1. Pályázat - PM AUTOPOL Kft.„f.a.”

  Budapest 14. kerületi lakás 2/6 tulajdoni hányada és Szigetszentmiklós beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2020. 09. 18. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2020. 10. 05. | 12:00
  Becsérték
  10 300 000 Ft
  Minimálár
  10 300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 59 Fpk.213 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉG-CONTROLL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-690835, székhely: 1053 Budapest, Fejér Gy. utca 4. 1 em. 3, levelezési cím: 1519 Budapest, hrsz. Pf.: 267) felszámoló által a PM AUTOPOL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-678794, székhely: 1211 Budapest, Védgát utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 2. Pályázat - LIBERTY-H Ingatlanforgalmazó Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”

  Bajna külterületén található bányató és környezete

  Pályázat kezdete
  2021. 04. 15. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 04. 15. | 13:00
  Becsérték
  29 400 000 Ft
  Minimálár
  29 400 000 Ft
  Kikiáltási ár
  31 810 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3) felszámoló a(z) LIBERTY-H Ingatlanforgalmazó Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-019223, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kandó Kálmán utca 2.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 3.Fpk.28/220 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2240091

  Az ártárgyalás kezdete: 2021. április 15. 08 óra 00 perc
  Az ártárgyalás vége: 2021. április 15. 13 óra 00 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 3. Pályázat - Országúti-dűlő Kft.„f.a.”

  Mezőtárkányi lakott ingatlan illetőség

  Pályázat kezdete
  2020. 12. 04. | 16:00
  Eredménytelenítve
  2020. 12. 19. | 16:00
  Becsérték
  98 000 Ft
  Minimálár
  68 600 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 1. Fpk. 74 ügyszámú nyilvános pályázat, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a Országúti-dűlő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 13-09-116811, székhely: 2094 Nagykovácsi, Tompa Mihály utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - LIBERTY-H Ingatlanforgalmazó Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”

  Bajna külterületén található bányató és környezete

  Pályázat kezdete
  2021. 03. 26. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 04. 13. | 12:00
  Becsérték
  29 400 000 Ft
  Minimálár
  29 400 000 Ft
  Kikiáltási ár
  31 810 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 3.Fpk.28/220 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 13. 12 óra 00 perckor, a CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3) felszámoló által a LIBERTY-H Ingatlanforgalmazó Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-019223, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kandó Kálmán utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 5. Árverés - PRESTIGE-BAU Zrt.„f.a.”

  Tehergépjármű

  Árverés kezdete
  2021. 04. 24. | 08:00
  Árverés vége
  2021. 05. 09. | 16:00
  Becsérték
  785 000 Ft
  Kikiáltási ár
  785 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) PRESTIGE-BAU Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 10 060414, székhely: 7635 Pécs, Lepke dűlő 16..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.91/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2289140)
  Az árverés kezdete:
  2021. április 24. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2021. május 9. 16 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  785 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 39 250 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az árverésben részt vevő vagyonelem tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (árverési előleg) az ajánlat tétel benyújtása előtt be kell fizetnie az adós társaság OTP Banknál vezetett 11731018-21454837 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „PRESTIGE-BAU Zártkörűen Működő Részvénytársaság "fa" árverési előleg”.
  Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, ha az árverés záró időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleggel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési előleg megfizetése feltétele az árverésen való részvételnek. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes ajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
  Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.
  A felszámoló az ajánlati biztosíték, árverési előleg után kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Tehergépjármű - RENAULT Master (JEF-305)

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 785 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Márka:
  Renault
  Modell:
  Master
  Jármű típusa:
  Haszongépjármű
  Gyártási idő:
  2004.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  785 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, az árveréssel kapcsolatban az EÉR felületén lehet. A nyilvános értékesítésre kerülő felszámolási vagyon részletes bemutatását - az EÉR-en keresztül - Tenderfüzet formájában lehet megvásárolni.A tehergépjármű megtekinthető Pécs, Nagyhídi u. 16. sz. alatt 2021.05.04. napján 11:00 - 12:00 időpontban.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az adós társaság előzőekben megadott bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + Áfa.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
  A gépjármű állapota: felújítandó.
  Az árverés kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.
  Az árverés záró időpontja, az árverés kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.
  A felszámoló az eladó Adós Társaság képviseletében, a jelen árverési felhívásban foglaltakat maradéktalanul vállaló és teljesítő, az árverési eljárás szabályait maradéktalanul betartó, az árverés során érvényes ajánlatot tevő, adásvételi szerződés megkötésére kötelezettséget vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27.§-a szerint.
  A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás a felszámoló értékelése szerinti megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, mely döntéssel, továbbá az árverési eljárással kapcsolatosan – a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével – a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet.
  Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes ajánlattevőt, licitálót terheli.
  A kikiáltási ár nettó összegben került megjelölésre. Az árverés során a licitálók is nettó értéken pályáznak.
  A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.
  A felszámoló részére az árverési kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, az árverést visszavonja, és új árverés kiírásáról döntsön.
  A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket az árverési eljárás nyitó napjáig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
  A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. Az elővásárlásra jogosultat ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint bármely árverésen részt vevőt.
  Az árveréssel kapcsolatosan felmerülő költségek – az árverés sikerétől függetlenül - az árverési ajánlatot tevőt terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
  A licitálóknak tudomásul kell venniük, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult vételár 1%-a + Áfa, de minimum 70.000,- Ft melyet a vevő köteles megfizetni az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

  Az árverésen való részvétel egyúttal a jelen hirdetményben foglaltak tudomásulvételét is jelenti. Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első nyilvános árverése (a minimál ár a becsérték 100%-a).

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2289140/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2289140#tenderfuzet

  1 Tétel
 6. Pályázat - Hunland Food Kft.„f.a.”

  Stas SZ336V típusú pótkocsi (WAR-016)

  Pályázat kezdete
  2021. 03. 19. | 08:01
  Pályázat vége
  2021. 04. 06. | 08:01
  Becsérték
  2 680 000 Ft
  Minimálár
  1 876 000 Ft
  Nyertes ár
  2 220 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 6. Fpk. 94115 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 2 220 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2250386F1
  Szerződéskötés dátuma: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 7. Árverés - PRESTIGE-BAU Zrt.„f.a.”

  Gépjármű

  Árverés kezdete
  2021. 04. 24. | 08:00
  Árverés vége
  2021. 05. 09. | 16:00
  Becsérték
  450 000 Ft
  Kikiáltási ár
  450 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) PRESTIGE-BAU Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 10 060414, székhely: 7635 Pécs, Lepke dűlő 16..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.91/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2288378)
  Az árverés kezdete:
  2021. április 24. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2021. május 9. 16 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  450 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 22 500 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az árverésben részt vevő vagyonelem tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (árverési előleg) az ajánlat tétel benyújtása előtt be kell fizetnie az Adós Társaság OTP Banknál vezetett 11731018-21454837 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „PRESTIGE-BAU Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f. a." árverési előleg”.
  Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, ha az árverés záró időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleggel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési előleg megfizetése feltétele az árverésen való részvételnek. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes ajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
  Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.
  A felszámoló az ajánlati biztosíték, árverési előleg után kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Gépjármű - OPEL Corsa Van - LBT-502

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 450 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Márka:
  Opel
  Modell:
  Corsa Van
  Gyártási idő:
  2007.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  450 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, az árveréssel kapcsolatban az EÉR felületén lehet. A nyilvános értékesítésre kerülő felszámolási vagyon részletes bemutatását - az EÉR-en keresztül - Tenderfüzet formájában lehet megvásárolni.A gépjármű megtekinthető Pécs, Nagyhídi u. 16. sz. alatt 2021.05.04-én 11:00 - 12:00 időpontban.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az adós társaság előzőekben megadott bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + Áfa.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
  A gépjármű állapota: felújítandó.
  Az árverés kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.
  Az árverés záró időpontja, az árverés kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.
  A felszámoló az eladó Adós Társaság képviseletében, a jelen árverési felhívásban foglaltakat maradéktalanul vállaló és teljesítő, az árverési eljárás szabályait maradéktalanul betartó, az árverés során érvényes ajánlatot tevő, adásvételi szerződés megkötésére kötelezettséget vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § -a szerint.
  A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás a felszámoló értékelése szerinti megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, mely döntéssel, továbbá az árverési eljárással kapcsolatosan – a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével – a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet.
  Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes ajánlattevőt, licitálót terheli.
  A kikiáltási ár nettó összegben került megjelölésre. Az árverés során a licitálók is nettó értéken pályáznak.
  A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.
  A felszámoló részére az árverési kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, az árverést visszavonja, és új árverés kiírásáról döntsön.
  A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket az árverési eljárás nyitó napjáig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
  A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. Az elővásárlásra jogosultat ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint bármely árverésen részt vevőt.
  Az árveréssel kapcsolatosan felmerülő költségek – az árverés sikerétől függetlenül - az árverési ajánlatot tevőt terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
  A licitálóknak tudomásul kell venniük, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult vételár 1%-a + Áfa, de minimum 70.000,- Ft melyet a vevő köteles megfizetni az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

  Az árverésen való részvétel egyúttal a jelen hirdetményben foglaltak tudomásulvételét is jelenti.
  Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első nyilvános árverése (a minimál ár a becsérték 100%-a).

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2288378/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2288378#tenderfuzet

  1 Tétel