Legmagasabb ajánlat
2 250 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 12. 11. 14:36
Eredménytelen árverés: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 12. 11. 14:36

Ismertető

7632 Pécs, Wallenstein Zoltán u. 10.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan a Pécs II. kerület, Wallenstein Zoltán utca 10. alagsor (pinceszint) szinten található. A Wallenstein Zoltán utca 10. házszámú épület a Maléter Pál utca folytatásaként, a Siklósi út felé eső szigetrészen, a II. János Pál út felé vezető irányba esik. Az épület az 1970-es évek elején alagsorszint +fsz. + 10 emelet magasságban, előregyártott vb panelből készült. A garázs közvetlen a 10. házszámú lépcsőház bejárata mellett, balra az első. Az épület előtt és a II. János Pál út közötti szakaszon parkosított terület és szabadtéri parkoló kialakított. A garázsajtó kétszárnyas, faszerkezetű, amely rossz állapotban van. Az ajtón belül 17 m2 területű 1 gépkocsi tárolásra alkalmas 2,5 m magas helyiség kialakított. A garázs mennyezeti részén a felette lévő lakások strangjai kerültek elvezetésre, amelyen erős átázás nyomai láthatók. A garázs elektromos árammal ellátott, más közmű nem került bekötésre.

Árverés kezdete
2017. 11. 24. | 14:00
Árverés vége
2017. 12. 11. | 14:36
Ügyszám
Fpk.01-15-000886
Becsérték1 200 000 Ft
Kikiáltási ár1 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
DRB Bank Zrt.„f.a.”
Székhely
7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..
Cégjegyzékszám
02-10-060351

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.01-15-000886 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
A nyertes licitáló a jutalék fizetési kötelezettségének nem tett eleget, így a szerződéskötés meghiúsult.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk.01-15-000886 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 250 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A899208F5
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a Felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 25.000 Ft + ÁFA összeg.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) Fpk.01-15-000886 ügyszámú árverés 2017. december 11. 14 óra 36 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a Fpk.01-15-000886 ügyszámú árverés 2017. november 24. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A899208.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) Fővárosi Törvényszék Fpk.01-15-000886/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A899208)
Az árverés kezdete:
2017. november 24. 14 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. december 11. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
1 200 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 60 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással, a DRB Bank Zrt. „f.a." OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott eladói bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan a Pécs II. kerület, Wallenstein Zoltán utca 10. alagsor (pinceszint) szinten található. A Wallenstein Zoltán utca 10. házszámú épület a Maléter Pál utca folytatásaként, a Siklósi út felé eső szigetrészen, a II. János Pál út felé vezető irányba esik. Az épület az 1970-es évek elején alagsorszint +fsz. + 10 emelet magasságban, előregyártott vb panelből készült. A garázs közvetlen a 10. házszámú lépcsőház bejárata mellett, balra az első. Az épület előtt és a II. János Pál út közötti szakaszon parkosított terület és szabadtéri parkoló kialakított. A garázsajtó kétszárnyas, faszerkezetű, amely rossz állapotban van. Az ajtón belül 17 m2 területű 1 gépkocsi tárolásra alkalmas 2,5 m magas helyiség kialakított. A garázs mennyezeti részén a felette lévő lakások strangjai kerültek elvezetésre, amelyen erős átázás nyomai láthatók. A garázs elektromos árammal ellátott, más közmű nem került bekötésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
garázs
Területe:
17 m²
Állapota:
közepes műszaki állapot
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pécs
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
23891/32/A/65
Ingatlan postai címe:
7632 Pécs, Wallenstein Zoltán utca 10.
Területnagyság:
17 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
DRB Bank Zrt. "f.a." (7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.)

Ingatlan állapota: közepes műszaki állapot

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a 0630/7304625 telefonszámon, avagy a titkarsag@drbbank.hu e-mail címen a Felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően lehet megtekinteni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a DRB Bank Zrt. „f.a." OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára, a 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, maximum az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a Felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 25.000 Ft + ÁFA összeg.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a szerződéskötés napjától számított 8 munkanapon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után köteles birtokba venni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint általános forgalmi adó köteles.

Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnnek, ezért az ingatlan értékesítésével a végrehajtási jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerülnek.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.

Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és az ingatlan vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Felszámoló az Ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A899208/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 12. 11. | 14:36 || Az árverés véget ért.

2017. 12. 11. | 14:20 || A899208F4 2 280 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:15 || A899208F5 2 250 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:14 || A899208F4 2 220 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:08 || A899208F5 2 190 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:08 || A899208F4 2 160 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:04 || A899208F5 2 130 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:04 || A899208F4 2 100 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:04 || A899208F5 2 070 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:03 || A899208F2 2 040 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:03 || A899208F5 2 010 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:02 || A899208F4 1 980 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:02 || A899208F2 1 950 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:02 || A899208F5 1 920 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:01 || A899208F2 1 890 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:01 || A899208F5 1 860 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:00 || A899208F4 1 830 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 14:00 || A899208F2 1 800 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:59 || A899208F5 1 770 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:59 || A899208F2 1 740 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:58 || A899208F4 1 710 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:58 || A899208F5 1 680 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:58 || A899208F4 1 650 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:57 || A899208F1 1 620 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:57 || A899208F4 1 590 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:56 || A899208F5 1 560 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:56 || A899208F4 1 530 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:56 || A899208F5 1 500 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:55 || A899208F2 1 470 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:53 || A899208F5 1 440 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:53 || A899208F4 1 410 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:52 || A899208F1 1 380 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:50 || A899208F5 1 350 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 13:14 || A899208F1 1 320 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 12:37 || A899208F4 1 290 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 10:43 || A899208F1 1 260 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 11. | 10:08 || A899208F4 1 230 000 Ft licitet tett.

2017. 11. 24. | 22:44 || A899208F1 1 200 000 Ft licitet tett.

2017. 11. 24. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A899208F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Jól értelmezem-e a törvényt? Az Ön által megadott 2007. évi CXXVII. törvény 142§ g.) pontjára hivatkozva fordítót áfásan kerül kiszámlázásra az Ön részéről az ingatlan? Tájékoztatását előre is köszönöm!

  • || A899208F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az ingatlant Áfásan értékesíti vagy áfa nélkül? Birtokbavételről a kifizetést követően kerül sor Ön adja birtokba?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A birtokbavételről a felszámoló fog majd gondoskodni. Ahogy a pályázatban is szerepel, az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint általános forgalmi adó köteles.