1. Pályázat - LCP Systems Kft„f.a.”

  GPS készülékek, kiegészítők

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 18. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 03. | 12:00
  Becsérték
  9 100 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 565 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) LCP Systems Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108953, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék Fpkh.18/2012/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24252
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 3. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 455 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  IconX GPS készülékeket, IconX radardetektorokat, Iconx MP4 lejátszókat, MIO GPS készülékeket, kiegészítőket, vonalkódolvasókat, tartozékokat, alkatrészeket, akkumulátorokat, töltőket, irodai eszközöket.. Az eszközök többsége 2008 előtti beszerzésű, darabszám: 24500.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 100 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GPS készülékek

  Típus:
  Műszaki cikk
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  24 500 db
  Becsérték:
  9 100 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyon elemek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.Megtekintési igény esetén időpont egyeztetés a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 8 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak átvétele a teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 105-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24252/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - KILLTON Bt „f.a.”

  Garázs

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 09:36
  Pályázat vége
  2015. 05. 03. | 12:00
  Becsérték
  2 997 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 09 óra 36 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17986.
  0 Tétel
 3. Pályázat - Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.„f.a.”

  EEB Kft.-ben lévő (2%) üzletrész

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 04. | 09:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 20. | 09:00
  Becsérték
  100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-015162, székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 1. B ép.) Fejér Megyei Bíróság 3.Fpk.07-12-000635/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P16708
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 4. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 20. 09 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

  Ajánlati biztos��ték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. f.a. ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-46710495 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. f.a. pályázat, EEB Kft. üzletrész, ajánlati biztosíték

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az EEB Egyesült Kft.-ben lévő, 1.000.000 Ft névértékű, 20 db szavazatot jelentő (2%) üzletrész

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

  Cég neve:
  EEB Egyesült Erőmű Beruházó Kft.
  Cégjegyzékszáma:
  07-09-014900
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon a hirdető 2%-os tulajdonosa a cégnek
  Jogtiszta:
  igen

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie;b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni , az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli;c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

  Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

  A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
  A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
  A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16708/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Harcon Zrt.„f.a.”

  Budapest, III. kerület, 17914. hrsz-ú ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 04. | 09:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 21. | 09:00
  Becsérték
  28 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  16 025 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Harcon Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-0437171, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-12-003475/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P16610
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 4. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 21. 09 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 040 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Harcon Zrt. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11123648 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: pályázat-ingatlan, ajánlati biztosíték

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest I. számú Földhivatal által nyilvántartott 17914/4. hrsz. alatt nyilvántartott, kivett, iroda, udvar megnevezésű ingatlan

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 28 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett iroda, udvar

  Típus:
  iroda
  Területe:
  1 010 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  399/5391

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  17914/4
  Ingatlan postai címe:
  1036 Budapest, Lajos utca 160-162..
  Területnagyság:
  1 010 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett iroda, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Harcon Zrt. f.a. 1036 Budapest, Lajos utca 160-162.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog: 744.000.000 Ft erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (285352/1/2006/06.11.14.)Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog: 56.000.000 Ft erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (280036/1/2007/07.10.17)Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog: 970.000.000 Ft keretösszeg erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (206913/1/2008/08.10.02.)Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról: jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (206913/1/2008/08.10.02.)Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog: 564.500.000 Ft keretösszeg erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (129144/1/2010/09.11.12.)Vezetékjog: 2 m2 területre, jogosult: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (108402/4/2010/10.05.03.)Vezetékjog: 4 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft. (38869/1/2011/10.06.02.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Előre egyeztetett időpontban, munkanapokon délelőtt.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás: a vételár megfizetését követő 10 munkanapon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie;b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni , az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli;c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
  A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
  A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16610/tetelek.pdf

  1 Tétel