1. Pályázat - Konstans Építő Kft„f.a.”

  Új és használt állapotú, építkezéshez használandó eszközök, gépek, BobCat munkagép

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 10:46
  Pályázat vége
  2023. 07. 24. | 10:46
  Becsérték
  43 800 000 Ft
  Minimálár
  35 040 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.), mint a(z) Konstans Építő Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-036068, székhely: 3245 Recsk, Csákánykői út 6.) Egri Törvényszék 8. Fpk. 1/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358647
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 10 óra 46 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. július 24. 10 óra 46 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 514 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-75765079 számú bankszámlájára történő teljestéssel akként, hogy a teljesítésnek - amely a jogosult bankszámláján történő jóváírásának a napja - a pályázati határidő leteltéig meg kelll történni. A közlemény rovatban a KONSTANS Kft. "fa" megjelölést kérjük fefltüntetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitvaálló határidő lejártáig ellenőrzi, érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló az ajánlati biztosítékot az értékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 8 napon belül visszautalja, eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítja. Ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti abban az esetben, ha a szerződést a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kötik meg, vagy a nyertes pályázó a vételárat az aláírt határidőben nem fizeti meg. 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Építkezéshez használt munkaeszközök, kéziszerszámok, kisgépek új és használt állapotban, valamint egy BobCat munkagép. Az eszközök használtságuk okőán is jó állapotban vannak. Az eszközök kizárólag egyben értékesíthetőek, darabonként nem értékesíthető.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 43 800 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 35 040 000 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Munkagép

  Típus: Jármű
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 8 800 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Párátlanító, hőlégbefúvó

  Típus: Műszaki cikk
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 6 db
  Becsérték: 1 634 700 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vésőkalapácsok

  Típus: Műszaki cikk
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 6 db
  Becsérték: 2 810 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Döngolőbéka

  Típus: Műszaki cikk
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 892 500 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: X-SCAN Rendszer

  Típus: Műszaki cikk
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 4 232 000 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kötélvágó

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 12 477 000 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ipari gyémántfúró készülék és csiszológép

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 8 db
  Becsérték: 3 800 000 forint

  8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kompresszor áramfejlesztővel

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 3 000 000 forint

  9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Habarcskeverő

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 855 000 forint

  10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ipari porszívó

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 950 000 forint

  11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Téglavágó gép

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 550 000 forint

  12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisebb értékű, használt aszfaltvágó, hegesztő, hegesztő-inverter, fűrésztárcsás daraboló

  Típus: Kéziszerszám
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 12 db
  Becsérték: 2 000 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a tárolás helyszínén, Nyírbátorban megtekinthetőek, előzetes bejelentkezést követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Fordított ÁFA fizetés

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az elbírálás módja a felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint állítja sorba, az érvénytelen pályázatokat kizárja, a pályázatok bontásársa a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor, az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén teszi közzé.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja átutalás, határideje, az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 nap.

  Részletfizetési lehetőség: van

  Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 A pályázati kiírásban foglalt szerződéskötéstől számított 60 napos fizetési határidő alatt a pályázónak maximum két részletben a teljes vételárat ki kell fizetni.

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR Rendszert üzemeltető részére az elfogadott vételár 1 % jutalékának megfieztésének az igazolása, az eredményhirdetést követő 8 napon belül. A jutalék nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyakat a vételár maradéktalan kifizetését követő 3 munkanapon belül a pályázó köteles elszállítani, amelynek költségei őt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatok kizárólag az EÉR Rendszeri igénybevételével, elektronikusan nyújthatók beA pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait.1.) Jogi személy pályázó esetén, cégnév, cégjegyzék szám, adószám, KSH szám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája, 2.) Magánszemély pályázó esetében név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolván száma, adóazonosító jel, személyi szám. 3.) Vagyontárgy pontos megnevezése és nettó vételár egyértelmű megjelölése4.) Ajánlott fizetési feltételek, 5.) Ajánlati biztosíték befizetésének igazolása,6.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázhati kiírásbanfoglatakat megismerte és elfogadta, 7.) Nyilatkozat 60 napos ajánlati kötöttség vállalásról8.) Kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói, pályázat értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat a szerződés kötést követően a pályázatában megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja.9.) Kötelezettségvállalói nyilatkozat arról, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetését követően a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül birtokba veszi.10.) Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó jogosult a szerződéstől elállni.11.) Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a pályázó tudomásul veszi azt hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatossági és a garanciális igény érvényesítésének a jogát. 12.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra. (számlaszám, tulajdonos megnevezése)13.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyontárgyak tárolási helyéről a vételár maradéktalan megfizetését követő 3 munkanapon belül saját költségén szállítja el az ingóságokat.A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekintik érvényesnek, amelyben a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazzák. A kiírásnak meg nem felelő pályázat érvénytelen. A felszámoló azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bek. értelmében több megfelelő, azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalás kerül megtartásra.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a második hirdetés. A 237/2009. (X. 20.) Korm rendelet 2 § (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358647/tetelek.pdf

