1. Pályázat - CSALÁD-2005. Kft. „f.a.”

  Karcagi telephely

  Pályázat kezdete
  2017. 04. 14. | 09:57
  Pályázat vége
  2017. 04. 29. | 09:57
  Irányár
  74 400 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000578 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 29. 09 óra 57 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a CSALÁD-2005. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 008591, székhely: 5300 Karcag, Kisújszállási út 37.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 2. Árverés - VALL PROTECT” BT „f.a.”

  Hyundai H-1

  Árverés kezdete
  2017. 04. 14. | 09:50
  Árverés vége
  2017. 04. 29. | 09:50
  Becsérték
  600 000 Ft
  Kikiáltási ár
  450 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) A/178 ügyszámú árverés 2017. április 29. 09 óra 50 perckor, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a VALL PROTECT” BT „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-06-009641, székhely: 3770 Sajószentpéter, Hegyalja út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 3. Pályázat - HUNGAROCARE Kft. „f.a.”

  AUDI A6 tip. gépjármű

  Pályázat kezdete
  2017. 04. 29. | 09:16
  Pályázat vége
  2017. 05. 14. | 09:16
  Irányár
  3 950 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk. 01-14-001882 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 29. 09 óra 16 perckor, a Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 10.., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 10..) felszámoló által a HUNGAROCARE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-09-868634, székhely: 1047 Budapest , Baross utca 79-89..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P731928.
  1 Tétel
 4. Pályázat - SPEED WASH Kft. „f.a.”

  Üzeltrész

  Pályázat kezdete
  2017. 04. 29. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 05. 16. | 08:00
  Irányár
  5 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 1.Fpk.07-13-000480 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 29. 08 óra 00 perckor, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a SPEED WASH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-009077, székhely: 2400 Dunaújváros, Arany János út 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P731765.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Autó-Ladány Kft. „f.a.”

  Püspökladány 4016 hrsz-ú kivett lakóház, udvar

  Pályázat kezdete
  2017. 04. 29. | 00:00
  Pályázat vége
  2017. 05. 14. | 12:00
  Irányár
  6 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 4.Fpk.33 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 29. 00 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4..) felszámoló által a Autó-Ladány Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-024812, székhely: 4150 Püspökladány, Erdő utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P727199.
  1 Tétel
 6. Pályázat - ONIX Zrt. „f.a.”

  Csomagolástechnikai eszközök

  Pályázat kezdete
  2017. 04. 28. | 17:03
  Pályázat vége
  2017. 05. 13. | 17:03
  Irányár
  82 030 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.09-14-000577 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 28. 17 óra 03 perckor, a Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27..) felszámoló által a ONIX Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-10-000017, székhely: 4087 Hajdúdorog, Vasút utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P731884.
  1 Tétel
 7. Pályázat - INW SYSTEMS KFT „f.a.”

  Dombóvár 2930/2 hrsz-ú és Dombóvár 2929 hrsz-ú ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2017. 05. 12. | 14:47
  Pályázat vége
  2017. 05. 27. | 14:49
  Irányár
  94 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5.., levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5..), mint a(z) INW SYSTEMS KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-966547, székhely: 1145 Budapest, Colombus utca 24. B ép. 3 em. 7) Fővárosi Törvényszék 39. Fpk.01-14-002252/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P748466
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. május 12. 14 óra 47 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. május 27. 14 óra 49 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 3 035 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) INW SYSTEMS Korlátolt Felelősségű Társaság. „f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10673385-49020015 számú bankszámlájára kell megfizetni "INW SYSTEMS KFT "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A pályázatban szereplő vagyonelem(ek):

  I. számú ingatlan:
  A Dombóvár belterület 2930/2 helyrajzi számú - valóságban Dombóvár Kórház utca 3. szám alatt található - ingatlan.

