1. Pályázat - COLLIN Center Plusz Kft.„f.a.”

  mobilház

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 12. | 08:01
  Pályázat vége
  2022. 05. 12. | 13:14
  Becsérték
  5 304 000 Ft
  Minimálár
  5 304 000 Ft
  Kikiáltási ár
  7 204 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136) felszámoló által a COLLIN Center Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-005915, székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. A ép.) adóssal szembeni, 11. Fpk. 70.191 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 2. Pályázat - Komplement Túrkeve Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.„f.a.”

  szolnoki ingatlanok (beépítetlen területek - 5 db)

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 12. | 08:01
  Pályázat vége
  2022. 05. 12. | 13:01
  Becsérték
  6 500 000 Ft
  Minimálár
  4 550 000 Ft
  Kikiáltási ár
  5 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171) felszámoló által a Komplement Túrkeve Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-003574, székhely: 5420 Túrkeve, Kinizsi utca 51.) adóssal szembeni, 11.Vpk.1 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  5 Tétel
 3. Pályázat - KOMPLEXITÁS Kft. törölt cég

  üzletrész

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 27. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 13. | 12:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Minimálár
  2 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) KOMPLEXITÁS Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 18-09-020389, székhely: 9700 Szombathely, Lovas út 23..) Szombathelyi Törvényszék 5.Vpk.12/2020.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712383
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtási határidejét 24 órával megelőzően a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A vagyonrendező tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Vasép Ipari Park Üzemeltető - Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 18-09-101364, adószám: 11303723-2-18, székhely: 9700 Szombathely, Lovas u. 23. ) gazdálkodó szervezetben 1 020 000 Ft (egymillió-húszezer forint) értéken jegyzett üzletrész.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

  Cég neve: Vasép Ipari Park Üzemeltető Kft
  Cégjegyzékszáma: 18-09-101364
  Cég főtevékenysége: Egyéb
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon üzletrész
  Tehermentes: igen
  Szavazati jog: 10
  Becsérték: 1 020 000 forint

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a vagyonrendező által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a vagyonrendező részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A vagyonrendező fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A vagyonrendező felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a vagyonrendező Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem második értékesítési felhívása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712383/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - KÖRÖSTEXT Kft.„f.a.”

  Ingatlan (Csabacsűd, Békésszentandrás) 3

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 27. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 13. | 12:00
  Becsérték
  17 000 000 Ft
  Minimálár
  9 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.67/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2698323
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 710 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámoló Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtási határidejét 24 órával megelőzően a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Csabacsűd belterület 58. hrsz, Békésszentandrás belterület 95/8 hrsz és 1872/2 hrsz ingatlanok egyben ELADÓK 2

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 000 000 forint. (a becsérték 52%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

  Típus: fejlesztési terület
  Területe: 800 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 800 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 95/8
  Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Kinizsi utca 95/8 hrsz.
  Művelési ág: kivett beépítetlen terület
  Területnagyság: 800 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog NAV javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 1 393 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 10 700 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csabacsűd
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 58
  Ingatlan postai címe: 5551 Csabacsűd, József Attila utca 8..
  Területnagyság: 1 393 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett ipartelep, természetben egy kereskedelmi egység éskét melléképület található területén.Az épület oldalhatáron állóan, hagyományos technológiával, tégla falazattal, földszint + magastető szintosztással épült az 1970-es években. Az épületet a József Attila utca felől, közvetlen utcafrontról lehet megközelíteni. Műszaki állapota közepes. Az épület alapterülete 173 m2

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági épület, udvar

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 751 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 5 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 1872/2
  Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 1. 1 ép.
  Területnagyság: 751 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett gazdasági épület, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

  Az ingatlan tartozékai: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett gazdasági épület, udvar. Az épület szabadon állóan, hagyományos technológiával, vegyes falazattal, földszint + magastető szintosztással épült az 1950-es években. Az épületet a Bethlen Gábor utca felől lehet megközelíteni.Az épület alaprajza a jelenlegi funkciónak megfelelően kialakított. Műszaki állapota gyenge. Az ingatlan területén nyitott oldalfalú ~71 m2 alapterületű melléképület található, ami a Földhivatali nyilvántartásban nem szerepel. Gazdasági épülethez hátsókert felől bővítményt létesítettek, amely szintén nem szerepel a térképmásolaton.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak külső megtekinthetőségét. Békésszentandrás 1872/2 és Csabacsűd 58. hrsz vonatkozásában a felszámoló birtokon kívül esik, így a belső megtekintést nem áll módjában biztosítani.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámoló Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor. A vagyontárgyak birtokbavételéről vevő a saját költségén köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számolhat fel. A pályázatot kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy jelenleg a pályázat tárgyát képező Csabacsűd 58. hrsz, valamint a Békésszentandrás belterület 1872/2 hrsz vonatkozásában birtokon kívül esik. A csabacsűdi ingatlant magánszemély ismeretlen szerződés alapján használja, míg a békésszentandrási ingatlant egy társaság bérli. Erre tekintettel az ingatlan birtokának átruházása a Ptk.) 5:3 § (4) bekezdése szerint, az ingatlan birtoka visszakövetelése iránti igény átruházásával valósul meg, így a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos tulajdonosi jogérvényes az ingatlant megvásárló vevő feladata. A pályázatot kiíró eladó a jogszavatosságát az ingatlanon fennálló bérleti jogviszony vonatkozásában teljes körűen kizárja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem harmadik értékesítési felhívása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2698323/tetelek.pdf

