1. Pályázat - VIRINA Kft.„f.a.”

  gépkocsibeálló (két férőhelyes)

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 26. | 10:17
  Pályázat vége
  2015. 06. 11. | 10:18
  Becsérték
  750 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..), mint a(z) VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) Fővárosi Törvényszék 19.Fpk.01-06-004845/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2007. február 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24131
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 26. 10 óra 17 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 11. 10 óra 18 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
  Az irányár 5 %-ának megfelelő 37 500,- Ft (azaz Harminchétezer-ötszáz forint) ajánlati biztosítékot a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
  Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
  Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
  A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz.,
  Természetben: 1118 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint
  Megnevezés: gépkocsi beálló
  A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Farkas Péter (telefon: 06-70-455-2141) felszámoló-biztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző napig.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja, határideje:
  A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje:
  Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvételének módja, határideje:
  Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
  Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 04. 14. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
  Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24131/tetelek.pdf

  0 Tétel
 2. Pályázat - AVRIL Kft.„f.a.”

  Sérült konyhatechnológiai eszközök

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 04. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 19. | 16:00
  Becsérték
  455 000 Ft
  Kikiáltási ár
  385 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..), mint a(z) AVRIL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-947316, székhely: 1201 Budapest, Köztemető utca 64.) Fővárosi Törvényszék 47.Fpk.01-14-006496/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15777
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 4. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 19. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 22 750 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a Gaudium Capital Kft. OTP Bank-nál vezetett 11747006-20228088 számú elkülönített számlára "Avril pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. május 19. határidővel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós alábbi ingóságai:
  Hűtött munkaasztal 1 db 200.000,- Ft
  Mosogató és munkalap 1 db 80.000,- Ft
  Mosogatópult 1 db 100.000,- Ft
  Villanytűzhely 1 db 70.000,- Ft
  S��rült fiókos szekrény 1 db 5.000,- Ft
  Összesen 5 db 455.000,- Ft
  Az árak nettó árak. A vagyontárgyak kizárólag együtt kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó ÁFA fizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 455 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekinthetők: 4516 Demecser, Hunyadi út 35. sz. alatt 2015. április 24.-én 10 óra és 12 óra között

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egyösszegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 5 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak elszállításának kötelessége és költsége a vevőt terheli. Az elszállításra a vevő a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 5 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15777/tetelek.pdf

  0 Tétel
 3. Pályázat - TRIUM-VET Kft.„f.a.”

  FIAT PANDA VAN 1.2 gépjármű eladó

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) TRIUM-VET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-100636, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 21-23.) Kecskeméti Törvényszék Fpk.03-14-000705/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24204
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a TRIUM-VET Gyógyszerforgalmazó és Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000079-14770005 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  FIAT PANDA VAN 1.2 gépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű Kiskunfélegyházán tekinthető meg . A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertesének kihirdetését követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítésével egyidejűleg.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.A felszámoló felhívja a nem jogszabályon alapuló elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat e pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24204/tetelek.pdf

  0 Tétel
 4. Pályázat - TRIUM-VET Kft.„f.a.”

  Közepes állapotú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) TRIUM-VET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-100636, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 21-23.) Kecskeméti Törvényszék Fpk.03-14-000705/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P23990
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a TRIUM-VET Gyógyszerforgalmazó és Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000079-14770005 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  MITSUBISHI L 200 DK 2.5 TD GLS 4WD gépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű Kiskunfélegyházán tekinthető meg . A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertesének kihirdetését követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítésével egyidejűleg.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.A felszámoló felhívja a nem jogszabályon alapuló elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat e pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23990/tetelek.pdf

  0 Tétel
 5. Pályázat - PRÍM-TRAVEL Kft.„f.a.”

  Garázs Keszthelyen

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 04. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 19. | 16:00
  Becsérték
  1 700 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 015 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..), mint a(z) PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) Zalaegerszegi Törvényszék 9.Fpk.20-14-020320/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15781
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 4. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 19. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a Gaudium Capital Kft. OTP Bank-nál vezetett 11747006-20228088 számú elkülönített számlára "Prím Travel pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. május 19. határidővel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Keszthelyi 4501/33 hrsz. alatt felvett, természetben 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssorban lévő, 26 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan.

  Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 4501/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
  III/1. Végrehajtási jog: 77.880.000,- Ft, jogosult: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 700 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssoron 2015. április 28.-án 13 óra és 14 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egyösszegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15781/tetelek.pdf

  0 Tétel