1. Pályázat - VAARTUS Kft.„f.a.”

  Kézi szerszámok (körfűrészgépek és gérfűrészgép) eszközök egyben

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 18. | 12:25
  Pályázat vége
  2015. 06. 08. | 12:25
  Becsérték
  700 000 Ft
  Kikiáltási ár
  655 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000224/2 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 25 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a VAARTUS Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 011566 , székhely: 4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  6 Tétel
 2. Pályázat - SPEED-99 Kft.„f.a.”

  Debrecen 19911 hrsz. ingatlan, 1765m2

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 14. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 30. | 12:00
  Becsérték
  87 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 3. Fpk.09-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a SPEED-99 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 173832, székhely: 4027 Debrecen, Füredi út 94-96.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 3. Pályázat - Optimus Optika Kft.„f.a.”

  Ingóságok

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:01
  Becsérték
  20 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86..), mint a(z) Optimus Optika Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-064707, székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-13-006066/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P53645
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
  A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
  Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
  Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  I. Befektetett gép tárgyi eszközök (szemüvegüzletek gépei és berendezési tárgyai:

  A tárgyi eszközök egyik része szemészorvos diagnosztikai eszközökből, illetve szemvizsgálathoz szükséges speciális lencsék, tesztek és próbakeretekből áll. Az orvosdiagnosztikai berendezések legnagyobb része tíz évnél is idősebb, így korszerűtlennek és elavultnak tekinthető. Valószínűsíthető, hogy az eszközök egy része nem vagy nem jól működik.
  A tárgyi eszközök másik részét a szemüveglencsék bedolgozásához, illetve szemüvegkeretek javításához szükséges felszerelések, berendezések adják. A műhelyfelszerelések többségében 10 évnél idősebbek, így korszerűtlennek és elavultnak tekinthető. A gyakorlatban ezek a berendezések forgalmas szaküzletekben sokat vannak használva, így az egyes darabok életciklusa 5-6 évnél nem több.
  A tárgyi eszközök harmadik része az adós szervezet irodabútorai (székek, kisszekrények), fénymásoló, mosogatógép, tároló, pénztárgépek, irodatechnikai gépek.
  A tárgyi eszköz leltár a felszámoló irodájában – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

  II. KÉSZLETEK (szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, kontakt lencsék, stb.)
  Az árukészlet legnagyobb részét kitevő szemüvegkeretek és napszemüvegek a beszerzési árakból kiindulva átlagosan 5-10 éves modellek lehetnek. A szemüvegkeretek életpályája 2-3 év, a gyártók kb. ennyi ideig forgalmaznak egy modellt.
  Az árukészlet kisebbik részét szemüveglencsék, csavarok és egyéb alkatrészek adják. A lencsék paraméterei (dioptria, cilinder érték) alapján mind beragadt készlet. A kontaklencse folyadékok nagy részének szavatossága már lejárt. A készletleltár a felszámoló irodájában – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

  Az I. és II. pontban meghirdetett vagyontárgyak irányára: 20.000.000,-Ft.
  Ajánlati biztosíték az I. és II. pontban meghirdetett vagyontárgyakra: 800.000,-Ft.

  Az I. és II. pontban felsorolt vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet pályázni.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 20 000 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatos dokumentációk előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg az Aktív Mediátor Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76-80. szám alatti irodájában. Időpontot egyeztetni Bári Tímeával lehet, a 061/431-7220-as telefonszámon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára kell megfizetni.

  Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

  Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P53645/tetelek.pdf

  0 Tétel
 4. Pályázat - Optimus Optika Kft.„f.a.”

  Ingóságok

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2015. 06. 08. | 12:05
  Becsérték
  20 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 34.Fpk.01-13-006066 ügyszámú nyilvános pályázat, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86..) felszámoló által a Optimus Optika Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-064707, székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
  mert a CK hírdetés hibásan jelent meg
  0 Tétel
 5. Pályázat - EUROCAST Kft.„f.a.”

  Iroda épület és műhely (bérlő üzemelteti)

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 23. | 12:00
  Becsérték
  33 126 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33991.
  0 Tétel
 6. Pályázat - Techno-Cenzor„f.a.”

  Ipari ingatlan (irodaház - műhely) Szolnokon

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 23. | 12:00
  Becsérték
  159 950 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 2740 Abony, Rózsás dűlő 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34052.
  0 Tétel
 7. Pályázat - Har-Invest Kft.„f.a.”

  Harkány belterületi beépítetlen ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 23. | 12:00
  Becsérték
  25 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066.
  0 Tétel