1. Árverés - ACCUSEALED Kft„f.a.”

  MAN típusú tehergépkocsi

  Árverés kezdete
  2022. 07. 15. | 10:00
  Árverés vége
  2022. 07. 30. | 12:00
  Becsérték
  900 000 Ft
  Kikiáltási ár
  900 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121), mint a(z) ACCUSEALED Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 066442, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B ép.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.1.455/2020/28. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2765269)
  Az árverés kezdete: 2022. július 15. 10 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 30. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 900 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 45 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően legalább 24 órával beérkezően kell megfizetni a felszámoló felszámolási és vagyonrendezési eljárások pénzforgalmára elkülönítetten a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700347-72134386-51200002 számlájára a "ACCUSEALED Kft. f.a. árverési előleg" közlemény feltüntetésével.Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosítószámát (pl.: P2504545F01).

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előlegre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A többi licitáló részére az árverés eredményhirdetését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  MAN típusú tehergépkocsi

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 900 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN 12.222 tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Márka: MAN
  Modell: 12.222 FL/BL
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 1994.
  Állapot: Átlagos
  Kilométeróra állása: 879 688
  Üzemanyag: Dízel
  Ajtók száma: 2
  Ülések száma: 2
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 900 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az gépjármű előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. A megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál az alábbi e-mail elérhetőségen: info@asylum.co.hu Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy becsértéke és minimálára nettó összegben értendő. A tehergépkocsi értékesítése adóalany vevő esetén a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertesajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertesajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződést az árverés kiértékelését, elbírálását követő 15 napon belül meg kell kötni. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha a licitáló az EÉR-t Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a)

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a tehergépkocsi átadására/birtokba vételére (birtokbaadása) a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező nincs. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes licitáló köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást írjon ki. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni. A felszámoló semmilyen felelősséget, és kötelezettséget nem vállal az értékesítésre kerülő ingósággal összefüggésben.A felszámoló felhívja a licitálók figyelmét, hogy a vagyonelem adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által meg jelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a nettó vételár 1,5 %-a +ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő köteles megfizetni átutalással vagy készpénzben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. A licitáló az értékesítésre való jelentkezéssel ezt elfogadja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2765269/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - NoelBau Szerviz Kft.„f.a.”

  3 db gépjármű, melyet a felszámoló kizárólag egyben értékesít!

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 15. | 12:01
  Pályázat vége
  2022. 08. 02. | 08:01
  Becsérték
  549 000 Ft
  Minimálár
  274 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171), mint a(z) NoelBau Szerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-029562, székhely: 3535 Miskolc, Árpád út 77.) Miskolci Törvényszék 8. Fpk. 61/2021.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2752451
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 15. 12 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 2. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 27 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a felszámoló UniCredit banknál vezetett 10918001-00000006-40750026 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig, valamint azt az EÉR oldalán regisztrálni. Közleménybe kérjük rögzíteni: NoelBau Kft. f.a. – ajánlati biztosíték.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  3 db gépjármű, melyet a felszámoló kizárólag egyben értékesít! VW Caddy thgpk (MKW-950, gy.év:1996); Fiat Ducato thgpk (NIT-535, gy.év:2003); Opel Astra F személygpk (GPH-406, gy.év:1996). A járművek üzemképtelenek, a km óra állás nem meghatározható. Forgalmi engedély és törzskönyv nincs.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 549 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 274 500 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: VW Caddy

  Típus: Jármű
  Márka: Volkswagen
  Modell: Caddy
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 1996. június
  Állapot: Működésképtelen
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 896
  Ajtók száma: 3
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 112 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Astra

  Típus: Jármű
  Márka: Opel
  Modell: Astra F
  Jármű típusa: Személyautó
  Gyártási idő: 1996. május
  Állapot: Működésképtelen
  Kivitel: Kombi
  Üzemanyag: Benzin
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 389
  Ajtók száma: 5
  Ülések száma: 5
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 81 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Ducato

