1. Pályázat - Biogén Kft.„f.a.”

  Pusztavámi ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 11:17
  Pályázat vége
  2015. 08. 10. | 11:17
  Becsérték
  500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  205 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 3.Fpk.07-13-000749 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 11 óra 17 perckor, a Economix Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a Biogén Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 001536, székhely: 8066 Pusztavám, Kossuth utca 112.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P63265.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Hosszúréti Tenisz Centrum Kft.„f.a.”

  Ingatlan címe: Budapest, XI.ker. Hrsz.: 556/22., belterület, Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 4., Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 3. „felülvizsgálat alatt”, Az inga

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 07. | 14:46
  Pályázat vége
  2015. 08. 22. | 14:46
  Becsérték
  350 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Hosszúréti Tenisz Centrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-728006, székhely: 1111 Budapest, Kapolcs utca 570/76..) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.01-14-002152/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P66353
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 7. 14 óra 46 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 22. 14 óra 46 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 10 700 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a Hosszúréti Tenisz Centrum Kft. “f.a.” társaság Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-26539829 számú pénzforgalmi számlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Ingatlan címe: Budapest, XI.ker.
  Hrsz.: 556/22., belterület
  Tulajdoni hányad: 1/1
  Terület: 1 ha 3260 m2
  Megnevezés: kivett beépítetlen terület
  A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 3240/13260-od tulajdoni hányadú tulajdonjogán keresztül.
  2. Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 4.
  Hrsz.: 570/76., belterület
  Tulajdoni hányad: 1/1
  Terület: 3014 m2
  Megnevezés: kivett beépítetlen terület
  3. Ingatlan címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 3. „felülvizsgálat alatt”
  Hrsz.: 570/74., belterület
  Tulajdoni hányad: 1/1
  Terület: 2952 m2
  Megnevezés: kivett klubház, udvar és teniszklub
  Az ingatlanokban található tárgyi és forgó eszközök, ingóságok.


  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hrsz: 556/22 kivett beépítetlen terület

  Típus:
  kivett beépítetlen terület
  Területe:
  13 260 m²
  Állapota:
  karbantartás szükséges
  Közművesítettség foka:
  hiányosan közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  556/22
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett beépítetlen terület
  Területnagyság:
  13 260 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Hrsz: 556/22 kivett beépítetlen terület
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  Az eladásra kínált Hrsz.: 556/22., ingatlan övezeti besorolása a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatat Képviselő-testülete 29/ 2008. (XII.18.) önkormányzati rendelete 5.§.-a szerint „Rekreációs célú közpark”.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Hosszúréti Tenisz Centrum Szolgáltató Kft. "f.a." (1111 Budapest, XI. ker. Kapolcs u. 570/76)

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, NABONIER22 Ingatlanforgalmazó Kft. (1066 Budapest, VI. Oktogon tér 3.) /széljegy: 30591/2015.01.06./• bányaszolgalmi jog a MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. (1117 Budapest, XI. ker. Október 23-a u. 18.) javára (15. sorszám) /széljegy: 99469/2015.05.18./; • a Budapest XI. kerület belterület, 556/17 hrsz. ingatlan megosztásából kialakítva a T83856 sz. térrajz alapján. Bejegyző határozat, érkezési idő: 178881/4/2010.10.06.• bányaszolgalmi jog /38023/1988; 67694/1/2005/ a MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. (1117 Bp., XI. ker. Október 23-a u. 18.) javára. Bejegyző határozat érkezési idő: 178881/4/2010.10.06.• egyetemleges keretbiztosítéki jelzálog 2.615.000,-CHF erejéig /68734/2/2008/08.02.21./ az Erste Bank Hungary Nyrt. (törzsszám: 11382426), 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára. Bejegyző határozat érkezési idő: 178881/4/2010.10.06.• vezetékjog 92 m2 területre /7103/65/2012, 7103/66/2012, 7103/67/2012, 7103/68/2012) az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, XIII. ker. Váci u. 72-74.) javára; Bejegyző határozat, érkezési idő: 42834/1/2013/12.07.03./• vételi jog 2018.06.23-ig az Erste Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára; Bejegyző határozat, érkezési idő: 110457/1/2013/13.06.26.• településrendezési kötelezettség a településrendezési szerződésben foglalt tartalommal; Bejegyző határozat, érkezési idő: 83895/1/2014/14.04.07.• felszámolási eljárás; Fővárosi Bíróság 01-14-002152/7., 2014.04.01. SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Perc u. 8. 51. ép. IV.) Bejegyző határozat, érkezési idő: 102139/2/2014/14.05.20.

