1. Pályázat - K+K Bau-Profil Zrt.„f.a.”

  követelés f.a. céggel szemben

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 10. | 08:01
  Pályázat vége
  2015. 07. 28. | 08:01
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 065 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..), mint a(z) K+K Bau-Profil Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040247, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 11.) Zala Megyei Bíróság 1.Fpk.20-10-020914. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P66104
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 10. 08 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 28. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-46604716-00003285. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: követelés bánatpénz.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  K+K Bau-Profil Zrt. f.a. egy felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben fennálló, összesen 981.962.166,- Ft, azaz kilencszáznyolcvanegymillió-kilencszázhatvankettőezer-százhatvanhat forint összegű követelését, amely követelés a kötelezett felszámolási eljárásában nyilvántartásba vételre került. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés egy felszámolás alatti társasággal szemben

  A követelés összege:
  981 962 166
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  nem

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,A követelés leírását tartalmazó feltételfüzet az EÉR weboldalról letölthető bruttó 25.400,- Ft áron, illetve a felszámoló budapesti irodájában munkanapokon 9 és 16 óra között megtekinthető.Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart az EÉR weboldalon. melynek idejéről és szabályairól az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P66104/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P66104#tenderfuzet

  1 Tétel
 2. Pályázat - "Viakó" Kft.„f.a.”

  különféle ajándéktárgyak bútorok és bútorlapok

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 03. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 19. | 00:00
  Becsérték
  78 000 Ft
  Kikiáltási ár
  30 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..), mint a(z) "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-14-000330/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P22914
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 3. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 19. 00 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 3 900 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós vagyonát képezik a csatolt készletlistában felsorolt ajándéktárgyak, illetve bútorok, bútorlapok

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bútorok, illetve bútorlapok

  Típus:
  Bútor
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  3 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ajándéktárgyak

  Típus:
  Árukészlet
  Állapot:
  Újszerű
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  520 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintése jelen pályázati kiírás megjelenését követően lehetséges. Részletes információ kérése és a megtekintés egyeztetése a 06-46/508-620 telefonszámon 10 és 15 óra között munkanapokon történhet.Az ingóságok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, megtekintési, tárolási helyük Várpalota (ajándéktárgy készlet), illetőleg Pétfürdő (bútorkészlet).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap.
  Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja alapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, magánszemély, illetve egyéb ÁFA körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az ÁFA összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződésköt��s határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az általa megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Az birtokbavételre a vételár maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor, a megfizetés napját követő 8 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, pontos címét, (cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát), kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím) A pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó bankszámlaszáma, valamint azon bankszámlát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot. A megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap. Kötelező a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartásról szóló nyilatkozatot tartalmaznia. Pályázó köteles 90 napos ajánlati kötöttséget vállalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón. A pályázó köteles teljes bizonyító erejű magánokíratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49.§. (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Kérjük a bankszámlaszámukat a pályázatban feltüntetni, a kapcsolattartó megjelölésével.(név, cím, telefonszám, e-mail cím). A pályázat elbírálása kizárólag a vételár összege alapján történik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A pályázatok elbírálása a leadási határidő lejáratát követő 8 napon belül történik, melyről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló ezen határidőn belül feltölt az EÉR felületére. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerződést kötni, ellenkező esetben a pályázati biztosítékot elveszti. A pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt
  megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható.
  A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r. , az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22914/tetelek.pdf

  2 Tétel
 3. Pályázat - MÁGNES-POINT Kft.„f.a.”

  bontott műanyag ablakok redőnnyel, szúnyoghálóval, beltéri ajtó, padlóburkoló értékesítése

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 03. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 19. | 00:00
  Becsérték
  78 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..), mint a(z) MÁGNES-POINT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 074468, székhely: 4551 Nyíregyháza, Csonkás utca 9.. A. ép.) Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.15-14-000241/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P22721
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 3. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 19. 00 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 3 900 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „MÁGNES-POINT Kft. f.a. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós vagyonát képezik az alábbi vagyontárgyak:

