1. Pályázat - Agilis Kft.„f.a.”

  Dunakeszin található telek és felépítmény

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 16:58
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 16:58
  Becsérték
  29 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Economix Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Agilis Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 152097, székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 45.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.13-13-002799/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36717
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 16 óra 58 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 16 óra 58 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 070 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: bánatpénz) köt ki, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén nettó pályázati irányárának 5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz(ek) befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Agilis pályázat” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet Bank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma: 16200120-18529722.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Dunakeszi, Pallag u. 45. szám alatti 7778 hrsz.-ú telek 10/100-ad tulajdoni hányada és a 7778/A hrsz.-ú felépítmény 20/100-ad tulajdoni hányada

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 29 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépített terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  10 000 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  10/100
  Becsérték:
  8 600 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Dunakeszi
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  7778
  Ingatlan postai címe:
  2120 Dunakeszi, hrsz. 7778
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  Kivett beépített terület
  Területnagyság:
  10 000 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Kivett beépített terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 50685/2007.12.12 bh alapján Terheli a Dunakeszi 7778/A hrsz.-ot illető földhasználati jog. 35185/2010.02.11 bh alapján Vezetékjog 1 m2 területre az ELMŰ HÁLÓZATI Kft. javára. 36848/3/2011.07.15 bh alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 715 000 EUR kölcsön erejéig a Sopron Bank Zrt. javára mindkét tulajdonos tulajdonrészén. Vételi jog 2013.04.28-ig. 37707/2011.08.05 bh alapján Vezetékjog 4 m2 területre az ELMŰ HÁLÓZATI Kft. javára. 43759/3/2011.10.13 bh alapján Elővásárlási jog 2016.09.11-ig a Szamikor Építő.Hu Kft. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 37713/2012.05.30 bh alapján Végrehajtási jog 273 153,38 EUR főkövetelés és járulékai erejéig tartozás jogcímen a Sopron Bank Zrt. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 42351/2012.11.05 bh alapján Végrehajtási jog 82 008 720 Ft főkövetelés és járulékai erejéig tartozás jogcímen a Sopron Bank Zrt. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 31271/2013.02.04 bh alapján Végrehajtási jog 3 937 221 Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV javára az Agilis Kft. tulajdonrészén. 34564/2/2014.02.10 bh alapján Jelzálogjog 228 000 CHF keretösszeg mindenkori Ft ellenérték erejéig a PK Követeléskezelő Zrt. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bemutatóterem, raktár

  Típus:
  Egyéb épület
  Területe:
  1 387 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  20/100
  Becsérték:
  23 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Dunakeszi
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Ingatlan postai címe:
  2120 Dunakeszi, hrsz. 7778/A
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  Egyéb épület
  Területnagyság:
  1 387 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Bemutatóterem, raktár

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 50685/2007.12.12 bh alapján terhek Illeti a Dunakeszi 7778 hrsz.-ot terhelő földhasználati jog. 38377/2008.05.05 bh alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 715 000 EUR kölcsön erejéig a Sopron Bank Zrt. javára. Vételi jog 2013.04.28-ig. 43760/3/2011.10.13 bh alapján Elővásárlási jog 2016.09.11-ig a Szamikor Építő.Hu Kft. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 35528/2013.03.29 bh alapján Végrehajtási jog 4 095 021 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. 37712/2012.05.30 bh alapján Végrehajtási jog 273 153,38 EUR főkövetelés és járulékai erejéig tartozás jogcímen a Sopron Bank Zrt. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 42350/2012.11.05 bh alapján Végrehajtási jog 82 008 720 Ft főkövetelés és járulékai erejéig tartozás jogcímen a Sopron Bank Zrt. javára a K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. 90/100 arányú tulajdonrészén. 31271/2013.02.04 bh alapján Végrehajtási jog 3 937 221 Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV javára az Agilis Kft. tulajdonrészén.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a +36-30/2900-438-as telefonszámon, munkaidőben, 8-17 óra között lehet.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingatlan birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár teljesítésének határideje, a vagyonelem egészére tett ajánlat). Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő azon bejegyzések melyek a Csődtörvény 38. §. (4) bekezdése alapján törölhetőek a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kerülnek törlésre. Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonra vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok merülne fel, a pályázati kiírást visszavonja. A pályázók a visszavonás megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati eljárás visszavonásáról történő tájékoztatásnak minősül. Az ajánlati kötöttség a pályázati beadási határidejének utolsó napjától számított 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt), a cég képviseletre jogosultjának aláírási nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, vagy a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ban meghatározott hatósági igazolás másolatának közjegyző által hitelesített példányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását, végezetül „A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye” rovatban valamennyi nyilatkozatot. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. A felszámoló egyebek mellett érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot abban az esetben is, ha a felszámolás alatt lévő társaság illetőleg a hitelezői érdekek szempontjából az adós társaság vagyoni elemeinek vagyon összességként történő értékesítése látszik indokoltnak. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A bánatpénz visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás időpontjától számított 8 munkanapon belül kerül sor, melyen a nyertes ajánlat kihirdetésre kerül. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, mely a vételár 1,5%-a +ÁFA, de minimum 50.000,- forint+ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem, vagy nem a pályázati kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más pályázattól teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező társaság vehet részt. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. § k) pontja szerint tárgyi adómentes. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36717/tetelek.pdf

