1. Pályázat - SLÁGER DESIGNE Kft„f.a.”

  3 nyírbátori lakóingatlan/üzlet együttes értékesítése

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  5 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.01-13-005775/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36445
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." adós MAGNET BANK Zrt. által vezetett 16200120-18531486 számú bankszámlájára a pályázott ingatlan helyrajzi számának megnevezésével a közleményben.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Nyírbátori Járási Földhivatalnál Nyírbátor, Belterület 1951/2/A/2-3-4. hrsz-ú - természetben Kossuth u. 36. szám alatti társasházi ingatlanok.
  Az ingatlanok jogcím nélküli birtokosa együttműködést nem tanúsít.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

  Típus:
  lakás
  Területe:
  52 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Nyírbátor
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1951/2/A/2
  Ingatlan postai címe:
  4300 Nyírbátor, Kossuth utca 36.
  Területnagyság:
  52 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  lakás
  Az ingatlan jogi jellege:
  társasházi

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3/50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV végrehajtási jogMagánszemély jelzálogjoga

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  48 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Nyírbátor
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1951/2/A/3
  Ingatlan postai címe:
  4300 Nyírbátor, Kossuth utca 36.
  Területnagyság:
  48 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzlethelyiség
  Az ingatlan jogi jellege:
  társasházi

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3/50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jogMagánszemély jelzálogjoga

  Ingatlan állapota: felújítandó

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás, üzlet

  Típus:
  lakás, üzlet
  Területe:
  51 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Nyírbátor
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1951/2/A/4
  Ingatlan postai címe:
  4300 Nyírbátor, Kossuth utca 36.
  Területnagyság:
  51 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  lakás, üzlet
  Az ingatlan jogi jellege:
  társasházi

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3/50.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jogMagánszemély jelzálogjoga

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat ideje alatt az ingatlanok címén csak külső megtekintésre van lehetőség.Belső megtekintést az ingatlanok jogcím nélküli birtokosának együttműködése hiányában a felszámoló nem tud biztosítani.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlan birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlanok birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. - Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36445/tetelek.pdf

  3 Tétel
 2. Pályázat - SLÁGER DESIGNE Kft„f.a.”

  Lengyeltóti lakott ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.01-13-005775/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P33837
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." adós MAGNET BANK Zrt. által vezetett 16200120-18531486 számú bankszámlájára a pályázott ingatlan helyrajzi számának megnevezésével a közleményben.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan.
  Az ingatlan jogcím nélküli birtokossal rendelkezik, aki együttműködést nem tanúsít.
  Az illetékes jegyző a lakót jogosulatlan lakáshasználat miatt határozatában eltiltotta az ingatlan használatától és kötelezte az ingatlan átadására. A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági úton támadható.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lengyeltóti lakott ingatlan

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  120 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Lengyeltóti
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  243
  Ingatlan postai címe:
  8693 Lengyeltóti, Berzsenyi Dániel utca 6.
  Területnagyság:
  120 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Lengyeltóti lakott ingatlan
  A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
  Bejárási szolgalmi jog

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3. em. 5.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jog.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat ideje alatt az ingatlan címén csak külső megtekintésre van lehetőség.Belső megtekintést az ingatlan jogcím nélküli birtokosának együttműködése hiányában a felszámoló nem tud biztosítani.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlan birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlanok birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. - Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33837/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Förster és Förster Kft.„f.a.”

  Ingatlan Drávafokon

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 13. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  488 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Budapest Investment Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041755, székhely: 1037 Budapest,, Seregély utca 17.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Seregély utca 17..), mint a(z) Förster és Förster Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-063133, székhely: 7967 Drávafok, Petőfi utca 5.) Baranya Megyei Bíróság 7. Fpk. 02-11-000705/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P35924
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 13. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 24 400 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni a Förster és Förster Kft. f.a. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17635934-00000000 sz. számlájára a pályázat benyújtásának időpontjáig. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. E nélkül a pályázat érvénytelen.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Amennyiben ártárgyalás megtartására kerül sor, és azon a pályázó neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Drávafok belterület 67/2. hrsz-ú kivett beépítetlen terület

