A nyertes ár
20 240 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2018. 01. 22. 20:00

Ismertető

Borkészlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Balatonfüred-Csopaki Borvidékről származó különböző évjáratú fehér és vörös, palackozott és lédig borkészlet

Árverés kezdete
2018. 01. 05. | 08:00
Árverés vége
2018. 01. 22. | 20:00
Ügyszám
4.Fpk.259
Becsérték20 241 000 Ft
Kikiáltási ár20 240 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
"Dörgicse Bor" Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8244 Dörgicse, Fő utca 67.
Cégjegyzékszám
19 09 501219

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.259 ügyszámú árverés, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a "Dörgicse Bor" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 501219, székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 67.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 20 240 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A928207F2
Szerződéskötés dátuma: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 4.Fpk.259 ügyszámú árverés 2018. január 22. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a "Dörgicse Bor" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 501219, székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 67.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.259 ügyszámú árverés 2018. január 5. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a "Dörgicse Bor" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 501219, székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 67.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A928207.

Árverési Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) "Dörgicse Bor" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 501219, székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 67.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.259/2017/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A928207)
Az árverés kezdete:
2018. január 5. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2018. január 22. 20 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
20 240 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
350 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 807 230 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az eladó(„Dörgicse Bor” Kft. f.a.) B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10198313-00000000 számú bankszámlájára „Borkészlet árverési előleg" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes a felszámoló az árverési előleget a nyertes árverezőnél a vételárba beszámítja. A felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában - az árverést eredménytelenné nyilvánítja és új árverést ír ki. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Balatonfüred-Csopaki Borvidékről származó különböző évjáratú fehér és vörös, palackozott és lédig borkészlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 241 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Borkészlet

Típus:
Egyéb
Állapot:
különböző típusú és minőségű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
134 000 liter

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A borkészlet az eladó székhelyén 2018. január 10-én 10 és 15 óra között tekinthető meg előzetes telefoni (tel.: +36-1-219-0473) vagy EÉR-en történt időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverési előlegen felül fennmaradó vételárat az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10198313-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A készlet az eladó tulajdonában álló pincészetben van betárolva ( palackozva, fahordóban vagy saválló acél tartályban). A készletet a vevőnek a teljes vételár kifizetését követő 15 munkanapon belül kell átvenni és saját költségén elszállítani. Amennyiben vevő ennek nem tesz eleget a tárolási és kezelési költségeket meg kell térítenie eladó részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó a bor előállításához és palackozásához szükséges engedélyekkel rendelkezik. A készlet az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság (mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben) teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az értékesítésre felkínált borok egy része forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik, a többi további kezelést igényel. A borok eredete igazolt, túlnyomó részt a történelmi Balatonfüred-Csopaki Borvidéken termesztett magas minőségű szőlőből készült. A vevő felelőssége, hogy a borkészlet kezeléséhez és esetleges tovább értékesítéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezzen. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen a nettó vételárat kell megjelölni. A nyertesnek a nettó vételáron felül az ÁFA-t az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kell megfizetnie. Jelen árverési hirdetmény az első nyilvános értékesítése a készletnek. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
Tekintettel arra, hogy 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján az ajánlatokat 5.000 Ft-ra kerekítve kell megadni, a kerekítési szabályok alapján a kikiáltási ár 20.240.000 Ft (eltérően a cégközlönyi hirdetményben lévő 20.241.000 Ft-hoz képest) .

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A928207/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 22. | 20:00 || Az árverés véget ért.

2018. 01. 21. | 09:39 || A928207F2 20 240 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 05. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A928207F3 kommentje:

    :)

  • || A928207F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretnék érdeklődni,hogy csak a teljes mennyiségre,vagy meghatározott tételekre is lehet-e külön licitálni? Köszönettel

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Csak a teljes készletre lehet ajánlatot adni, egyetlen tétel van az EÉR-ben feltöltve (a borkészlet). A csatolmányban lévő táblázat azt tartalmazza, hogy az milyen elemekből tevődik össze. Tisztelettel: Felszámoló