  3 Tétel
 5. Pályázat - Euro-Fizikó 2014. Kft.„f.a.”

  Orvostechnikai eszközök

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 27. | 10:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 11. | 10:00
  Becsérték
  10 047 000 Ft
  Minimálár
  8 037 600 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.), mint a(z) Euro-Fizikó 2014. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 175680, székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos utca 5..) Budapest Környéki Törvényszék 3 Fpk. 829/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2696100
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 401 880 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az Euro-Fizikó 2014 Kft. "f.a." MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11680565 számú számlájára szükséges befizetni.
  Az átutalási közleménybe fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és az Euro-Fizikó 2014 Kft. "f.a." cégnevet. Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Csődtv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

  A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.

  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Csődtv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg,

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Orvostechnikai eszközök

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 047 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 037 600 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Orvostechnikai eszközök

  Típus: Műszaki cikk
  Állapot: Újszerű
  Tehermentes: nem zálogjog
  Mennyisége: 43 db
  Becsérték: 10 047 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok 2022.05.19. napján 9:00 - 10:00 között tekinthetők meg. Kérjük a megtekintési szándékot az EÉR felületén jelezni szíveskedjenek, ennek hiányában a kolléga nem biztos, hogy a helyszínen fog tartózkodni. Megtekintés helye: 1147 Budapest, Telepes utca 54-56.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A nyertes pályázót áfa fizetési kötelezettség terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
  Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

  A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

  A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

  A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

  Jelen értékesítési hirdetményben szereplő vagyontárgy meghirdetése 2 (második) alkalommal történt.


  A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2696100/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - YANI B.S. Ingatlanberuházó Kft.„f.a.”

  Budapest, VI. kerületi óvóhely megnevezésű ingatlan, 1 / 1 tulajdoni hányadáról.

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  5 800 000 Ft
  Minimálár
  5 800 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 20. Fpk. 2.124 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171) felszámoló által a YANI B.S. Ingatlanberuházó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-714174, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezetetörölt cég

  40 db ingatlan Polgár és Folyás községek külterületein

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 31. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 16. | 08:00
  Becsérték
  12 276 151 Ft
  Minimálár
  12 276 151 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt cég (cégjegyzékszám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) Debreceni Törvényszék 11.Vpk.1/2021/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2686706
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 31. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 16. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 368 285 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Polgári Szövetkezet”nevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A vagyonrendező akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  40 db ingatlan Polgár és Folyás községek külterületein

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 276 151 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 276 151 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 1 696 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 7 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0306/5
  Területnagyság: 1 696 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0306/3 hrsz megosztásából keletkezett

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 2 337 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 9 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0315
  Területnagyság: 2 337 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 2 209 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 9 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0316/2
  Területnagyság: 2 209 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: Magyar Villamos Művek Rt., Vezetékjog:Sajószöged-Debrecen I. 220 kV-os távvezetékre 290m2 nagyságú területre az LE-5644(7023)/12 sz. határozat alapján, jogosult: MAVIR.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett töltés

  Típus: külterület
  Területe: 12 001 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 60 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0317
  Területnagyság: 12 001 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett töltés
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:Sajószöged-Debrecen I. 220 kV-os távvezetékre 427 m2 nagyságú területre az LE-5644(7023)/12 sz. határozat alapján, jogosult: MAVIR.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 2 386 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 119 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0337/2
  Területnagyság: 2 386 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 1 924 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 96 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
  Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0413/3
  Területnagyság: 1 924 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: belterület
  Területe: 3 679 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 150 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 2588/2
  Területnagyság: 3 679 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: belterület
  Területe: 5 495 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 3136
  Területnagyság: 5 495 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: belterület
  Területe: 328 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 20 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 3419/2
  Területnagyság: 328 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás, árok

  Típus: külterület
  Területe: 10 720 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 570 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 010/12
  Területnagyság: 10 720 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás, árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 010/9 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 1 650 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 83 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0106/5
  Területnagyság: 1 650 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 34nm nagyságú területre, Nyíregyháza-Polgár 12 bar nyomású gázvezeték biztonsági övezete, jogosult Tigáz Földgázelosztó Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 612 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 31 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0106/7
  Területnagyság: 612 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: az ingatlan 52 m2 nagyságú területére vonatkozik., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 13 619 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 682 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0107
  Területnagyság: 13 619 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: 402 m2 területre, jogosult: MOL. Bányaszolgalmi jog: 132 m2 területre, jogosult: Tiszai Vegyi Kombinát.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 2 760 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 138 200 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0111
  Területnagyság: 2 760 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: MOL Nyrt.Vezeték szolgalmi jog: MOL Nyrt.Gázvezetéki szolgalmi jog: MOL Nyrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 1 800 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 85 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0142/26
  Területnagyság: 1 800 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0142/15.hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 5 574 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 23 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0223
  Területnagyság: 5 574 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:184 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás

  Típus: külterület
  Területe: 34 951 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 2 535 401 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0224/11
  Területnagyság: 34 951 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0224/2 hrsz. megosztásából keletkezett. 1686 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 3 097 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 155 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0232/1
  Területnagyság: 3 097 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0232 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 5 724 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 23 400 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0243
  Területnagyság: 5 724 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 80 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 28 941 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 449 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0251
  Területnagyság: 28 941 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 127 m2 nagyságú területre, az EÜE-1658(5662)/2010.sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 3 892 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 195 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0255
  Területnagyság: 3 892 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:90 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

  Típus: külterület
  Területe: 2 397 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 120 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/14
  Területnagyság: 2 397 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/3 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:113 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

  Típus: külterület
  Területe: 647 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 33 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/16
  Területnagyság: 647 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/3 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  24. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett anyaggödör

  Típus: külterület
  Területe: 2 952 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/5
  Területnagyság: 2 952 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett anyaggödör
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/2 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  25. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 5 044 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 253 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0261
  Területnagyság: 5 044 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Az út területe 727 nm-rel megnövekedett.Vezetékjog:41 m2 területre, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  26. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett szérűskert

  Típus: külterület
  Területe: 410 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 20 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/13
  Területnagyság: 410 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett szérűskert
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0264/8 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  27. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett szérűskert

  Típus: külterület
  Területe: 2 254 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 110 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/15
  Területnagyság: 2 254 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett szérűskert
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0264/8 hszr-ú ingatlan megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  28. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 876 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 44 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/3
  Területnagyság: 876 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  29. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 38 568 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 817 500 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 027/1
  Területnagyság: 38 568 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 027 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:1116 m2 nagyságú területre , jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  30. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 7 512 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 354 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 037/12
  Területnagyság: 7 512 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 037/11 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  31. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 29 713 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 400 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 038/2
  Területnagyság: 29 713 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 038 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  32. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett csatorna

  Típus: külterület
  Területe: 6 673 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 28 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 048
  Területnagyság: 6 673 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett csatorna
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog 250 m2 területre, jogosult: MOL Nyrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  33. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 2 611 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 11 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 054
  Területnagyság: 2 611 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Az ingatlan területe a 055 hrsz. megosztása miatt változott.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  34. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 5 223 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 057
  Területnagyság: 5 223 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  35. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 3 538 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 15 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 059
  Területnagyság: 3 538 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: 820 m2 területre, jogosult: MOL Nyrt.Bányaszolgalmi jog: 132 m2 területre, jogosult:Tiszai Vegyi Kombinát.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  36. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

  Típus: külterület
  Területe: 166 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 060/1
  Területnagyság: 166 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.Vezeték szolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.Gázvezetéki szolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  37. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: külterület
  Területe: 1 140 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 57 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0703/1
  Területnagyság: 1 140 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0703 hrsz. megosztásából keletkezett.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  38. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás

  Típus: külterület
  Területe: 4 627 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 335 650 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0765/8
  Területnagyság: 4 627 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0765/3 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:116 m2 nagyságú területre, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  39. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 6 368 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0767/1
  Területnagyság: 6 368 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  40. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

  Típus: külterület
  Területe: 786 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 37 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
  Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0767/3
  Területnagyság: 786 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a vagyonrendező közreműködése nélkül megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonrendezési eljárás alatt levő társaság nem adóalany, nem gazdasági társaság, ezért az eladónak a jelen jogügylet során számlakiállítási kötelezettsége nincs, ezért áfa fizetési kötelezettsége nem merül fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A vagyonrendező csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára "Polgári Szövetkezet vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ingatlant az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlanok birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a vagyonrendező felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A vagyonrendező e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre a vagyonrendező a minimálárárat a becsérték 100%-ban állapítja meg. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az egyes ingatlanok becsértékét és minimálértékét az EÉR-ben feltöltött csatolmány tartalmazza. A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be a tulajdonjogváltozást az ingatlan nyilvántartásba. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a vagyonrendezőt és az adóst más, így kártérítési kötelezettség nem terheli. A Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján a vagyonrendezés alatt álló gazdálkodó szervezet ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A szükségessé vált törlést az ingatlan-nyilvántartásban – Törvényszék végzése alapján- az ingatlanügyi hatóság végzi.
  Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2686706/tetelek.pdf

  40 Tétel