1. Pályázat - WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a.”

  SKODA OKTÁVIA

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  2 900 000 Ft
  Minimálár
  2 900 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-0286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.400/2016/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627671
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 145 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára WINDOOR STÚDIÓ Kft., „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  MBV-104 frsz-ú SKODA OKTÁVIA IZ

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 900 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 900 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: SKODA OKTÁVIA

  Típus:
  Jármű
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés 2007. évi CXXVII. törvény 87. §. b.) pontja alapján mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627671/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - WINDOOR STÚDIÓ Kft.„f.a.”

  telephely és út

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  320 000 000 Ft
  Minimálár
  320 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.400/2016/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627666
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 9 800 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára WINDOOR STÚDIÓ Kft., „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.
  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  4002 Debrecen, külterület, III. kerület, Vasútszél utca 1. sz. alatti (02622/39hrsz.) kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, - valamint 02622/41 hrsz-on található kivett magánút 145/243-ad tulajdoni hányada

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 320 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 320 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  5 442 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  5 442 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett telephely

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog 1.317 m2 nagyságrendű területre/ jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.• zár alá vétel/jogosult: NAV Észak Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága• zár alá vétel/jogosult: Debreceni Törvényszék• vezetékjog/jogosult: TIGÁZDSO Földgázelosztó Kft.• végrehajtási jog/jogosult: NAV• végrehajtási jog/jogosult: MEDICREDIT Zrt.• végrehajtási jog/ jogosult: Szegedi 2001 Ingatlanhasznosító Bt.• jelzálogjog/ jogosult: MEDICREDIT Zrt.• elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására/ jogosult: MEDICREDIT Zrt.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett magánút

  Típus:
  magánút
  Területe:
  243 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  145/243

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  243 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett magánút

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog 52 m2 nagyságrendű területre/ jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.• zár alá vétel/jogosult: NAV Észak Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága• zár alá vétel/jogosult: Debreceni Törvényszék• végrehajtási jog/jogosult: NAV• végrehajtási jog/jogosult: MEDICREDIT Zrt

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés 2007. évi CXXVII. törvény 87. §. b.) pontja alapján mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627666/tetelek.pdf

  2 Tétel
 3. Pályázat - Dózsa Ipari Szövetkezet„f.a.”

  Dömsöd 0114/28 hrsz.-ú kivett saját használatú út

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 08:01
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 08:01
  Becsérték
  452 500 Ft
  Minimálár
  452 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5., levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50), mint a(z) Dózsa Ipari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 13-02-050303, székhely: 2344 Dömsöd, Nagy tanya 1.) Budapest K. Törvényszék 1.Vpk.9/2018/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627733
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 08 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 22 625 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Dózsa Ip. Szöv. - bánatpénz.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Dömsöd 0114/28 hrsz.-ú kivett saját használatú út (30169 m2)

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 452 500 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 452 500 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus:
  út
  Területe:
  30 169 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  30 169 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését vagyonrendező – előzetes bejelentkezést (tel: 30/6601654) követően - 2019.04.16. napján 10.00-11.00 óra között a helyszínen. Az ingatlanokról készült tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető 12700 Ft bruttó áron.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu).Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.A pályázatnak tartalmaznia kell:A pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy esetén: (pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét) a megajánlott nettó vételárat, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.A pályázatnak (természetes- és jogi személy esetén is) tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy• a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint• a pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget vállal. • a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt a pályázatértékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. • a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról• vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek • sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénz visszautalását, • elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, • a pályázat megnyerése esetén o az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti. Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingatlan adásvételi szerződéskötés) ingatlanonként 15 ezer Ft + áfa. Az adásvételi szerződést a vagyonrendező által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett kerül sor.• o a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró vagyonrendező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő a vagyonrendező e-mail értesítését követően 15 napon belül köteles a vételár 10%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 60 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással a vagyonrendező bankszámlájára.
  A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül az ingatlanokat birtokba venni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra.Az ajánlatok értékelésére a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül sor, amelyről vagyonrendező jegyzőkönyvet készít és az EÉR-be feltölti. A vagyonrendezőbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627733/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627733#tenderfuzet