  6 db bontott műanyag ablak + redőny + szúnyogháló,
  2 db bontott belső ajtó,
  50 m2 bontott magasfényű padlóburkoló

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bontott építési anyag

  Típus:
  Anyagok
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  6 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bontott építési anyag

  Típus:
  Anyagok
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  6 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési anyag

  Típus:
  Anyagok
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  50 m2

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési anyag

  Típus:
  Anyagok
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  2 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintése jelen pályázati kiírás megjelentését követően lehetséges. Részletes információ kérése és a megtekintés egyeztetése a 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. sz. alatt vagy a 06-46/508-620 telefonszámon 10 és 15 óra között munkanapokon történhet.Az ingóságok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, tárolási helyük Nyíregyháza.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „MÁGNES-POINT Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap.
  Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja alapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, magánszemély, illetve egyéb ÁFA körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az ÁFA összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az általa megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Az birtokbavételre a vételár maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor, a megfizetés napját követő 8 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, pontos címét, (cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát), kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím) A pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó bankszámlaszáma, valamint azon bankszámlát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot. A megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap. Kötelező a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartásról szóló nyilatkozatot tartalmaznia. Pályázó köteles 90 napos ajánlati kötöttséget vállalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón. A pályázó köteles teljes bizonyító erejű magánokíratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49.§. (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Kérjük a bankszámlaszámukat a pályázatban feltüntetni, a kapcsolattartó megjelölésével.(név, cím, telefonszám, e-mail cím). A pályázat elbírálása kizárólag a vételár összege alapján történik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A pályázatok elbírálása a leadási határidő lejáratát követő 8 napon belül történik, melyről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló ezen határidőn belül feltölt az EÉR felületére. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerződést kötni, ellenkező esetben a pályázati biztosítékot elveszti. A pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt
  megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható.
  A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r. , az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22721/tetelek.pdf

  4 Tétel
 4. Pályázat - Gyöngy-Ház 2006 Kft.„f.a.”

  Biatorbágy, Juhász Gyula u. 20. szám alatti sorházi lakóépület

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 13. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 28. | 08:00
  Becsérték
  17 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  13 410 900 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..), mint a(z) Gyöngy-Ház 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 109980, székhely: 2030 Érd, Budai út 20.. 4. em. 3.) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.13-10-001446/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P46404
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 13. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 28. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 710 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Gyöngy-Ház 2006 Kft. f.a. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Biatorbágy, Juhász Gyula u. 20. szám alatti lakóépület

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi lakás

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  76,27 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  18 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  8403/A/2
  Területnagyság:
  76,27 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  társasházi lakás
  Az ingatlan jogi jellege:
  társasház tulajdon

