1. Pályázat - D-ÉG Thermoset Kft. „f.a.”

  Épületgépészeti szakáruházként funkcionáló ingatlan

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  750 000 000 Ft
  Minimálár
  525 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Hunland Food Kft.„f.a.”

  3 db munka gép: homlokrakodó, munkagép, gyalogkíséretű elektromos raklapemelő

  Pályázat kezdete
  2022. 01. 07. | 12:01
  Pályázat vége
  2022. 01. 25. | 08:01
  Becsérték
  6 910 000 Ft
  Minimálár
  5 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) Miskolci Törvényszék 6. Fpk. 94/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2536831
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 7. 12 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 25. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 345 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Takarékbanknál vezetett 54600243-10005491 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Hunland Food Kft. f.a. – bánatpénz.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  3 db munkagép, melyeket a felszámoló kizárólag egyben értékesíti. John Deere 410-4 munkagép, Carterpillar homlokrakodó, Jungheinrich EJC-111 gyalogkíséretű elektromos raklapemelő.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 910 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 500 000 forint. (a becsérték 79%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kotró-rakodó gép

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem Citibank zálogjog
  Mennyisége: 1 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Teleszkópos homlokrakodó gép

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem Citibank zálogjog
  Mennyisége: 1 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gyalogkíséretű elektromos raklapemelő

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem Citibank zálogjog
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2022. január 18-án 10-11 között, Abaújszántón. A nyíltnapra telefonon előzetesen be kell jelentkezni az érdeklődőknek a 06306601658-as tel.számon, legkésőbb előző nap délig (kizárólag munkaidőben 9-15 óra között).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingók átvételével, és elszállításával összefüggésben felmerülő minden költség a vevőt terheli. Amennyiben az ingók elszállítására határidőn belül nem kerül sor, akkor a további tárolás díját felszámoló a vevőre terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingóságok második hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 79%-ában került rögzítésre.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Hunland Food Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingót megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2536831/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2536831#tenderfuzet

  3 Tétel
 3. Pályázat - Vida Pékség Sütőipari Kft.„f.a.”

  Bábolna belterület 11 hrsz.-ú 1449 m2 alapterületű lakóház, udvar és pékség1/1 tulajdoni hányadban. Zsemleosztó gép, Kelesztő gép

  Pályázat kezdete
  2022. 01. 07. | 12:01
  Pályázat vége
  2022. 01. 25. | 08:01
  Becsérték
  46 200 000 Ft
  Minimálár
  23 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) Vida Pékség Sütőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-013316, székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.) Tatabányai Törvényszék 15. Fpk. 70.054/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2536817
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 7. 12 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 25. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 136 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a felszámoló Takarékbanknál vezetett: 73600149-11128478 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Vida Pékség Kft. f.a. - bánatpénz)

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az I.-III. számú vagyonokat a felszámoló kizárólag EGYBEN értékesíti.
  I. Bábolna belterület 11 hrsz.-ú 1449 m2 alapterületű lakóház, udvar és pékség (természetben: Toldi Miklós u. 17.) 1/1 tulajdoni hányadban.
  II. Zsemleosztó gép. Gyártmány: Back-Tech, típus: Prima-Star.
  III. Kelesztő gép. Gyártmány: Back-Tech, típus: Vario-Star.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 46 200 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 23 100 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar és pékség

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 1 449 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 44 100 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bábolna
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 11
  Ingatlan postai címe: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.
  Művelési ág: lakóház, udvar, pékség
  Területnagyság: 1 449 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar és pékség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Vida Pékség Sütőipari Kft. "f.a." 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjog, végrehajtásijog

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zsemleosztó gép

  Típus: Ipari gép
  Gyártmány: Back-Tech
  Tehermentes: nem 875 000
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 875 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kelesztő gép

  Típus: Ipari gép
  Gyártmány: Back-Tech
  Tehermentes: nem zálogjog és végrehajtásijog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 225 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2022. január 18-án 10:00 és 11:00 óra között, Bábolna, Toldi Miklós u. 17. sz. alatt, előzetes bejelentkezés a +36309850776 telefonszámon lehetséges előző nap délig.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az ingatlan és az ingóságok értékesítése fordított áfás szabályok szerint történik. A minimál ár és az ajánlati ár is nettóban értendőek!

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon ötödik hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Vida Pékség Sütőipari Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/ingóságokat megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a vételár 1,5%-a+áfa, de minimum 150 eFt+áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 50 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2536817/tetelek.pdf

  3 Tétel
 4. Pályázat - Termoszervíz Kft.„f.a.”

  Nagykanizsai üzem, csarnok, raktár és irodaberendezések

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  68 414 000 Ft
  Minimálár
  68 414 000 Ft
  Nyertes ár
  77 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 11.Fpk.30/2020/15 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Termoszervíz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-060683, székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 113. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 77 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2435451F8916
  Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  2 Tétel
 5. Pályázat - SZABÓ-AGRO-ÉP-KER Kft.„f.a.”

  "Kivett" zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági udvar

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  230 000 Ft
  Minimálár
  2 004 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10.Fpk.495 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.) felszámoló által a SZABÓ-AGRO-ÉP-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-080697, székhely: 4765 Csenger, Móricz Zsigmond utca 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  A befizetés nem a DUEL-CORP ZRT. számlájára érkezett. Az eljárásba nem engedtük be.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Árverés - BUDA-CASH Zrt.„f.a.”

  Használati-, és dísztárgyak

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  17 000 Ft
  Kikiáltási ár
  20 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Árverés - BUDA-CASH Zrt.„f.a.”

  Fényképalbumok és rajzgyűjtemény könyv

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  22 000 Ft
  Kikiáltási ár
  25 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel