1. Pályázat - ANJAFA Kft. „f.a.”

  Szigetszentmiklósi telephely

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 11:00
  Becsérték
  75 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  37 700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) ANJAFA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-072658, székhely: 8380 Hévíz, Szabó Lőrinc utca 12-14. B.épület ép. IV. em. 12) Zala Megyei Bíróság 3.Fpk.20-13-020249/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P47107
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 250 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege 2.250.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázötvenezer forint, melyet ANJAFA Üzemeltető és Igazgatási Kft. „f.a.” DUNA TAKARÉK BANK ZRT-nél vezetett 58600300-11227618-00000000 számú számlájára (közlemény rovatba: ANJAFA Üzemeltető és Igazgatási Kft „F.a.” pályázat ) kell megfizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az ingatlan nyilvántartásban belterület 1736/6 Hrsz-ú kivett telephely megnevezésű 2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 73. alatt lévő 7425m2 területű 5979/7425 tulajdoni hányad, 80,5% tulajdoni részarányú ingatlan, 3 db, összesen 4.045 m2 felépítménnyel (raktárak). Terhek: jelzálogjog, jelzálogjog (keretbiztosítéki),jelzálogjog törlése iránti kérelem elutasítva, végrehajtási jogok, haszonélvezeti jog holtig tartó,vezetékjog,árverés kitűzése.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 75 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelem megtekinthető telefonon történt egyeztetés után (tel: 96/510-780, fax: 96/510-788) munkanapokon 10-15 óra között, az ANJAFA Üzemeltető és Igazgatási Kft. „f.a.” Mógor Zoltán felszámolóbiztostól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: Átutalással a szerződés aláírását követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:- a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- a meghirdetett nettó irányár legalább 3 (három) százalékának összesen 2.250.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázötvenezer forintnak megfelelő bánatpénz befizetése az ANJAFA Üzemeltető és Igazgatási Kft. „f.a.” DUNA TAKARÉK BANK ZRT-nél vezetett 58600300-11227618-00000000 számú számlájára (közlemény rovatba: ANJAFA Üzemeltető és Igazgatási Kft „F.a.” pályázat”. - A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség. - A pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő, a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését.- Gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány- Az értékesítés a 2008. január 1-jétől érvényes új áfatörvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályok szerint mentes az adó alól.- Pályázó köteles az áfatörvény 142.§ (5) bekezdés alapján nyilatkozatot adni adózási jogállásáról.- A nyertes pályázó a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köteles megkötni, és a szerződéskötéssel felmerült, a szerződésben meghatározott mértékű ügyvédi költséget megfizetni.A pályázónak nyertesség esetén a vételár fizetésen kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be az ott meghatározott szempontok szerint

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

  Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P47107/tetelek.pdf

  0 Tétel
 2. Pályázat - TRIUM-VET Kft.„f.a.”

  Közepes állapotú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) Fpk.03-14-000705 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a TRIUM-VET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-100636, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 3. Pályázat - IRCOIN Kft. „f.a.”

  1173 Budapest XVII. kerület 139800/3/A/14 és 139800/3/A/13 hrsz.-ú üzlethelyiség

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 28. | 14:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 30. | 14:00
  Becsérték
  4 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 47.Fpk.01-14-008180 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 28. 14 óra 00 perckor, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a IRCOIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 903770, székhely: 1173 Budapest, Csomafalva utca 1. D ép. 14) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30457.
  0 Tétel
 4. Pályázat - TRIUM-VET Kft.„f.a.”

  FIAT PANDA VAN 1.2 gépjármű eladó

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) Fpk.03-14-000705 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a TRIUM-VET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-100636, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
  Az ajánlati ár alacsonyabb volt a nyilvános értékesítésen elérhető legmagasabb árnál.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 5. Pályázat - ALBA ORION TV Kft.„f.a.”

  Televízió adás készítő eszközök

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 14:00
  Becsérték
  1 228 875 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) ALBA ORION TV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0709016249, székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B ép.) Székesfehérvári Törvényszék 1. Fpk. 07-14-000342/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P47139
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 61 443 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára ”ALBA ORION TV Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1db adásrögzítő hardware 1,1TB
  1 db Automata adáskezelő
  1 db Digitális beltéri vevőegység
  1 db FM digitális optikai reciver
  1 db FM digitális optikai transmitter
  1 db Kamera tartozékokkal
  1 db Képújság lejátszó hardware
  1 db Képújság szerkesztő hardware
  Képújság TXT hardware
  1 db Logo generator
  Műholdvevő antenna
  Photo NEWS

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 228 875 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóságok megtekinthetőek előzetesen egyeztetett időpontban. További felvilágosítást nyújt Csehné Hegyesi Márta felszámolóbiztos(tel:70/777-6569)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéssel egyidejűleg.
  A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
  - a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat és dokumentumokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, teljes bizonyító erejű okirati formában.
  - kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat szerződéskötéskor átutalja.
  - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  - titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  A meghirdetett ingóságokról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 10.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P47139/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P47139#tenderfuzet

  0 Tétel
 6. Pályázat - GEOPOSITIVE CONSULTING Kft.„f.a.”

  Nissan Primera

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  340 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) GEOPOSITIVE CONSULTING Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 910437, székhely: 1098 Budapest, Epreserdő utca 12. 4 em. 18) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.01-13-006724/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34075
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a GORDIUS CONSULTING Zrt., mint felszámoló 10300002-20365521-70383285 számú bankszámlájára "GEOPOSITIVE CONSULTING Kft. "f.a." bánatpénz" közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Nissan Primera 1.8 típusú személygépkocsi

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nissan személygépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Primera 1.8
  Gyártási idő:
  2005.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekinthető a pályázat teljes ideje alatt Hatvan, Papmalom úti autóbontó területén.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá a birtokbavételéről is saját költségén köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá a birtokbavételéről is saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34075/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - SLÁGER DESIGNE Kft„f.a.”

  Bernecebaráti vendéglátóipari ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.01-13-005775/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36655
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." adós MAGNET BANK Zrt. által vezetett 16200120-18531486 számú bankszámlájára a pályázott ingatlan helyrajzi számának megnevezésével a közleményben.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Váci Járási Földhivatalnál Bernecebaráti, Belterület 899. hrsz-ú - természetben Széchenyi u. 119. szám alatti - évek óta nem működő vendéglátóipari ingatlan.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bernecebaráti vendéglátóipari ingatlan

  Típus:
  kivett vendéglő
  Területe:
  200 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Bernecebaráti
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  899
  Ingatlan postai címe:
  8693 Bernecebaráti, Széchenyi út 119.
  Területnagyság:
  200 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Bernecebaráti vendéglátóipari ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3. em. 5.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jog.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat ideje alatt az ingatlan címén csak külső megtekintésre van lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlan birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlanok birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. - Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36655/tetelek.pdf

  1 Tétel