  1 Tétel
 4. Pályázat - Dózsa Ipari Szövetkezet„f.a.”

  Dömsöd 0114./24 hrsz.-ú kivett saját használatú út

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 08:01
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 08:01
  Becsérték
  310 000 Ft
  Minimálár
  310 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5., levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50), mint a(z) Dózsa Ipari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 13-02-050303, székhely: 2344 Dömsöd, Nagy tanya 1.) Budapest K. Törvényszék 1.Vpk.9/2018/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627724
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 08 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 15 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Dózsa Ip. Szöv. - bánatpénz.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Dömsöd 0114/24 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű, 1 377 m2 alapterületű ingatlan.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 310 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 310 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus:
  út
  Területe:
  1 377 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  1 377 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését vagyonrendező – előzetes bejelentkezést (tel: 30/6601654) követően - 2019.04.16. napján 10.00-11.00 óra között a helyszínen. Az ingatlanokról készült tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető 12700 Ft bruttó áron.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu).Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.A pályázatnak tartalmaznia kell:A pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy esetén: (pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét) a megajánlott nettó vételárat, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.A pályázatnak (természetes- és jogi személy esetén is) tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy• a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint• a pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget vállal. • a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt a pályázatértékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. • a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról• vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek • sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénz visszautalását, • elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, • a pályázat megnyerése esetén o az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti. Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingatlan adásvételi szerződéskötés) ingatlanonként 15 ezer Ft + áfa. Az adásvételi szerződést a vagyonrendező által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett kerül sor.• o a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró vagyonrendező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő a vagyonrendező e-mail értesítését követően 15 napon belül köteles a vételár 10%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 60 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással a vagyonrendező bankszámlájára.
  A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül az ingatlanokat birtokba venni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra.Az ajánlatok értékelésére a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül sor, amelyről vagyonrendező jegyzőkönyvet készít és az EÉR-be feltölti. A vagyonrendezőbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627724/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627724#tenderfuzet

  1 Tétel
 5. Pályázat - Kalczmann City Kft.„f.a.”

  Alfa Romeo személygépjármű

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 13:17
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 13:17
  Becsérték
  180 000 Ft
  Minimálár
  180 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) Kalczmann City Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-009849, székhely: 8000 Székesfehérvár, Semmelweis utca 3.. II. em. 3) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.198/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1626418
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 13 óra 17 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 13 óra 17 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 9 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10100792-78413800-41000002 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
  Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Részletfizetési lehetőség nincs.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Alfa Romeo személygépjármű

  Típus: Alfa 156 1,6 TS
  Gyártási év: 2004.
  Forgalmi rendszám: JRE-163
  Első forgalomba helyezés időpontja: 2004.03.04.

  Elhasznált, karambolos gépkocsi. Forgalmi engedély és a gépjármű törzskönyv hiányzik. Rendszámtáblák leszerelve a gépkocsiban. A jármű nem indul.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 180 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 180 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alfa Romeo szgk.

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Alfa Romeo
  Gyártási idő:
  2004.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  nem 1. Végrehajtási jog. Jogosult: Budapest Főváros XI. ker. Önkormányzata 2. Végrehajtási jog. Jogosult: Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzata 3. Végrehajtási jog. Jogosult: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője 4. Végrehajtási jog. Jogosult: Budap
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  180 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A személyautó értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 87. § b.) pontja alapján mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb (nettó) vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése történhet készpénzben vagy banki átutalással, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyonelemek tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyonelemek birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óra.A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban a gépjármű első alkalommal történő értékesítésére került sor.
  A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.
  A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.
  A 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A Cstv. 38.§ alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő, adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
  Az adós vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.
  A vagyontárgy tehermentesen kerül értékesítésre.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1626418/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - MARINABUCI Kft.„f.a.”

  Egerszalók 221/1 hrsz

  Pályázat kezdete
  2019. 03. 22. | 14:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 07. | 14:00
  Becsérték
  15 000 000 Ft
  Minimálár
  12 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 8.Fpk.118 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 22. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a MARINABUCI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-032437, székhely: 3394 Egerszalók, Sarló utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1588343.
  1 Tétel
 7. Pályázat - TIM-ZSOL-MÁR ÉPÍTŐ Kft.„f.a.”

  JED-579 frsz-ú FORD FOCUS

  Pályázat kezdete
  2019. 03. 22. | 14:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 07. | 14:00
  Becsérték
  375 000 Ft
  Minimálár
  300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 2.Fpk.513 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 22. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a TIM-ZSOL-MÁR ÉPÍTŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-028812, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt em. 41) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1588334.
  1 Tétel