  Ingatlan állapota: karbantartás szükséges

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hrsz: 570/76 kivett beépítetlen terület

  Típus:
  kivett beépítetlen terület
  Területe:
  3 014 m²
  Állapota:
  karbantartás szükséges
  Közművesítettség foka:
  hiányosan közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  570/76
  Ingatlan postai címe:
  1112 Budapest, Csató utca 4..
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett beépítetlen terület
  Területnagyság:
  3 014 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Hrsz: 570/76 kivett beépítetlen terület
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  Ingatlan postai címe: 1112 Budapest, Csató u. 4. „felülvizsgálat alatt”Az eladásra kínált Hrsz.: 570/76., ingatlan övezeti besorolása a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatat Képviselő-testülete 28/ 2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete 5.§.-a szerint „Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben”.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Hosszúréti Tenisz Centrum Szolgáltató Kft. "f.a." (1111 Budapest, XI. ker. Kapolcs u. 570/76)

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, NABONIER22 Ingatlanforgalmazó Kft. (1066 Budapest, VI. Oktogon tér 3.) /széljegy: 30591/2015.01.26/• A T-63174 ttsz számú térrajz alapján az 570/5, 6, 7 hrsz. egyesítve majd megosztva 570/9-77 hrsz-re, bejegyző határozat, érkezési idő: 99190/1/2000/00.03.21.• egyetemleges keretbiztosítéki jelzálog 2.615.000,-CHF erejéig az Erste Bank Hungary Nyrt. (törzsszám: 11382426), 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára egyetemesen érinti a Budapest XI. kerületi 570/74 és 558/5 hrsz-ú ingatlant is. Bejegyző határozat, érkezési idő: 75200/1/2008/08.02.29.• vételi jog 2018.06.23. az Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 110457/1/2013/13.06.26.• településrendezési kötelezettség a településrendezési szerződésben foglalt tartalommal. Bejegyző határozat, érkezési idő: 83895/1/2014/14.04.07. • felszámolási eljárás; Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.01-14-002152/8., SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Perc u. 8. 51. ép. IV.). Bejegyző határozat, érkezési idő: 102139/2/2014/14.05.20.

  Ingatlan állapota: karbantartás szükséges

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hrsz: 570/74 kivett klubház, udvar és teniszklub

  Típus:
  kivett klubház, udvar és teniszklub
  Területe:
  2 952 m²
  Állapota:
  karbantartás szükséges
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  570/74
  Ingatlan postai címe:
  1112 Budapest, Csató utca 3..
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett klubház, udvar és teniszklub
  Területnagyság:
  2 952 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Hrsz: 570/74 kivett klubház, udvar és teniszklub
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  Ingatlan postai címe: 1112 Budapest XI. ker., Csató u. 3. „felülvizsgálat alatt”Az eladásra kínált fenti Hrsz.: 570/74. ingatlan övezeti besorolása a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatat Képviselő-testülete 28/ 2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete 5.§.-a szerint „Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben”.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Hosszúréti Tenisz Centrum Szolgáltató Kft. "f.a." (1111 Budapest, XI. ker. Kapolcs u. 570/76)

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, NABONIER22 Ingatlanforgalmazó Kft. (1066 Budapest, VI. Oktogon tér 3.) /széljegy 30591/2015.01.06./• A T-63174 ttsz számú térrajz alapján az 570/5, 6, 7 hrsz. egyesítve majd megosztva 570/9-77 hrsz-re. Bejegyző határozat, érkezési idő. 99190/1/2000/00.03.21.• egyetemleges keretbiztosítéki jelzálog 2.615.000,-CHF erejéig egyetemlegesen érinti a Budapest, XI. kerületi 570/76 és 558/5 hrsz-ú ingatlan is, az Erste Bank Hungary Nyrt. (törzsszám: 11382426), 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 75200/1/2008/08.02.29.• vételi jog 2018.06.23. az Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, XIII. ker. Népfürdő u. 24-26. javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 110457/1/2013/13.06.26.• felszámolási eljárás; Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.01-14-002152/8., SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Perc u. 8. 51. ép. IV.). Bejegyző határozat, érkezési idő: 102139/2/2014/14.05.20.