  2 Tétel
 2. Pályázat - Breccsa 2000 Kft. „f.a.”

  vevőkövetelések

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 14:32
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 14:33
  Becsérték
  1 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  555 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) "Decima" Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878016, székhely: 1143 Budapest,, Hungária körút 80.., levelezési cím: 1143 Budapest,, Hungária körút 80..), mint a(z) Breccsa 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-099126, székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 45.) Budapest Környéki Törvényszék 3.Fpk.13-2008-002297/31. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P33403
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 14 óra 32 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 14 óra 33 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázatot az nyújthat be, aki a fent írt összegű pályázati biztosítékot legkésőbb a pályázatok benyújtására meghatározott határidőn belül a Felszámoló Erste Banknál vezetett: 11600006-00000000-68423937 sz. számlára befizeti és ezt igazolja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 munkanapon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  követelések, melyek behajtása rendkívül bizonytalan, azok behajthatóságáért a felszámoló semmilyen felelősséget nem vállal.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstől számított 15 napon belül a fenti számlára teljesíteni és ezen idő alatt az adásvételi szerződést megkötni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazatA pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét. Kötelezettség vállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését követő 15 napon belül megköti igazolva azt, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1%-át mint jutalékot megfizette.Kötelezettséget vállaló nyilatkozatot, hogy a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja, részletfizetési lehetőség nincs.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33403/tetelek.pdf

  0 Tétel
 3. Pályázat - Arzenál-Régió Kft„f.a.”

  kifejezetten bizonytalan követelések

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  15 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 18.Fpk.02-13-000228 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Arzenál-Régió Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062083, székhely: 7630 Pécs, Mohácsi út 58.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - CSABA-SPED Kft.„f.a.”

  Békéscsaba, belterület 3237/1/A/16 hrsz. alatti iroda

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 01. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 16. | 12:00
  Becsérték
  16 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6.Fpk.04-14-000252 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a CSABA-SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409002764, székhely: 5600 Békéscsaba, Őr utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 5. Pályázat - A&M Bt.„f.a.”

  Dupla telkes üdülő a Kőrös partján

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 16. | 08:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 01. | 16:00
  Becsérték
  2 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6.Fpk.04-14-000075 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 6. Pályázat - ZÖMÖK Kft.„f.a.”

  Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz.-ú ingatlan eladó

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 25. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 10. | 12:00
  Becsérték
  40 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
  Nem érkezett megfelelő ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 7. Pályázat - T.Á.M.-XXI„f.a.”

  Mersedes-Sprinter 315 CDI típusú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 09. | 15:20
  Pályázat vége
  2015. 05. 24. | 15:20
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Nyertes ár
  1 680 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 4.Fpk.16-13-000226 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a T.Á.M.-XXI „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-007668, székhely: 5211 Tiszapüspöki, Liszt Ferenc út 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 1 680 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P29117F2
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  0 Tétel