  12 Tétel
 2. Pályázat - METBau Bt.„f.a.”

  NBJ-144 frsz. NISSAN CABSTAR típusú tehergépjármű

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 12:00
  Becsérték
  150 000 Ft
  Minimálár
  150 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) BÉKÉS-BONUM Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-012098, székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1 em. 10, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1 em. 10), mint a(z) METBau Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-06-796259, székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a..) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.233/2020/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358600
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 7 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig – a felszámoló BÉKÉS-BONUM Kft. Takarékbank Zrt. Békéscsabai Fiókjánál vezetett 53700072-16030989-00000000 számú bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásnál a közlemény rovatba a „METBAU BT. F.A. – PÁLYÁZAT” megjelölést szíveskedjenek feltüntetni. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  NBJ-144 frsz. NISSAN CABSTAR típusú tehergépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 150 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 150 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Nissan
  Modell: CABSTAR
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 1996.
  Állapot: Működésképtelen
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 150 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált gépjármű az EER felületen előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A gépjármű vételárát 27 %-os ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, amelyet az ÁFA-törvény 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyvet feltölti az EÉR felületére, ahol az a pályázók által megtekinthető. A felszámoló a pályázati ajánlatokat az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben egyazon vagyontárgyra több megfelelő – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással meg kell fizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A beszámítást a csődtörvény kizárja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül sor kerül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A megvásárolt gépjármű elszállítása a vételár kifizetését követő 8 napon belül, a vevő saját költségén történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatinak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott teljes vételárat az ÁFA megjelölésével, a fizetési határidőt, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a részletes pályázati kiírásban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. A pályázatban 75 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett gépjárműért kellékszavatosságot nem vállalunk. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni. Jelen pályázat keretében a vagyonelem első hirdetésére kerül sor.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358600/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - WERMOX Kft„f.a.”

  Kiskunhalason ipari ingatlan

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 08:00
  Becsérték
  60 000 000 Ft
  Minimálár
  33 600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.), mint a(z) WERMOX Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-202381, székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.3959/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2325958
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 680 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20022545-00000000 számú bankszámlájára „WERMOX Kft pályázati biztosíték” megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás egy példányát.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kiskunhalason eladó 1644 m2 nettó alapterületű ipari ingatlan, 3370 m2-es telken. Az ingatlan teljes felújítást igényel. Az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett perfeljegyzés törléséről a vevőnek kell gondoskodnia. Peres eljárás megszünt, a bíróság nem gondoskodott a perfeljegyzés törtléséről.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 33 600 000 forint. (a becsérték 56%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 3 370 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 60 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kiskunhalas
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 6415/6
  Ingatlan postai címe: 6400 Kiskunhalas, Olajbányász utca 7..
  Művelési ág: kivett üzem
  Területnagyság: 3 370 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: WERMOX Kft "f.a." 1148 Budapest, Adria sétány 14.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 93.000.000 Ft tőketartozás és járuléka erejéig a Piller Takarékszövetkezet javára.Vételi jog, jogosult: Piller Takarékszövetkezet Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására, jogosult: Piller Takarékszövetkezet.Perindítás Fővárosi Törvényszék előtt 12.G.44.446/2016/2/II. ügyszámon.Végrehajtási jog 7.45.956 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintésének lehetőségét biztosítja, előzetes időpont egyeztetést követően. További információ kérhető a 06-30-597-4847-es telefonszámon.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. Az adós nem jelentkezett be ingatlan értékesítés szempontjából áfa körbe.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Felszámoló értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 3 napon belül a Kiíró értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül megfizetni a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20023151-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Felszámoló a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes vevőnek – a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni bejárással, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik a birtokba adás.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Árajánlatot gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, - az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje), - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással felmerülő ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj megfizetésére, - az ajánlati biztosíték megfizetésének bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt, - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49/C §-ának (3) bekezdése szerint valamennyi elővásárlásra jogosult (ideértve a szerződésen és a jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultjait is) a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja elővásárlási jogát. Az elővásárlásra jogosultak kötelesek elővásárlási joguknak fennállását igazolni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség, az ingatlan tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1 %-a, minimum 250.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget. A jelen pályázati felhívás az ingatlan ötödik meghirdetése és a minimálár a becsérték 56%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént, a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek írásban az értékesítést nem ellenzik.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2325958/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - DEPOZIT-2005 Kft.„f.a.”

  eladó kivett közút Dorogon

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 23. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 23. | 17:20
  Becsérték
  200 000 Ft
  Minimálár
  200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a DEPOZIT-2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 09 002440, székhely: 2510 Dorog, Esztergomi utca 125..) adóssal szembeni, 14.Fpk.70.042 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 5. Pályázat - ImmoReliant Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”

  Kivett beépítetlen terület tulajdoni hányada Bp 17. Kerület

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 07. | 09:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 23. | 10:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Minimálár
  1 600 000 Ft
  Nyertes ár
  1 850 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 53.Fpk.2782/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a ImmoReliant Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 965317, székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 7.. 2. em. 8-9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 1 850 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2314051F1
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
  A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Inter Trade & Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”

  925 pár speciális, komfort lábbeli

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 07. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 23. | 10:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Minimálár
  6 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.163/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Inter Trade & Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 068598, székhely: 7761 Kozármisleny, Viola utca 5.. B. ép. 1. lh. 3. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Inter Trade & Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”

  VW CADDY működőképes állapotban, 2007 gyártási év

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 07. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 23. | 10:00
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Minimálár
  1 200 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.163/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Inter Trade & Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 068598, székhely: 7761 Kozármisleny, Viola utca 5.. B. ép. 1. lh. 3. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel