1. Pályázat - Szigeti-Centrum Kft„f.a.”

  7701 Mohács,belterület, 5518 „kivett, beépítetlen terület”

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 01. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  5 200 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Account Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986937, székhely: 1124 Budapest, Sion lépcső 7.., levelezési cím: 1124 Budapest, Sion lépcső 7..), mint a(z) Szigeti-Centrum Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-070701, székhely: 7624 Pécs, Szigeti utca 48.) Pécsi Törvényszék 7. Fpk. 02-14-000328/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P23203
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 1. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 260 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Account Controll Kft 11711041-29921726 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összegét az Account Controll Kft 11711041-29921726 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  7701 Mohács,belterület, 5518 „kivett, beépítetlen terület”

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 200 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: : 7701 Mohács,belterület, 5518 „kivett, beépítetlen terület”

  Típus:
  fejlesztési terület
  Területe:
  2 520 m²
  Állapota:
  építés alatt álló
  Közművesítettség foka:
  hiányosan közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mohács
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  5518
  Ingatlan postai címe:
  7701 Mohács, Ipari Parkban
  Művelési ág:
  kivett terület
  Területnagyság:
  2 520 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  : 7701 Mohács,belterület, 5518 „kivett, beépítetlen terület”

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Szigeti Centrum Kft

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Mohács Önkormányzat, NAV Baranya Megye

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötéstől 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Pályázat bontástól 30 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (Account Controll Kft 11711041-299221726 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló.Az eredmény értékelésnél 80 % -os súllyal esik latba a vételár. 20 % - os súlyt képvisel a vételár minél előbb történő megfizetése.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23203/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - NAGY LÁSZLÓ Kft.„f.a.”

  Ingatlan Nyíregyházán

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 16. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 04. | 12:00
  Becsérték
  220 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.15-14-000474/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P23324
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. április 16. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 4. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 6 600 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Nyíregyháza, belterület hrsz. 8434/37., természetben 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.. „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan.
  Terület: 7.701 m2
  Tulajdoni hányad: 1/1.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyíregyháza, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 3. napjáig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanon található egyes felépítmények tulajdonjoga vitatott.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23324/tetelek.pdf

  0 Tétel