  Típus: Jármű
  Márka: Fiat
  Modell: Ducato
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2003. február
  Állapot: Működésképtelen
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 798
  Ajtók száma: 4
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 356 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Ongán, 2022.07.12-én 10-11 között. A nyíltnapra telefonon előzetesen be kell jelentkezni az érdeklődőknek a 0630-985-0776-as tel.számon, legkésőbb előző nap délig (kizárólag munkaidőben 9-15 óra között).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. A személygépjármű értékesítése Áfa mentes. A tehergépkocsik értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átvételével, és elszállításával összefüggésben felmerülő minden költség a vevőt terheli. Amennyiben az ingók elszállítására határidőn belül nem kerül sor, akkor a további tárolás díját felszámoló a vevőre terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingóságok harmadik hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 50%-ában került rögzítésre. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a NoelBau Szerviz Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingót megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2752451/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2752451#tenderfuzet

  3 Tétel
 3. Árverés - LEKI-JOEL Kft.„f.a.”

  tárgyi eszközök

  Árverés kezdete
  2022. 07. 08. | 09:00
  Árverés vége
  2022. 07. 15. | 09:00
  Becsérték
  100 000 Ft
  Kikiáltási ár
  100 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.23/2022/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

  egyéb nyilvános értékesítés


  keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

  Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2774467)
  Az árverés kezdete: 2022. július 8. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 15. 09 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 5 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget a LEKI-JOEL Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21468816 számú bankszámlájára árverési előleg és EÉR jelentkezési azonosítószám közleménnyel kell megfizetni, oly módon, hogy az a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órával jóváírásra kerüljön a bankszámlán. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Vegyes összetételű használt tárgyi eszközök (pl: nyomtató, porszívó, egér, számítógép). A megjelölt ár nettó módon értendő, megtekintésre Budapesten 13. kerületben van rá lehetőség előre egyeztetett időpontban.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: vegyes összetételű tárgyi eszközök

  Típus: Egyéb
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 9 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközök a Budapest, 13. kerületben megtekinthető előre egyeztetett időpontban.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tárgyi eszköz értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a LEKI-JOEL Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21468816 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéssel egyidejűleg kerül sor a birtokbaadásra.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első értékesítési felhívás. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettsége nincsen a felszámolónak.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2774467/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - NÓRA 2000 Kft.„f.a.”

  2181 Iklad külterület 03/20 hrsz. alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  18 936 800 Ft
  Minimálár
  18 936 800 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.749 ügyszámú nyilvános pályázat, a ERMETA KFT. (cégjegyzékszám: 01-09-667876, székhely: 1223 Budapest, Dallam utca 4., levelezési cím: 1223 Budapest, Dallam utca 4.) felszámoló által a NÓRA 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 159024, székhely: 2181 Iklad, hrsz. 03/20) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - SKARPA Komplex Kft.„f.a.”

  Kivett présház

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  460 000 Ft
  Minimálár
  322 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6.Fpk.135 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a SKARPA Komplex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-028160, székhely: 3720 Sajókaza, Palotai út 23..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Árverés - MEDITERRÁN FÜRDŐSZOBA KFT. „f.a” „f.a.”

  fürdőszobai berendezések

  Árverés kezdete
  2022. 06. 30. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 07. 15. | 12:00
  Becsérték
  280 000 Ft
  Kikiáltási ár
  280 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 1.Fpk.1125 ügyszámú árverés 2022. június 30. 00 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a MEDITERRÁN FÜRDŐSZOBA KFT. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-156475, székhely: 2740 Abony, Hunyadi János utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2761968.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Kőrös-KerTÉSZ Zrt. „f.a.”

  Tehergépjármű-nyergesvontatók és vontatott félpótkocsi (hűtő)

  Pályázat kezdete
  2022. 03. 18. | 08:00
  Érvénytelenítve
  2022. 06. 29. | 17:51
  Becsérték
  7 400 000 Ft
  Minimálár
  7 400 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 2.Fpk. 393/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a BÉKÉS-BONUM Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-012098, székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1 em. 10, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1 em. 10) felszámoló által a Kőrös-KerTÉSZ Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-10-100477, székhely: 6200 Kiskőrös, Vízmű út 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Az értékesítés eredményét befolyásolhatták
  A Kecskeméti Törvényszék új felszámolót jelölt ki.
  3 Tétel