  Az ingatlan tartozékai: Az ingatlanokban található tárgyi és forgó eszközök, ingóságok

  Ingatlan állapota: karbantartás szükséges

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Dr. Perger Tímea felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az Hosszúréti Tenisz Centrum Kft. “f.a.” Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-26539829 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 0,5 %-a + ÁFA

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel értékesítéskor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján tárgyi eszköz, illetve 100.000,-ft feletti piaci értékű termékértékesítés esetén az általános forgalmi adót a vevőnek kell megfizetnie a felszámolási eljárásban történő értékesítéskor abban az esetben, ha az adó megfizetése mindkét féltől követelhető. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P66353/tetelek.pdf

  3 Tétel
 3. Pályázat - Baufen Hungária Kft.„f.a.”

  Ablakgyártó gépek

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 11:07
  Pályázat vége
  2015. 08. 10. | 11:07
  Becsérték
  700 000 Ft
  Kikiáltási ár
  284 527 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.08-14-000502 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 11 óra 07 perckor, a Economix Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a Baufen Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 011015, székhely: 9233 Lipót, Fő utca 80.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P63263.
  1 Tétel
 4. Pályázat - PANNONFLAX TEXTIL KFT.„f.a.”

  Textilipari gépek, berendezések, anyagok

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 07. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 22. | 11:00
  Becsérték
  163 397 000 Ft
  Nyertes ár
  38 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a Fpk.08-13-000638 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a PANNONFLAX TEXTIL KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-016448, székhely: 9027 Győr , Kandó Kálmán utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 38 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P60667F1
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  0 Tétel
 5. Pályázat - Epona-Lovasklub Kft.„f.a.”

  ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 27. | 09:01
  Pályázat vége
  2015. 07. 27. | 14:01
  Becsérték
  41 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  47 700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló a(z) Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, Erdő telep 075.) adóssal szemben folyatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P46071

  Az ártárgyalás kezdete: 2015. július 27. 09 óra 01 perc
  Az ártárgyalás vége: 2015. július 27. 14 óra 01 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 6. Pályázat - A-Doxabi Zrt.„f.a.”

  Társasház

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 07. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 22. | 12:00
  Becsérték
  10 020 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) A-Doxabi Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 10 000495, székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 1..) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.05-14-000905/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P84916
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 7. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 22. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 300 600 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: A-DOXABI ZRT. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Társasház (alapterület: 1498 m2)
  Belterület Verpelét 407/1/J hrsz
  Verpelét, Ifjúság u. 36-40 sz. alatti ingatlan
  Tulajdoni hányad: 1/1


  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 020 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi ingatlan

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  1 498 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Verpelét
  Ingatlan postai címe:
  Verpelét, Ifjúság utca 36-40..
  Területnagyság:
  1 498 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  társasházi ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére vonatkozólag információk Sáfrány Mihály felszámolóbiztostól kérhetők a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A legmagasabb vételi ajánlat

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P84916/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - A-Doxabi Zrt.„f.a.”

  Kivett iroda, raktár, vendégszálló, üzlet

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 07. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 22. | 12:00
  Becsérték
  136 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) A-Doxabi Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 10 000495, székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 1..) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.05-14-000905/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P84912
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 7. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 22. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 4 089 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: A-DOXABI ZRT. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kivett iroda, raktár, vendégszálló, üzlet, 2 egyéb épület (4543m2)
  Belterület Miskolc I. Kerület 4267/A/1-4267/A/7 hrsz
  Miskolc, Állomás u. 1. szám alatti társasházi ingatlan
  Tulajdoni hányad: 1/1


  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 136 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi ingatlan

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  4 543 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Miskolc
  Ingatlan postai címe:
  Miskolc, Állomás út 1..
  Területnagyság:
  4 543 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  társasházi ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére vonatkozólag információk Sáfrány Mihály felszámolóbiztostól kérhetők a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A legmagasabb vételi ajánlat

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P84912/tetelek.pdf

  1 Tétel