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 488 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  3 500 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  488 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  Drávafok 67/2.
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  beépítetlen terület
  Területnagyság:
  3 500 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Förster és Förster Kft. f.a.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan telefonon (Jendrolovits Gábor, 30/9908-268) előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Förster és Förster Kft. f.a. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17635934-00000000 sz. számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 15 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetésétől számított 3 munkanapon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok közül a vételár összege alapján történik a nyertes pályázat kiválasztása. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) érvényes pályázat benyújtása esetén az értékelést követően online ártárgyalásra kerül sor az ilyen tartalmú pályázatot beadó pályázók között. Az ártárgyalás feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdése előtt közli a felekkel. Az ártárgyalás nyertese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre a Csődtörvény 49., 49/A., 49/B., 49/C., 49/D., 49/E., 49/F., 49/G., 49/H. §-ait, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

  Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy

  1. ajánlatát a vagyontárgy megtekintett, megismert állapotára tette meg;

  2. tudomásul veszi, hogy a felszámoló és a vagyontárgy tulajdonosa kellékszavatosságot nem vállal;

  3. a pályázatában foglaltakat a pályázat beadási határidejétől számított 60 napig változatlan formában fenntartja, azaz 60 napos ajánlati kötöttséget vállal;

  4. tudomásul veszi és elfogadja, hogy, az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1 %-a + ÁFA, de legalább 25.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

  Ezen nyilatkozatok hiányában az ajánlat érvénytelen.

  A pályázati irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítása az általános szabályok szerint történik. Az ingatlan értékesítése ÁFA mentes. A pályázatban az ajánlott nettó (ÁFA nélküli) árat kell megjelölni.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Pályázati Hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, a pályázatot - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.


  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P35924/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Förster és Förster Kft.„f.a.”

  Ipari ingatlanok Sellyén

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 13. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  10 224 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Budapest Investment Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041755, székhely: 1037 Budapest,, Seregély utca 17.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Seregély utca 17..), mint a(z) Förster és Förster Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-063133, székhely: 7967 Drávafok, Petőfi utca 5.) Baranya Megyei Bíróság 7. Fpk. 02-11-000705/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P35929
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 13. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 306 720 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni a Förster és Förster Kft. f.a. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17635934-00000000 sz. számlájára a pályázat benyújtásának időpontjáig. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. E nélkül a pályázat érvénytelen.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Amennyiben ártárgyalás megtartására kerül sor, és azon a pályázó neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Sellye belterület 1064/6. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
  Sellye belterület 1064/10. hrsz-ú kivett ipartelep 271.304/291.745 tulajdoni hányada

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 224 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  820 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  Sellye 1064/6.
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  beépítetlen terület
  Területnagyság:
  820 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Förster és Förster Kft. f.a.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki és egyetemleges jelzálogjog 60.000.000,- Ft erejéig, jogosult: COMMERZBANK Zrt.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

  Típus:
  telek
  Területe:
  2 781 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  271304/291745

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  Sellye 1064/10.
  Területnagyság:
  2 781 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett ipartelep

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Förster és Förster Kft. f.a.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki és egyetemleges jelzálogjog 60.000.000,- Ft erejéigJogosult: COMMERZBANK Zrt.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok előzetes telefonos (Jendrolovits Gábor, 30/9908-268) időpont egyeztetés után tekinthetők meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Förster és Förster Kft. f.a. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17635934-00000000 sz. számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 15 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetésétől számított 3 munkanapon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok közül a vételár összege alapján történik a nyertes pályázat kiválasztása. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) érvényes pályázat benyújtása esetén az értékelést követően online ártárgyalásra kerül sor az ilyen tartalmú pályázatot beadó pályázók között. Az ártárgyalás feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdése előtt közli a felekkel. Az ártárgyalás nyertese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az 1. tétel alatti ingatlanra és 2. tétel alatti ingatlan tulajdoni hányadra csak egyben lehet pályázatot beadni. Az értékesítésre a Csődtörvény 49., 49/A., 49/B., 49/C., 49/D., 49/E., 49/F., 49/G., 49/H. §-ait, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

  Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy

  1. ajánlatát a vagyontárgy megtekintett, megismert állapotára tette meg;

  2. tudomásul veszi, hogy a felszámoló és a vagyontárgy tulajdonosa kellékszavatosságot nem vállal;

  3. a pályázatában foglaltakat a pályázat beadási határidejétől számított 60 napig változatlan formában fenntartja, azaz 60 napos ajánlati kötöttséget vállal;

  4. tudomásul veszi és elfogadja, hogy, az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1 %-a + ÁFA, de legalább 25.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

  Ezen nyilatkozatok hiányában az ajánlat érvénytelen.