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Gyöngy-Ház 2006 Kft. "f.a."2030 Érd, Budai u. 20. 4. 3.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig a Pilisvörösvár és Vidéke TakSzöv javáraElidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására a Pilisvörösvár és Vidéke TakSzöv javáraTulajdonjog fenntartással történt eladás Deményi Mónika javáraPerindítás Deményi Mónika felperes által tulajdonjog megállapítása iránt (melynek törlése a Budaörsi Járásbíróság Végzése alapján folyamatban van)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése jelen pályázati kiírás cégközlönyben történő közzétételének napját követően lehetséges. Részletes információ kérése és a megtekintés egyeztetése a 06-46/508-620 vagy a 06-1/279-1960 telefonszámokon 10 és 15 óra között, munkanapokon történhet.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Gyöngy-Ház 2006 Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet.
  A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat.,
  Az eladó az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés alapján az adómentes ingatlan értékesítés tekintetében az adókötelessé tételt választotta. Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja és (3) bekezdése alapján, az értékesítés fordított ÁFA szerint adózik. Magánszemély, illetve egyéb ÁFA körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az ÁFA összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az általa megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Az birtokbavételre a vételár maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor, a megfizetés napját követő 8 napon belül.
  Az ingatlan kiürítése és birtokbavétele érdekében peres eljárást kezdeményeztünk, mely a Budaörsi Járásbíróság előtt van folyamatban, így az ingatlan lakottan kerül értékesítésre, kiürítése a vevőt terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:A pályázó nevét, pontos címét, (cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát), kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím)A pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó bankszámlaszáma, valamint azon bankszámlát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot. A megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét (amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat, Kötelező a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartásról szóló nyilatkozatot tartalmaznia.Pályázó köteles 90 napos ajánlati kötöttséget vállalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón.A pályázó köteles teljes bizonyító erejű magánokíratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49.§. (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Kérjük a bankszámlaszámukat a pályázatban feltüntetni, a kapcsolattartó megjelölésével.(név, cím, telefonszám, e-mail cím).A pályázat elbírálása kizárólag a vételár összege alapján történik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait.
  A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A pályázatok elbírálása a leadási határidő lejáratát követő 8 napon belül történik, melyről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló ezen határidőn belül feltölt az EÉR felületére. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerződést kötni, ellenkező esetben a pályázati biztosítékot elveszti.
  A pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét.
  Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható.
  Az elővásárlási jog a társasház alapító okírat 7.1. pontja alapján nem áll fenn.
  A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik.
  A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új pályázatot írjon ki.
  A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg.
  A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r. , az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelmebe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P46404/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - P.BAU-TEAM Kft.„f.a.”

  ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 25. | 12:00
  Becsérték
  10 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) P.BAU-TEAM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 019278, székhely: 6721 Szeged, Bárka utca 5..) Pécsi Törvényszék 18.Fpk.02-12-000708/21. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P66099
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: P.BAU-TEAM Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kivett beépítetlen terület (1969 m2)
  Belterület Pécs I. ker. 41265/18 hrsz.
  Tulajdoni hányad 1/1

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  1 969 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  1 969 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén, illetve Sáfrány Mihály-tól (felszámolóbiztos) a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P66099/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - P.BAU-TEAM Kft.„f.a.”

  ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 25. | 12:00
  Becsérték
  10 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) P.BAU-TEAM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 019278, székhely: 6721 Szeged, Bárka utca 5..) Pécsi Törvényszék 18.Fpk.02-12-000708/21. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P66086
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: P.BAU-TEAM Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kivett beépítetlen terület (1942 m2)
  Belterület Pécs I. ker. 41265/17 hrsz.
  Tulajdoni hányad 1/1

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  1 942 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  1 942 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén, illetve Sáfrány Mihály-tól (felszámolóbiztos) a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P66086/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - EURO MATRAC Kft.„f.a.”

  KRONE pótkocsi

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 27. | 12:00
  Becsérték
  720 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Credit Plusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6.., levelezési cím: 1119 Budapest, Vahot utca 6..), mint a(z) EURO MATRAC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-020533, székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zs. utca 1. A ép.) Győri Törvényszék 4Fpk.08-13-000003/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P65107
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 27. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 36 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) CREDIT PLUSZ Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára „Top Feed & Cargo Kft. „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton az érvényes részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése oly módon, hogy az a pályázat benyújtásának határidejét megelőző munkanapon 8 óráig a hirdetményben megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  KRONE pótkocsi

  Típus SD 27 EL
  Rendszám XXV-584
  Gyártási év 1998.
  Szín Fekete
  Műszaki érvényesség 2015.02.04.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 720 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KRONE pótkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártási idő:
  1998.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  720 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelem munkanapokon Pápai Zsolttal a + 36 706188251 számon előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalássalkészpénzben vagy más módon a Top Feed & Cargo Kft. „f.a.” 10404601-50526689-77701014 számú számlájára

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének megállapítását és az üzemeltető felé történő 1 % befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele, szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a benyújtott pályázati ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett vételár összege alapján bírálja el.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P65107/tetelek.pdf

  1 Tétel