1. Pályázat - IRCOIN Kft. „f.a.”

    1173 Budapest XVII. kerület 139800/3/A/14 és 139800/3/A/13 hrsz.-ú üzlethelyiség

    Pályázat kezdete
    2015. 05. 28. | 14:00
    Pályázat vége
    2015. 06. 30. | 14:00
    Becsérték
    4 100 000 Ft

    Pályázati Hirdetmény

    A(z) Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...), mint a(z) IRCOIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 903770, székhely: 1173 Budapest, Csomafalva utca 1. D ép. 14) Fővárosi Törvényszék 47.Fpk.01-14-008180/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

    nyilvános pályázati felhívás


    útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

    A pályázat adatai:
    A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
    https://eer.gov.hu/palyazat/P30457
    A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
    2015. május 28. 14 óra 00 perc
    A pályázatok benyújtásának határideje:
    2015. június 30. 14 óra 00 perc

    Ajánlati biztosíték összege: 205 000 forint.

    Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „IRCOIN Kft. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

    Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

    139800/3/A/14 és 139800/3/A/13 hrsz.-ú földszinti üzlethelyiség. Természetben 1173 Budapest XVII. kerület Csomafalva utca 1. 14/D, illetve 1173 Budapest XVII. Csomafalva utca 1. 13/D sz. alatt található egyéb önálló ingatlan megnevezésű 34 m2 és 10 m2-ú egybenyitva és az alapító okirat szerint hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. Lakóövezeti belvárosi környezetben, jó infrastruktúrális és tömegközlekedési kapcsolatokkal. Jelenleg kávézóként üzemel.

    Az ingatlanra az alábbi teher vannak bejegyezve:

    – Zár alá vételt megelőző biztonsági intézkedés
    Jogosult: Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága
    - Végrehajtási jog 2.943.838 Ft és járulékai erejéig
    Jogosult: Adó és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal
    - Végrehajtási jog 4.911.644 Ft és járulékai erejéig
    Jogosult: Adó és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal
    - Végrehajtási jog 4.383.779 Ft és járulékai erejéig
    Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
    - Zár alá vétel
    Jogosult: Pest Megyei Bírósági Végrehajtók Irodája
    - Végrehajtási jog 548.113 Ft és járulékai erejéig
    Jogosult: Home Center Társasingatlan II.


    A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

    A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 100 000 forint.


    Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

    Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

    Részletfizetési lehetőség: nincs

    A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

    A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

    17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

    A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

    A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30457/tetelek.pdf

    0 Tétel
  2. Pályázat - BÁZIS Kft.„f.a.”

    Műszaki gépek

    Pályázat kezdete
    2015. 06. 12. | 13:00
    Pályázat vége
    2015. 06. 29. | 13:00
    Becsérték
    740 000 Ft

    Pályázati Hirdetmény

    A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) BÁZIS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 100203, székhely: 6300 Kalocsa, Malatin tér 6.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 21.Fpk.03-12-001327/30. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

    nyilvános pályázati felhívás


    útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

    A pályázat adatai:
    A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
    https://eer.gov.hu/palyazat/P34027
    A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
    2015. június 12. 13 óra 00 perc
    A pályázatok benyújtásának határideje:
    2015. június 29. 13 óra 00 perc

    Ajánlati biztosíték összege: 22 200 forint.

    Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „Bázis Kft. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

    Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályáz��nál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

    Az adós tulajdonát képező értékesítésből fennmaradt árukészlet, amit a felszámoló egyben kíván értékesíteni.

    - Kontrollpad

    - Zajszintmérő

    - Diagnosztikai gép

    - Ollós emelő

    - Fényszóró állító

    A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 740 000 forint.


    Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

    Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

    Részletfizetési lehetőség: nincs

    A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

    A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

    17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

    A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

    A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34027/tetelek.pdf

    0 Tétel
  3. Pályázat - Gerico Kft„f.a.”

    Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok

    Pályázat kezdete
    2015. 05. 25. | 12:00
    Pályázat vége
    2015. 06. 10. | 12:00
    Becsérték
    10 800 000 Ft
    Kikiáltási ár
    6 525 000 Ft

    Pályázati Hirdetmény

    A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) Szombathelyi Törvényszék 6.Fpk.18-10-000185/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

    nyilvános pályázati felhívás


    útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

    A pályázat adatai:
    A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
    https://eer.gov.hu/palyazat/P31037
    A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
    2015. május 25. 12 óra 00 perc
    A pályázatok benyújtásának határideje:
    2015. június 10. 12 óra 00 perc

    Ajánlati biztosíték összege: 524 000 forint.

    Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

    Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

    Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok (acél vázszerkezetű csarnok megépítéséhez szükséges anyagok )

    A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 800 000 forint.


    1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok

    Típus:
    Anyagok
    Tehermentes:
    igen
    Mennyisége:
    1 db
    Becsérték:
    10 800 000 forint

    Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő anyagok a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történő egyeztetést követően megtekinthető

    Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 15 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.

    Részletfizetési lehetőség: nincs

    A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

    A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

    17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

    A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

    A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31037/tetelek.pdf

    1 Tétel
  4. Pályázat - JÉGZSINOR Termelő és Kereskedelmi Kft.„f.a.”

    Kunbaracs, belterület 48/2 hrsz.-ú, kivett áruház és 2 egyéb épület, udvar megnevezésű ingatlan.

    Pályázat kezdete
    2015. 06. 05. | 13:00
    Pályázat vége
    2015. 06. 20. | 13:00
    Becsérték
    3 500 000 Ft
    Kikiáltási ár
    3 565 000 Ft

    Pályázati Hirdetmény

    A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) JÉGZSINOR Termelő és Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-106886, székhely: 6041 Kerekegyháza, Szabadság út 13.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 6.Fpk.03-11-000418/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

    nyilvános pályázati felhívás


    útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

    A pályázat adatai:
    A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
    https://eer.gov.hu/palyazat/P33961
    A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
    2015. június 5. 13 óra 00 perc
    A pályázatok benyújtásának határideje:
    2015. június 20. 13 óra 00 perc

    Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

    Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „JÉGZSINOR Termelő és Kereskedelmi Kft. f.a.” megjelöléssel, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

    Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
    A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

    A Kunbaracs, belterület 48/2 hrsz.-ú, kivett áruház és 2 egyéb épület, udvar megnevezésű 2141 m2 nagyságú ingatlan természetben a 6043 Kunbaracs, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatt található meg.
    A főépületrész 250 m2 alapterületű, melyben üzlet, eladótér, raktár, közlekedő található. Van egy vendéglő rész és két melléképület, egy 10 m2-es és 20 m2-es.

    Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve:
    1./ Végrehajtási jog 2.870.048 Ft és járulékai erejéig.
    Jogosult: Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
    2./ Végrehajtási jog 1.365.669 Ft és járulékai erejéig.
    Jogosult: Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.
    3./ Végrehajtási jog: 32.099.301 Ft és járulékai erejéig.
    Jogosult: NAV Adóigazgatóság 6000 Kecskemét, Kurucz körút 16/c.

    A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

    A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

    A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 500 000 forint.


    Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

    Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított maximális 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

    Részletfizetési lehetőség: nincs

    A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

    17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

    A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

    A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33961/tetelek.pdf

    0 Tétel