  A pályázati irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítása az általános szabályok szerint történik. Az ingatlan értékesítése ÁFA mentes. A pályázatban az ajánlott nettó (ÁFA nélküli) árat kell megjelölni.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Pályázati Hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, a pályázatot - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

  Az ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog az értékesítéssel megszűnik, melynek törléséről a felszámoló intézkedik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P35929/tetelek.pdf

  2 Tétel
 5. Pályázat - S.P.Q.R. Auto Kft.„f.a.”

  autószállító

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 15. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 30. | 00:00
  Becsérték
  240 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) S.P.Q.R. Auto Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-937708, székhely: 1145 Budapest, Bácskai utca 25.) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-006345/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36798
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 15. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 30. 00 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 12 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a FREGAT CONSULT Kft. felszámoló Gránit Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10013467 -00000000 számú bankszámlájára „S.P.Q.R. Auto Kft. "fa" ajánlat biztosíték”” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni. Határideje 2015. június 30. 00.00 óra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a vagyonrendező ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  autószállító

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iveco 49 típusú tehergépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Iveco
  Gyártási idő:
  1998.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  240 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015 június 18. napján, 9.00-11.00 között, illetve 2015. június 23. napján 9.00-11.00 között, Czumbel Zoltán felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-1-320-5032)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül köteles elszállítani. Késedelmes szállítás esetén vevő napi 5.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az irányárat minimálárnak tekinti. A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét; a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját; meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyája hiteles másolatát; magánszemély esetén a személyigazolvány (új típusú igazolványnál lakcímkártya is) másolatát A pályázó által megajánlott vételárat. A megajánlott vételár rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben - a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el, amelyet legkésőbb a szerződés aláírásakor eredeti okiratban a felszámoló részére ár is kell adni. Az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázatok benyújtásának végső határidejétől kezdődően 60 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az ajánlattevő az ingatlant érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni. A felszámoló az eredményes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázó pályázatát részesíti előnyben.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbá amennyiben Vevő az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá •amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbá az Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő az ajánlati biztosítékként előzetesen letett összeget elveszti.•A vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbá a vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben ( EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36798/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - S.P.Q.R. Auto Kft.„f.a.”

  autószállító

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 15. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 30. | 00:00
  Becsérték
  1 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) S.P.Q.R. Auto Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-937708, székhely: 1145 Budapest, Bácskai utca 25.) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-006345/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36775
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 15. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 30. 00 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 65 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a FREGAT CONSULT Kft. felszámoló Gránit Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10013467 -00000000 számú bankszámlájára „S.P.Q.R. Auto Kft. "fa" ajánlat biztosíték”” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni. Határideje 2015. június 30. 00.00 óra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a vagyonrendező ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  autószállító

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iveco 75 E 17 típusú tehergépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Iveco
  Gyártási idő:
  2001.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  1 300 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015 június 18. napján, 9.00-11.00 között, illetve 2015. június 23. napján 9.00-11.00 között, Czumbel Zoltán felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-1-320-5032)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül köteles elszállítani. Késedelmes szállítás esetén vevő napi 5.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az irányárat minimálárnak tekinti. A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét; a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját; meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyája hiteles másolatát; magánszemély esetén a személyigazolvány (új típusú igazolványnál lakcímkártya is) másolatát A pályázó által megajánlott vételárat. A megajánlott vételár rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben - a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el, amelyet legkésőbb a szerződés aláírásakor eredeti okiratban a felszámoló részére ár is kell adni. Az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázatok benyújtásának végső határidejétől kezdődően 60 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az ajánlattevő az ingatlant érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni. A felszámoló az eredményes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázó pályázatát részesíti előnyben.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbá amennyiben Vevő az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá •amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbá az Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő az ajánlati biztosítékként előzetesen letett összeget elveszti.•A vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbá a vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben ( EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36775/tetelek.pdf

  1 Tétel