Eredménytelenítés ideje
2017. 12. 02. 14:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 12. 02. 14:00

Ismertető

fröccsöntögép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

Árverés kezdete
2017. 11. 22. | 10:00
Árverés vége
2017. 12. 02. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.288/2015
Megnézem az előző kiírást
Becsérték600 000 Ft
Kikiáltási ár600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
Székhely
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Silver Plasztik Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.
Cégjegyzékszám
10 09 028897

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.288/2015 ügyszámú árverés, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Silver Plasztik „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 028897, székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.288/2015 ügyszámú árverés 2017. december 2. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Silver Plasztik „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 028897, székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.288/2015 ügyszámú árverés 2017. november 22. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Silver Plasztik „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 028897, székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A914249.

Árverési Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) Silver Plasztik „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 028897, székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.) Egri Törvényszék 5.Fpk.288/2015/35.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A914249)
Az árverés kezdete:
2017. november 22. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. december 2. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
600 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára „Silver Plasztik Kft „fa” bánatpénz” közleménnyel. ,utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető Kápolna, Szabadság u. 22. szám alatt, amelynek feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70 777-65-69-es telefonszámon, munkaidőben 8 óra és 16 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára szerződéskötéskor, „Silver Plasztik Kft. f.a. vételár” közleménnyel. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingóság megismerhető állapotban kerül árverésre. A felszámoló az ingóságra vonatkozóan kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve kártérítési felelősségét kizárja, melynek elfogadásáról a vevőnek nyilatkoznia kell.
A vagyontárgy elszállításának és bontásának valamennyi költsége a vevőt terheli, az esetleges bontás közben okozott kár megtérítési költségeivel együtt.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A914249/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 12. 02. | 14:00 || Az árverés véget ért.

2017. 11. 22. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.