
2017. 12. 04. | 12:21
Ügyszám
3.Fpk.07-15-000257
Megnézem az előző kiírást
Becsérték4 850 000 Ft
Kikiáltási ár1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1115 Budapest, Ildikó utca 21..
Cégjegyzékszám
01-09-163235

Adós adatai

Cégnév
SINKA és SINKA Járműgyártó és Karosszériajavító Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.
Cégjegyzékszám
07 09 007868

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.07-15-000257 ügyszámú árverés, a Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a SINKA és SINKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 007868, székhely: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 720 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A888999F4
Szerződéskötés dátuma: Az árverés nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 3.Fpk.07-15-000257 ügyszámú árverés 2017. december 4. 12 óra 21 perckor, a Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a SINKA és SINKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07 09 007868, székhely: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.07-15-000257 ügyszámú árverés 2017. november 17. 12 óra 00 perckor, a Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a SINKA és SINKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 007868, székhely: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A888999.

Árverési Hirdetmény

A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) SINKA és SINKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 007868, székhely: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.07-15-000257/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A888999)
Az árverés kezdete:
2017. november 17. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. december 4. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
1 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 50 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében az árverés kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: árverési előleget) köt ki, az árverés benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a licitálásra kínált vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű kikiáltási ára esetén nettó kikiáltási ár 5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű kikiáltási ár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű kikiáltási ár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott licit érvénytelennek minősül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg(ek) befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Sinka és Sinka árverés” megjegyzéssel a licitek benyújátásnak határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet Bank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma: 16200120-18534757.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Kézi szerszámok, Nissan Navara és Mitsubishi L 200

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 850 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nissan D40 Navara

Típus:
Jármű
Gyártmány:
NISSAN
Gyártási idő:
2007.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem foglalás
Mennyisége:
1 db

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mitsubishi L 200 GLS 4WD

Típus:
Jármű
Gyártmány:
MITSUBISHI
Gyártási idő:
2003.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem foglalás
Mennyisége:
1 db

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kéziszerszámok

Típus:
Kéziszerszám
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
10 db

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitáló a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A licitálással kapcsolatos minden költség az árverés sikerétől függetlenül a licitálót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingóságok birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve az árverési kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a licitáló az árverési előleget nem, vagy nem az árverési kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más pályázattól/árveréstől teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. Az árverésen magyar és külföldi természetes személy és jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § szerint fordított adózású. A licitáló köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.
A Cstv. 2017. július 1-jétől hatályos 49/B. § (3) bekezdése szerint Ha az árverésen a felajánlott vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló megismételt árverés tartásáról határoz. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A888999/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 12. 04. | 12:21 || Az árverés véget ért.

2017. 12. 04. | 12:05 || A888999F4 1 720 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:05 || A888999F5 1 690 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:01 || A888999F4 1 660 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:01 || A888999F2 1 630 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:00 || A888999F4 1 600 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:00 || A888999F2 1 570 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:00 || A888999F4 1 540 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 12:00 || A888999F1 1 510 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 11:59 || A888999F4 1 480 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 11:59 || A888999F2 1 450 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 11:57 || A888999F4 1 420 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 11:57 || A888999F1 1 390 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 09:01 || A888999F4 1 360 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 09:01 || A888999F1 1 330 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 08:45 || A888999F4 1 300 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 08:45 || A888999F1 1 270 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 08:31 || A888999F4 1 240 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 08:31 || A888999F1 1 210 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 04. | 08:09 || A888999F4 1 180 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 03. | 20:58 || A888999F1 1 150 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 03. | 20:56 || A888999F3 1 120 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 03. | 20:18 || A888999F4 1 090 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 03. | 18:22 || A888999F3 1 060 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 03. | 16:25 || A888999F4 1 030 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 02. | 22:06 || A888999F1 1 000 000 Ft licitet tett.

2017. 11. 17. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A888999F5 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló. galina.skl@gmail.com e-mail címre képeket kérek.Köszönettel : Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A képek megküldésre kerültek. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || A888999F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Nem érkezett meg az e-mail az ilona011@freemail.hu címre a kért képekkel.Üdv Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Ismételten megküldésre került az email, kevesebb csatolmánnyal. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || A888999F3 kommentje:

  Nem jött meg az email

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Ismételten megküldésre került az email, kevesebb csatolmánnyal. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || A888999F3 kommentje:

  Kéz csók szeretnék kérni fotót a betanet@gmail.hu kösszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A képek megküldésre kerültek. Üdvözlettel: Értékestő

 • || A888999F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! ilona011@freemail.hu e-mail címre képeket kérek.Köszönettel : Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A képek megküldésre kerültek. Üdvözlettel: Értékestő

 • || A888999F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló, Érdeklődnék, hogy az ingóságok hol és mikor tekinthetőek meg, mivel a hirdetmény szövege ezt nem tartalmazza. Köszönettel, Egy Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A megtekintés időpontja 2017. november 30. 10:00-11:00. A pontos helyszínről a 06-30/2900-438-as telefonszámon kapnak felvilágosítást. Üdvözlettel: Értékesítő