1. Pályázat - UJ STRIGON Kft.„f.a.”

  Esztergom, Újdombrád, Mezőcsát belterületi ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 01. | 15:34
  Pályázat vége
  2015. 06. 16. | 15:34
  Becsérték
  270 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) UJ STRIGON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-002628, székhely: 2500 Esztergom, Schweidel utca 50..) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6.Fpk.11-14-070137/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P27023
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 1. 15 óra 34 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 16. 15 óra 34 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 8 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „UJ STRIGON Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1./ Esztergom belterület
  Helyrajzi szám: 18170/32
  2./ Újdombrád belterület
  Helyrajzi szám: 362
  3./ 3450 Mezőcsát, Szent István út 105.
  Helyrajzi szám: 422/3
  4./ Mezőcsát belterület
  Helyrajzi szám: 421/1
  5./ Esztergom belterület
  Helyrajzi szám: 18170/6
  6./ Esztergom belterület
  Helyrajzi szám: 18170/30
  7./ Esztergom belterület
  Helyrajzi szám: 18170/31

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 270 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  6 165 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  18170/32
  Területnagyság:
  6 165 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Esztergom belterület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/32. hrsz. ingatlan területét 6045 m2-re növeltem.3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34936/3/2010.08.11Önálló szöveges bejegyzés telekhatár-rendezés a 32/2009. számú változási vázrajz alapján.17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Újdombrád belterület

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  14 242 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  362
  Területnagyság:
  14 242 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Újdombrád belterület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 46308/1998.12.04Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog illeti a Sz.Sz.B.M-i Földhivatalt.jogosult:név: MAGYAR ÁLLAMCím: - -9. Bejegyző határozat: 42556/2008.12.17Vezetékjogvezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 218 m2 területnagyságra vonatkozik. Eng. szám:LE-2960 (4941)/08.jogosult:név: E.ON. TISZÁNTÚLI ÁTRAMHÁLÓZATI ZRT.törzsszám: 10750036Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth Lajos utca 41.11. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft és a közjegyzői okiratban meghatározott járulékok erejéig.egyetemleges.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.12. Bejegyző határozat, érkezési idő: 38051/2/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát kandalló üzem

  Típus:
  kivett üzem
  Területe:
  18 474 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  422/3
  Területnagyság:
  18 474 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Mezőcsát kandalló üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32408/2012.04.13Jelzálogjog 80 401 984 FT, azaz nyolcvanmillió-négyszázegyezer-kilencszáznyolcvannégy FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Székesfehérváron, 2012. április 10-én kelt, 42016/Ü/638/2012/1. ügyszámú közjegyzői okiratban foglaltak szerint. Képviseletében eljár: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT. (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.)jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36159/2012.10.25Jelzálogjog 92 098 016 FT, azaz kilencvenkétmillió-kilencvennyolcezer-tizenhat FT összeg és járulékai erejéig.Járulék mértéke: a Budapesten, 2012. október 24-én kelt, 11016/Ü/1567/2012/1 ügyszámú közjegyzői okirat szerint. (Ügyintézési hely: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci út 83.).jogosult:név: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG törzsszám: 15598323Cím: 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 20-22.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúsz millió FT erejéig.A Budapesten, 2013. július 29-én kelt, 11064/Ü/2230/2013/3. ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására. Egyetemlegesen terheli az Esztergom 18170/6, 18170/30, 18170/31, 18170/32 és az Újdombrád 362 helyrajzi számú ingatlanokat is.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/4. sorszám alatti 32408/2012.04.13 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/4.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34172/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.A III/5. sorszám alatti 361598/2012.10.25 számú bejegyzés törlése esetén a FITNESS CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ TÁRSASÁG (1051 BUDAPEST Hercegprímás utca 12.) javára.utalás: III/5.jogosult:név: „UJ STRIGON” KERESKEDELMI, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. törzsszám: 11183783Cím: 2500 ESZTERGOM Schweidel utca 50.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőcsát belterület