  II. számú ingatlan:
  A Dombóvár belterület 2929 helyrajzi számú - valóságban Dombóvár Kórház utca 5. szám alatt található - ingatlan.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 94 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dombóvári 2930/2 hrsz-ú ingatlan

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  13 838 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  77 900 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Dombóvár
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  2930/2
  Ingatlan postai címe:
  7200. Dombóvár, Kórház utca 3..
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  ipartelep
  Területnagyság:
  13 838 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Dombóvári 2930/2 hrsz-ú ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  INW SYSTEMS KFT. "FA", 1145. Budapest, Colombus utca 24.B.ép.3.em.7.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. bejegyző határozat, érkezési idő: 34690/2010.12.22.Önálló zálogjog 120.000.000,-Ft, azaz Százhúszmillió Forint és járulékai erejéig. Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "FA" törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.5. bejegyző határozat, érkezési idő: 34690/2010.12.22.Vételi jog 2015.12.20-igJogosult: Körmend é Vidéke Takarékszövetkezet "FA", törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.8. bejegyző határozat, érkezési idő: 33030/2/2012/2011.12.23.Önálló zálogjog 72.000.000,-Ft, azaz hetvenkétmillió Ft és járulékai erejéig. egyetemleges, lásd még: dombóvári 2929 hrsz-t, a III/4,5 sorszám alatti bejegyzés rangsorban. Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "FA" törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.9. bejegyző határozat, érkezési idő: 33030/2/2012/2011.12.23.Vételi jog: 2016.12.20-iga III./4,5 sorszámú bejegyzést megelőző rangsorban.Jogosult: Körmend és Vidéke takarékszövetkezet "FA", törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.12. bejegyző határozat, érkezési idő: 34729/2012.11.20Haszonélvezeti jog 2032.12.31-ig.vagyoni értékű jog visszterhes alapítása jogcímén.Jogosult: WAY SEVENTY-TWO KFT. "FA" törzsszám: 22985493cím: 1144. Budapest, Üllői út 102. 10.ép.2.em.14. bejegyző határozat, érkezési idő: 36472/3/2014.11.13Végrehajtási jog 13.592.677,-Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázkilencvenkétezer-hatszázhetvenhét Ft és járulékai erejéig.adótartozás jogcímen, NAV képviseletében Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatósága 7101. Szekszárd, Pf.: 108., ikt.szám: 8926231078.Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal, törzsszám: 15789934cím: 1054. Budapest, V. ker. Széchenyi utca 2.16. bejegyző határozat, érkezési idő: 33173/4/2015.09.10.Végrehajtási jog 72.000.000,-Ft, azaz hetvenkettőmillió Forint és járulékai erejéig. 039.zv.0001/2015.12. jogcím zálogtárgyból való kielégítés tűrése.Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „FA” törzsszám: 10046144Cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon több épület található, amelyek részben közvetlenül a telephely funkciójához kapcsolódnak, részben annak kiszolgálását látják el. Az ingatlant járművek (buszok) javítására/karbantartására használták. Az épületek kialakítása funkciójuknak megfelelő azonban műszaki felszereltségük avult, belső burkolataik, szociális helységeik, nyílászáróik és gépészetük állapota sok helyen felújítandó. Összességében az épületek elhasználódottak, felújításra szorulnak. Az ingatlan területén több helyen talajfúrásokat végeztek, a talajvíz kármentesítésének elvégzésére. Az NNK Kft. tájékoztatása alapján, a területen talajcserés kártalanítást végeztek, jelenleg a területen maradó szennyezettség nem haladja meg az előírt "D" szennyezettség határértéket.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dombóvári 2929 hrsz-ú ingatlan

