1. Pályázat - MALÉV GH Zrt. „f.a.”

  Vegyes készlet - rezsianyag

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  415 000 Ft
  Minimálár
  415 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 24.Fpk.1.860 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a MALÉV GH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045484, székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - MALÉV GH Zrt.„f.a.”

  Informatikai eszközök

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  10 997 060 Ft
  Minimálár
  8 247 795 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 24.Fpk.1.860 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a MALÉV GH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045484, székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tér 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - MALÉV GH Zrt. „f.a.”

  Vegyes új és használt munkaruházat

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  1 293 000 Ft
  Minimálár
  1 293 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 24.Fpk.1.860 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a MALÉV GH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045484, székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  3 Tétel
 4. Pályázat - KAAT-INC Kft.„f.a.”

  9813 Gersekarát, Kisrét utca hrsz:650/133

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 20. | 11:00
  Pályázat vége
  2022. 08. 08. | 10:00
  Becsérték
  1 700 000 Ft
  Minimálár
  1 360 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185), mint a(z) KAAT-INC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-1236688, székhely: 6050 Lajosmizse, Bene utca 353.) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.50/2021/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2774512
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 20. 11 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 68 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló (Georg-Invest Holding Kft.) MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: „KAAT-INC Kft. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

  Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
  A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
  A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  9813 Gersekarát, Kisrét utca /faliszám nélkül.
  Kivett beépítetlen terület

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 700 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 360 000 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 684 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 700 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gersekarát
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 650/133
  Ingatlan postai címe: 9813 Gersekarát, Kisrét utca
  Művelési ág: kivett beépítetlen terület
  Területnagyság: 684 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület
  A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: - Vízvezetési szolgalmi jog, a változási vázrajz szerint meghatározott 53 m2 ter��letre. jogosult: Gersekarát Község Önkormányzata

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: KAAT-INC Kft. „fa” (6050 Lajosmizse Bene 353.)

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISATION AG- végrehajtási jog 6 400 EUR és járulékai erejéig- NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Magyar Állam jogosult) – végrehajtási jog 18 661 574 Ft és járulékai erejéig

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlannal kapcsolatosan egyéb információk, illetve az ingatlan megtekintésére időpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon kérhető: 46/359-227

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése szerint az adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított áfa, az adó megfizetésére a vevő kötelezett. Egyéb esetben áfás.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár hiánytalan megfizetését követő 15. napon veheti birtokba az ingatlant.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló (Georg-Invest Holding Kft.) MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: „KAAT-INC Kft. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni. A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.- nyilatkozat, hogy az ingatlant a megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg - gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya. Magánszemély pályázó esetén az azonosításra szolgáló okmányok csatolása.- a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köti meg, és a szerződéskötéssel felmerült ügyvéd költségeit megfizeti. Ezen költség esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítést követő három napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie.- a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet- a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánítsa. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja a jogát új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősségét már most kizárja.

  Amennyiben több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, ez esetben az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit, az ártárgyalás megkezdését, a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés). Az ajánlati biztosíték visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás lezárását követő nyolc munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. (237/2009.X.20. Korm. rendelet 2.§ (7) a),b) pontja.)
  Az ingatlan második hirdetése.
  A pályázat egyéb ismérvei a Cégközlöny 2022.06.30.-i 26. számban találhatók.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2774512/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - ZAHORA-VINO Kft. „f.a.”

  3 pótkocsi vagyonösszességben

  Árverés kezdete
  2022. 07. 16. | 12:00
  Árverés vége
  2022. 07. 31. | 12:00
  Becsérték
  24 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  16 800 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.), mint a(z) ZAHORA-VINO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-124402, székhely: 6200 Nagykőrös, Nyárfa utca 58.. 1. ép.) Kecskeméti Törvényszék 27 Fpk. 256/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764369)
  Az árverés kezdete: 2022. július 16. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 31. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 16 800 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 1 200 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitáló az árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően legalább 24 órával beérkezően köteles a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. A megfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a felszámoló által megadott számlán jóváírásra kerül. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással a CIB Banknál vezetett 10700536-47703708-51200002 számú számlára „A2764369 árverési előleg” valamint a regisztrációkor kapott „F azonosító” feltüntetésével kell befizetni.Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverésen való részvétel feltétele az árverés megkezdéséig az árverési előleg befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg a megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a vételárba beszámításra kerül. A többi licitáló részére az árverési előleg teljes összege visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában kerül befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre, az árfolyamkülönbözetből adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
  A felszámoló az ingóságokat kizárólag együtt, dologösszességként értékesíti

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1. Fajta : Pótkocsi
  Gyártmány : MENCI
  Típus : SL 105
  Gyártási év : 2008
  Szín : SZÜRKE
  Becsérték: 8.000.000,-

