Kikiáltási ár
600 000 Ft
Licitlépcső
30 000 Ft
Az árverés kezdődik: 2 nap, 1 óra és 23:36

Ismertető

fröccsöntögép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

Árverés kezdete
2017. 11. 22. | 10:00
Árverés vége
2017. 12. 02. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.288/2015
Megnézem az előző kiírást
Becsérték600 000 Ft
Kikiáltási ár600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
Székhely
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Silver Plasztik Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.
Cégjegyzékszám
10 09 028897

Árverési Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) Silver Plasztik „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 028897, székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 9.) Egri Törvényszék 5.Fpk.288/2015/35.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A914249)
Az árverés kezdete:
2017. november 22. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. december 2. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
600 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára „Silver Plasztik Kft „fa” bánatpénz” közleménnyel. ,utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1 db KRAUSS MAFFEI típusú fröccsöntőgép

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető Kápolna, Szabadság u. 22. szám alatt, amelynek feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70 777-65-69-es telefonszámon, munkaidőben 8 óra és 16 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára szerződéskötéskor, „Silver Plasztik Kft. f.a. vételár” közleménnyel. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingóság megismerhető állapotban kerül árverésre. A felszámoló az ingóságra vonatkozóan kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve kártérítési felelősségét kizárja, melynek elfogadásáról a vevőnek nyilatkoznia kell.
A vagyontárgy elszállításának és bontásának valamennyi költsége a vevőt terheli, az esetleges bontás közben okozott kár megtérítési költségeivel együtt.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A914249/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok