1. Pályázat - Soroksári 158 Ingatlankezelő Kft. „f.a.”

  Soroksári út 158/C. sz. alatti kivett ipartelep, (áruház és raktár)

  Pályázat kezdete
  2017. 10. 31. | 13:57
  Pályázat vége
  2017. 11. 15. | 14:00
  Becsérték
  840 000 000 Ft
  Minimálár
  420 000 001 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) Soroksári 158 Ingatlankezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-974825, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) ) Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 23.Fpk.1024/2017/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P851413
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. október 31. 13 óra 57 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. november 15. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 24 500 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján:10 MFt-nál alacsonyabb összegű irányár (becsérték) esetén annak legfeljebb 5%-a. 10 MFT vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 MFt irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a. Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Kft. elkülönített, a TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú számlájára utalás útján történő megfizetése, Soroksári 158 Ingatlankezelő Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel. A pályázatra történő jelentkezéskor az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló dokumentumot fel kell tölteni az EÉR felületére, valamint mellékelni kell a pályázathoz.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az igazoláson túlmenően csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek a kötelezettség, ha a megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.A feltételek teljesülését a felszámolóbiztos a pályázatok bontásakor ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték tekintetében a pályázat kiírója kamatot semmilyen esetben nem fizet. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Áruház és raktár, kivett iparterület

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 840 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 420 000 001 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  11 367 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  840 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  38211/7
  Ingatlan postai címe:
  1095 Budapest, Soroksári út 158/C..
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  Kivett ipartelep
  Területnagyság:
  11 367 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Kivett ipartelep
  A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
  A szomszédos ingatlanokat terhelő út és csatorna átvezetési szolgalmi jogok

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Soroksári 158 Ingatlankezelő Kft. "f.a."1037 Budapest, Montevideo utca 5.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A szomszédos ingatlanokat illető út és csatorna átvezetési szolgalmi jogok, Telekmegosztás, Keretbiztosítéki jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 2.500.000.000 + 100.000.000 + 600.000.000.- Ft és járulékai erejéig Lemondás a jelzálogjog ranghelyekről (Raiffeisen Bank Zrt. )Vezetékjogok az ELMŰ Hálózati Kft. javára ( 2+19+8 és meghatározatlan területekre)Elővásárlási jog a Délker Invest Kft. javára Végrehajtási jogok: D.A Faktor Zrt. (20 M Ft), Raiffeisen Bank zrt., (2 403 470 216 Ft), Bp., Főváros Főpolgármesteri Hivatal ( 3 518 337 Ft)Helyi építészeti Örökségvédelem a 37/2013 (V. 10) Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján,

  Az épületnél jellemző sajátosságok: 1. épület: A 6 szintes épület földszintje a korábbi áruház, az 1. és 2. szinteken a raktárak mellett irodákat is kialakítottak, míg a többi szinten csak raktározás folyt. Az épületet 2000-ben részlegesen felújították (a felső két szint még nem lett felújítva, de raktározásra alkalmassá tették). Az egyes szintek a vb. vázszerkezet miatt, a földszint kivételével, polcos rakodásra nem alkalmasak, ezért az árutárolást nem lehet olyan gazdaságosan megoldani, mint a korszerü raktárakban. Az árumozgatás 2 lifttel történt. Nem korszerű logisztikai kialakítás. Az épületben 3 lépcsőház lett kialakítva, melyből az épület közepén a hátsó homlokzaton kialakított használaton kívül van. Az épület két végén kialakított lépcsőházak mellett 1-1 teherlift is működik, melyet kiegészítettek 1-1 hidraulikus lifttel is, amik a pincét kötik össze a földszinttel. A fűtés az épület nagyrészében hőlégbefúvós rendszerü, illetve kazánról radiátoros hőleadókkal.2. épület: Pince +földszint+ 1-2 emelet szintkialakítású irodaház közepes állapotban, amelyben több helyen beázás történt. Közepes állapotban van.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg. Időpont egyeztetésre az EER felületen feltett kérdés-válasz formájában nyílik lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az adós cég „ajánlati biztosíték befizetésének módja és határideje” című részben meghatározott bankszámlájára, amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik. Az átutalás egy összegben esedékes, a határideje az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa törvény) 88. §. alapján ÁFA köteles, mely az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint kerül megállapításra a fordított adózás szabályai szerint. Magánszemély vevő és az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény hatályos rendelkezései szerinti adómérték (27 % áfa) terheli.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően (véglegesnek elfogadott vételár 1%-a, amely nem része a teljes vételárnak) 30 napon belül kerül sor a vevő költségére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti a megvásárolt vagyonelemeket.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben ezen ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az együtt meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:
   az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya)
   a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos meghatározását
   az ajánlott nettó vételárat
   a fizetés módját, ütemezését és határidejét,
   az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
   pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított a kiírásban szereplő határidőn belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti
   nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról
   nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni
   nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri
   nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte,
   nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,
   külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.
  Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerz��dést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 1,5%-a + ÁFA, de minimum 50 000,-Ft. A szerződéskötésre a felszámoló székhelyén (1149 Budapest, Angol u. 77.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az értékesítést követően a birtokba vétel költségeit, a szerződéskötés díját és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő magára vállalja.
  A felszámoló jelen felhívás alapján lebonyolítandó értékesítésen eleve érvénytelennek tekinti a nettó ajánlati ár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat. Minimálár: 420 000 001 forint. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P851413/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - B-LINEA Kft.„f.a.”

  Bátonyterenyei telephely

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 22. | 13:41
  Eredménytelenítve
  2017. 10. 07. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6.Fpk.13-14-000993 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a B-LINEA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-157203, székhely: 2040 Budaörs, Méhecske utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Actual Quality Kft.„f.a.”

  Lakóház Pocsajon

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 21. | 09:00
  Becsérték
  600 000 Ft
  Minimálár
  300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..), mint a(z) Actual Quality Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 924024, székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 30.. fszt. em.) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.2057/2015/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P887799
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. november 3. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. november 21. 09 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése - legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző napig a Receiver Management Zrt. 10300002-10569460-49020033 számú bankszámlájára, "AQ Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző nap 14 óráig jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  4125 Pocsaj, Petőfi S. utca 43/2. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű romos ingatlan. Az ingatlan a haszonélvező birtokában van, így a felszámoló a nyertes pályázónak az ingatlant nem tudja birtokba adni.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Romos ház

  Típus:
  ház
  Területe:
  3 774 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  hiányosan közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  1 200 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Pocsaj
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1064/2
  Ingatlan postai címe:
  4125 Pocsaj, Petőfi Sándor utca 43.
  Területnagyság:
  3 774 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Romos ház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Actual Quality Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"1053 Budapest, Veres Pálné utca 30. fszt.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, haszonélvezeti jog (nem törlődik)

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2017. november 13. napján délelőtt 14 órakor lehetséges előzetes telefonos egyeztetést követően. A kapcsolattartó elérhetősége: 20/221-6118. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A vételár megfizetésére 8 nap áll rendelkezésre. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által megbízott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj 50.000,- Ft, melyet a nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A nyertes köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan a felszámoló tudomása szerint a haszonélvező használja, a tulajdoni lap szerint haszonélvezeti joggal terhelt. A felszámoló az ingatlant birtokba adását nem tudja biztosítani.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, •gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, • nyilatkozatot az ügyvédi munkadíj megfizetéséről. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adó alól mentesen történik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P887799/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Woodhall Kft„f.a.”

  Budapest IV. kerületi társasházban levő diszponibilis helyiségcsoport

  Pályázat kezdete
  2017. 08. 07. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 08. 23. | 12:00
  Becsérték
  11 000 000 Ft
  Nyertes ár
  8 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 57.Fpk.01-15-002800 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Woodhall Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109961378, székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 8 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P810663F5
  Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 5. Pályázat - MF Formed Kft„f.a.”

  üzletrész

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 25. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2017. 10. 11. | 12:00
  Becsérték
  250 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.09-15-000092 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a MF Formed Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-015808, székhely: 4024 Debrecen, Haláp utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Saigo Invest Kft„f.a.”

  Rinyaszentkirály külterületén található gazdasági épület és udvar

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 25. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2017. 10. 11. | 12:00
  Becsérték
  8 900 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 59.Fpk.01-15-002801 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Saigo Invest Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109941048, székhely: 1223 Budapest, , Nagytétényi út 190..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - H-FARMER Bt„f.a.”

  Mezőgazdasági beruházások

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 29. | 13:00
  Pályázat vége
  2017. 10. 16. | 13:00
  Becsérték
  1 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) Fpk.13-12-002989 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 16. 13 óra 00 perckor, a dr. Hetényi Géza és Tsa. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 4.., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 4..) felszámoló által a H-FARMER Bt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.13-06-014751, székhely: 2051 Biatorbágy, Deák Ferenc utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  6 Tétel