  2. Fajta : Pótkocsi
  Gyártmány : MENCI
  Típus : SL 105
  Gyártási év : 2008
  Szín : SZÜRKE
  Becsérték: 8.000.000,-

  3. Fajta : Pótkocsi
  Gyártmány : MENCI
  Típus : SL 105
  Gyártási év : 2008
  Szín : SZÜRKE
  Becsérték: 8.000.000,-

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 24 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MENCI Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 8 000 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MENCI Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 8 000 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MENCI Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 8 000 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgyak becsértéke és minimálára nettó összegben értendő. A vontatók értékesítése adóalany vevő esetén a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizár��lag átutalással történik. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 15 nap.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az értesítéstől számított 15 munkanapon belül szerződést kötni. A licitáló az árveréssel kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 1 %-ának megfelelő nettó összeg, de minimum 50 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes licitáló köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pótkocsik átadására/birtokba vételére (birtokbaadása) a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen árverés a második kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes licitáló köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást írjon ki. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni. A felszámoló semmilyen felelősséget, és kötelezettséget nem vállal az értékesítésre kerülő ingósággal összefüggésben.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764369/tetelek.pdf

  3 Tétel
 6. Pályázat - COLLIN Center Plusz Kft.„f.a.”

  mobilház

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 15. | 12:01
  Pályázat vége
  2022. 08. 02. | 08:01
  Becsérték
  5 304 000 Ft
  Minimálár
  5 304 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136), mint a(z) COLLIN Center Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-005915, székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. A ép.) Tatabányai Törvényszék 11. Fpk. 70.191/2018.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2763437
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 15. 12 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 2. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 265 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01696321-00100001 számú bankszámlájára „Collin Center Plusz Kft. f.a. - ajánlati biztosíték" közleménnyel kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. A pályázaton való részvételhez ezen igazolást ugyanezen határidőben az EÉR-ben regisztrálni szükséges.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázat eredményes a felszámoló az előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja és új pályázatot ír ki. A pályázaton nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az eljárásból, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Eredménytelen pályázóknak az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra, kamatmentesen. Nem jár vissza az előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  KONTEX gyártmányú mobilház: 8X4 méteres alapterületű, 3 db hálószobával, fürdő-WC, és konyha kialakítással, „3 évszakos” kivitelben, azaz nem téliesített! . A mobilház belső bútorzata nem képezi az adós társaság tulajdonát.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 304 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 304 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mobilház

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 5 304 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 8621 Zamárdi, Szent István utca 3512. hrsz. alatti Mirabella Kemping területén. 2022.07.26. 10-11 óra között. Bejelentkezés a 30/985-0776-os telefonon előző nap délig, kizárólag 9-15 óra között.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a szempont az ajánlati ár nagysága. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékon felül fennmaradó vételárat az adós Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01696321-00100001 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1 %-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingóság második hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a COLLIN Center Plusz Kft. ”f.a.” hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja az ajánlati biztosítékot visszautalni - nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingóságot megtekintett és ismert minőségi, műszaki és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri - A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 10 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Adós társaság a kemping terültén érvényes parcella használati joggal nem rendelkezik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2763437/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2763437#tenderfuzet

  1 Tétel
 7. Árverés - ACCUSEALED Kft„f.a.”

  PEUGEOT BOXER Y

  Árverés kezdete
  2022. 07. 15. | 10:00
  Árverés vége
  2022. 07. 30. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 500 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121), mint a(z) ACCUSEALED Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 066442, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B ép.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.1.455/2020/28. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2765276)
  Az árverés kezdete: 2022. július 15. 10 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 30. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 1 500 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 75 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően legalább 24 órával beérkezően kell megfizetni a felszámoló felszámolási és vagyonrendezési eljárások pénzforgalmára elkülönítetten a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700347-72134386-51200002 számlájára a "ACCUSEALED Kft. f.a. árverési előleg" közlemény feltüntetésével.Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosítószámát (pl.: P2504545F01).

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előlegre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A többi licitáló részére az árverés eredményhirdetését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  PEUGEOT BOXER Y MKM-822

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: PEUGEOT BOXER Y MKM-822

  Típus: Jármű
  Márka: Peugeot
  Modell: PEUGEOT BOXER Y
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2013.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Kilométeróra állása: 616 011
  Üzemanyag: Benzin
  Ajtók száma: 3
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az gépjármű előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. A megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál az alábbi e-mail elérhetőségen: info@asylum.co.hu Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy becsértéke és minimálára nettó összegben értendő. A tehergépkocsi értékesítése adóalany vevő esetén a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertesajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertesajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződést az árverés kiértékelését, elbírálását követő 15 napon belül meg kell kötni. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha a licitáló az EÉR-t Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a)

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tehergépkocsi átadására/birtokba vételére (birtokbaadása) a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező nincs. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes licitáló köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást írjon ki. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni. A felszámoló semmilyen felelősséget, és kötelezettséget nem vállal az értékesítésre kerülő ingósággal összefüggésben.A felszámoló felhívja a licitálók figyelmét, hogy a vagyonelem adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által meg jelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a nettó vételár 1,5 %-a +ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő köteles megfizetni átutalással vagy készpénzben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. A licitáló az értékesítésre való jelentkezéssel ezt elfogadja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2765276/tetelek.pdf

  1 Tétel