1. Pályázat - POWER-ENERGY Kft.„f.a.”

  követelés

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 16:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 02. | 16:00
  Becsérték
  6 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18498.
  0 Tétel
 2. Pályázat - POWER-ENERGY Kft.„f.a.”

  üzletrész

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 16:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 02. | 16:00
  Becsérték
  7 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18663.
  0 Tétel
 3. Pályázat - POWER-ENERGY Kft.„f.a.”

  követelés

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 16:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 02. | 16:00
  Becsérték
  3 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18660.
  0 Tétel
 4. Pályázat - POWER-ENERGY Kft.„f.a.”

  szabadalom

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 17. | 16:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 02. | 16:00
  Becsérték
  8 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18652.
  0 Tétel
 5. Pályázat - VIRINA Kft.„f.a.”

  gépkocsibeálló (két férőhelyes)

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 26. | 10:17
  Pályázat vége
  2015. 06. 11. | 10:18
  Becsérték
  750 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..), mint a(z) VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) Fővárosi Törvényszék 19.Fpk.01-06-004845/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P25757
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 26. 10 óra 17 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 11. 10 óra 18 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
  Az irányár 5 %-ának megfelelő 37 500,- Ft (azaz Harminchétezer-ötszáz forint) ajánlati biztosítékot a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
  Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
  Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
  A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest, XVIII. Kerület, 145201/75/A/151. hrsz.,
  Természetben: 1188 Budapest, Tölgy u. 7. „E” lépcsőház pince szint
  Megnevezés: gépkocsi beálló
  A 36 m2-es gépkocsi beálló 2 db gépkocsi beállására alkalmas, amely 1/1 tulajdoni hányadrészt jelent, a közös tulajdonban maradó részekből a hozzá tartozó 40/10000-ed közös tulajdoni hányaddal együtt.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Farkas Péter (telefon: 06-70-455-2141) felszámoló-biztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző napig.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja, határideje:
  A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a VIRINA Kft. Fa. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000039-19130004 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje:
  Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvételének módja, határideje:
  Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
  Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 11. (csütörtök) 10,18 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
  Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25757/tetelek.pdf

  0 Tétel
 6. Pályázat - Körösmenti Mezőgazdasági Szövetkezet„f.a.”

  5440 Kunszentmárton, külterület 0253/15 hrsz. alatti ingatlan eladó

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 15:37
  Pályázat vége
  2015. 05. 17. | 15:38
  Becsérték
  300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  365 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..), mint a(z) Körösmenti Mezőgazdasági Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 16 02 001626, székhely: 5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 10.) SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 5.Vpk.16-14-000009 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P25755
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 15 óra 37 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 17. 15 óra 38 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot az MTG-Holding Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10610017-49020018 számú bankszámlájára kell megfizetni Körösmenti Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Vagyonkezelő Szövetkezet ajánlati biztosíték megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerül a befizetést igazoló dokumentum. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  5440 Kunszentmárton, külterület 0253/15 hrsz. alatti ingatlan eladó

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

  Típus:
  kivett udvar
  Területe:
  2 936 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Kunszentmárton
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  0253/15
  Ingatlan postai címe:
  5440 Kunszentmárton,
  Területnagyság:
  2 936 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Körösmenti Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Vagyonkezelő Szövetkezet

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 79 612 780) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni. Az ügyvédi munkadíj összege az átruházott vag

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonrendező a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, akkor is ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  - a pályázó nevét, azonosító adatait,
  - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
  - a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
  - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
  - az ajánlott fizetési feltételeket,
  - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás),
  - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
  - kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.
  - A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
  - A vevőnek vállalnia kell az adott ingatlanon jelenleg fennálló és később felmerülő valamennyi környezeti kár elhárítását korlátozás nélkül.
  - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25755/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - VIRINA Kft.„f.a.”

  gépkocsibeálló (két férőhelyes)

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2015. 04. 17. | 15:41
  Becsérték
  750 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 19.Fpk.01-06-004845 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3.., levelezési cím: 1119 Budapest, Keveháza utca 1.-3..) felszámoló által a VIRINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-697710, székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 76..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
  A pályázati hirdetmény téves adatokat tartalmaz.
  0 Tétel