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  2 679 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  16 600 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Dombóvár
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  2929
  Ingatlan postai címe:
  7200 Dombóvár, Kórház utca 5.
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  épület
  Területnagyság:
  2 679 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Dombóvári 2929 hrsz-ú ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  INW SYSTEMS KFT. "FA", 1145. Budapest, Colombus utca 24.B.ép.3.em.7.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 3. bejegyző határozat, érkezési idő: 34690/2010.12.22.Önálló zálogjog 120.000.000,-Ft, azaz Százhúszmillió Forint és járulékai erejéig. Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "FA" törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.4. bejegyző határozat, érkezési idő: 34690/2010.12.22.Vételi jog 2015.12.20-igJogosult: Körmend é Vidéke Takarékszövetkezet "FA", törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.7. bejegyző határozat, érkezési idő: 33030/2/2012/2011.12.23.eredeti határozat: 33030/2012/2011.12.23Önálló zálogjog 72.000.000,-Ft, azaz hetvenkétmillió Ft és járulékai erejéig, a III/3,4 sorszámú begyezést megelőző rangsorban, egyetemleges, lásd még: dombóvári 2930/2 hrsz-t, Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "FA" törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.8. bejegyző határozat, érkezési idő: 33030/2/2012/2011.12.23.eredeti határozat: 33030/2012/2011.12.23. Vételi jog: 2016.12.20-iga III./3,4 sorszámú bejegyzést megelőző rangsorban.jogosult: Körmend és Vidéke takarékszövetkezet "FA", törzsszám: 10046144cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.10. bejegyző határozat, érkezési idő: 34729/2012.11.20Haszonélvezeti jog 2032.12.31-ig.vagyoni értékű jog visszterhes alapítása jogcímén.jogosult: WAY SEVENTY-TWO KFT. "FA" törzsszám: 22985493cím: 1144. Budapest, Üllői út 102. 10.ép.2.em.12. bejegyző határozat, érkezési idő: 36471/4/2014.11.13Végrehajtási jog 13.592.677,-Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázkilencvenkétezer-hatszázhetvenhét Ft és járulékai erejéig.adótartozás jogcímen, NAV képviseletében Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatósága 7101. Szekszárd, Pf.: 108., ikt.szám: 8926229422.jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal, törzsszám: 15789934cím: 1054. Budapest, V. ker. Széchenyi utca 2.15. bejegyző határozat, érkezési idő: 33173/4/2015.09.10.Végrehajtási jog 72.000.000,-Ft, azaz hetvenkettőmillió Forint és járulékai erejéig. 039.zv.0001/2015.12. jogcím zálogtárgyból való kielégítés tűrése.Jogosult: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „FA” törzsszám: 10046144Cím: 9900. Körmend, Rákóczi út 32.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon több épület található, amelyek részben közvetlenül a telephely funkciójához kapcsolódnak, részben annak kiszolgálását látják el. Az ingatlant járművek (buszok) javítására/karbantartására használták. Az épületek kialakítása funkciójuknak megfelelő azonban műszaki felszereltségük avult, belső burkolataik, szociális helységeik, nyílászáróik és gépészetük állapota sok helyen felújítandó. Összességében az épületek elhasználódottak, felújításra szorulnak.Az ingatlan területén több helyen talajfúrásokat végeztek, a talajvíz kármentesítésének elvégzésére. Az NNK Kft. tájékoztatása alapján, a területen talajcserés kártalanítást végeztek, jelenleg a területen maradó szennyezettség nem haladja meg az előírt "D" szennyezettség határértéket.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 13. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni az INW SYSTEMS Korlátolt Felelősségű Társaság. „f.a.” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10673385-49020015 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „INW SYSTEMS Kft. f.a. vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvéd kerül megbízásra. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014(II.3) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 50 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyoni elemeket (a 2 darab ingatlant) a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az MININVEST Zrt.. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.


  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  • A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
  • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
  • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
  • a fizetés módját, határidejét,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés előkészítése és ellenjegyzése, valamint a NAV és az illetékes földhivatal előtti eljárás során a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda közreműködését elfogadja, és vállalja az ügyvédi munkadíj, valamint a földhivatali eljárással összefüggő költségek megfizetését.
  • Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
  • Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
  • Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  • Fedezetigazolást.
  • Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  • A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  Az ingatlanokon 2032. 12. 31-ig haszonélvezeti jog van bejegyezve, amelynek jogosultja a WAY SEVENTY-TWO KFT. "FA" (1144. Budapest, Üllői út 102 10 ép.2.em). A felszámoló a haszonélvezeti jog alapjául szolgáló szerződést megtámadta a bíróságon, az eljárás jelenleg folyamatban van.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P748466/tetelek.pdf

  2 Tétel