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  5 835 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  421/1
  Területnagyság:
  5 835 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Mezőcsát belterület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat: 31169/2001.02.05Önálló szöveges bejegyzés a 421/1 helyrajzi szám a 421 hrsz.-ból kialakítva megosztás folytán.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 1.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  21 070 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  18170/6
  Területnagyság:
  21 070 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Esztergom belterület 1.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51693/3/1992.05.05Önálló szöveges bejegyzés a 18170/6. hrsz. ingatlan területét 2.1070 m2-re növeltem.5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50907/1995Önálló szöveges bejegyzés eXON KFT. tulajdonjog bejegyzésének elutasítsa. Budapest17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33601/2010.05.19Keretbiztosítéki jelzálogjog 203 000 000 FT, azaz kétszázhárommillió Ft erejéig.Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33068/2012.04.04Keretbiztosítéki jelzálogjog 170 000 000 FT, azaz százhetvenmillió Ft erejéig.A szerződés 1. pontja szerinti jogviszony biztosítására. Bonyolító: Esztergomi Fiók.jogosult:név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10196445Cím: 1138 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 193.19. Bejegyző határozat, érkezési idő: 376000/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.20. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogáról – a III/17. s.a. első zálogjogi ranghelyre /33601/2010.05.19/, és III/18. s.a. második zálogjogi ranghelyre bejegyzett /33068/2012.04.04/ jelzálogjog törlése esetére -.Utalás: III/17-18.jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.21. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 2.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  9 820 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  18170/30
  Területnagyság:
  9 820 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Esztergom belterület 2.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Esztergom belterület 3.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  6 894 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  18170/31
  Területnagyság:
  6 894 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Esztergom belterület 3.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „UJ STRIGON” Kereskedelmi, Termelőés Szolgáltató Kft. „f.a.”2500 Esztergom, Schweidel utca 50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50767/2/1994Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-re növeltem.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 51386/2/1995.05.16Önálló szöveges bejegyzés a 18170/31. hrsz. ingatlan területét 7444 nm-ről 6894 nm-re csökkentettem.9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhúszmillió Ft erejéig.A szerződés szerinti ügyleti kamata, kezelési költsége, jogérvényesítési költség biztosítéka, továbbá késedelmi kamata erejéig. – a 11064/Ü/2230/2013/3 ügyszámú közjegyzői okiratban foglalt jogviszony biztosítására – egyetemlegesen terheli még a közjegyzői okiratban szereplő további ingatlanokat is - .jogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37600/2013.07.31Elővásárlási jogjogosult:név: FITNESS CONCEPT KFT törzsszám: 23572881Cím: 1051 BUDAPEST V. KER. Hercegprímás utca 12.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszíni megtekintésre a hirdetés megjelenését követően – előzetes egyeztetés után- bármikor lehetőség van.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg.Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel.A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27023/tetelek.pdf

  7 Tétel
 2. Pályázat - Ablánc Csárda Kft„f.a.”

  Acsádi Vendéglátó ipari Komplexum eladó

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 07. | 11:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 22. | 11:00
  Becsérték
  17 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a Fpk.257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 11 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Ablánc Csárda Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1809109819, székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18606.
  3 Tétel
 3. Pályázat - FÉG Konvektorgyártó Zrt„f.a.”

  Tiszaföldvári ingatlan épülettel

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 20. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 07. | 11:00
  Becsérték
  6 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  0 Tétel
 4. Pályázat - BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET„f.a.”

  Pápateszér 326 hrsz. ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 10:55
  Pályázat vége
  2015. 05. 07. | 10:55
  Becsérték
  85 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 10 óra 55 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 5. Pályázat - "GÓLICZA" Kft.„f.a.”

  Ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 01. | 13:29
  Pályázat vége
  2015. 06. 16. | 13:29
  Becsérték
  16 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) "GÓLICZA" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-064828, székhely: 8977 Resznek, Kossuth út 58..) Zalaegerszegi Törvényszék 9.Fpk.20-13-020687/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P27536
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 1. 13 óra 29 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 16. 13 óra 29 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „GÓLICZA Kft. „f.a.” bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1./ 8977 Resznek, Kossuth u. 58.
  Helyrajzi szám: 381
  2./ 8977 Resznek, Kossuth u. 62.
  Helyrajzi szám: 369
  3./ 8977 Lendvajakabfa Külterület
  Helyrajzi szám: 02/4.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Resznek, Kivett irodaház, udvar és épület

  Típus:
  Kivett irodaház, udvar és épület
  Területe:
  1 411 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Resznek
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  381
  Ingatlan postai címe:
  8977 Resznek, Kossuth út 58..
  Területnagyság:
  1 411 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Resznek, Kivett irodaház, udvar és épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  "GÓLICZA” TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.8977 RESZNEK, Kossuth utca 58.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 30917/2013.14Végrehajtási jog 87 899 000 FT, azaz nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer adótartozás és járulékai erejéig.Képviseletében eljár: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2.Iktatószám: 8899097233jogosult: név: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL törzsszám: 15789934cím: 1054 BUDAPEST Széchenyi utca 2.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31882/2013.05.29Végrehajtási jog 147 425 191 FT, azaz száznegyvenhétmillió-négyszázhuszonötezer-százkilencvenegy FT köztartozás és járulékai erejéig.Képviseletében eljár: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2.jogosult: név: MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATALtörzsszám: 15329547cím: 1095 BUDAPEST Soroksári utca 22-24.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Resznek-Kivett beépítetlen terület

  Típus:
  Kivett beépítetlen terület
  Területe:
  616 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Resznek
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  369
  Ingatlan postai címe:
  8977 Resznek, Kossuth út 62..
  Területnagyság:
  616 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Resznek-Kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „GÓLICZA” TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.8977 RESZNEK, Kossuth utca 58.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 30917/2013.14Végrehajtási jog 87 899 000 FT, azaz nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer adótartozás és járulékai erejéig.Képviseletében eljár: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága 8901 Zalaegerszeg Balatoni út 2.Iktatószám: 8899097233jogosult: név: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL törzsszám: 15789934cím: 1054 BUDAPEST Széchenyi utca 2.2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31882/2013.05.29Végrehajtási jog 147 425 191 FT, azaz száznegyvenhétmillió-négyszázhuszonötezer-százkilencvenegy FT köztartozás és járulékai erejéig.Képviseletében eljár: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2.jogosult: név: MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATALtörzsszám: 15329547cím: 1095 BUDAPEST Soroksári utca 22-24.

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lendvajakabfa major

  Típus:
  kivett major
  Területe:
  13 550 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  02/4.
  Területnagyság:
  13 550 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Lendvajakabfa major

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  „GÓLICZA” TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.8977 RESZNEK, Kossuth utca 58.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31356/1989.09.15Építési korlátozásjogosult:név: POSTAIGAZGATÓSÁG PÉCS törzsszám: 10306888Cím: PÉCS Jókai utca 10.2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32237/1991.10.24Vízvezetési szolgalmi jogjogosult:név: LENDVAJAKABFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATtörzsszám: 15436296Cím: 8977 LENDVAJAKABFA Kossuth utca 38.3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 30091/1996.02.12Önálló szöveges bejegyzés 02/1 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31976/2004.04.23Jelzálogjog 35 000 000 FT, azaz harmincötmillió FT és járulékai erejéig a szerződés szerint.jogosult:név: BAKI AGROCENTRUM KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS SZAKTANÁCSADÓ KFT. törzsszám: 11351207Cím: 8945BAK Válicka utca 8.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A meghirdetett vagyontárgy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján kerül értékesítésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27536/tetelek.pdf

  3 Tétel