1. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  Metron Colorbox 5

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  1 100 000 Ft
  Minimálár
  550 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.72/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591876
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 55 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege 2022. február 3. 12 óra 00 percig a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  METRON COLORBOX festéktároló (gyártó:Metron Hungary Kft., becsérték: 1.100.000.-Ft)
  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 100 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 550 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: METRON COLORBOX festéktároló

  Típus: Ipari gép
  Gyártmány: METRON
  Gyártási idő: 2019.
  Állapot: Újszerű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 100 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezés alapján 2022. február 2. (szerda) 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Kiskunhalas, Tinódi utca 25. szám alatt. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2022. február 1. nap (kedd) 15:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítési felhívása. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591876/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  FOM ASSOMAK BRAIN adagoló 5

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  1 600 000 Ft
  Minimálár
  800 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.72/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591895
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege 2022. február 3. 12 óra 00 percig a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  FOM ASSOMAK BRAIN adagoló (gyártó:FomIndustrie, becsérték:1.600.000.-Ft)
  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FOM ASSOMAK BRAIN adagoló

  Típus: Ipari gép
  Gyártmány: FOM
  Gyártási idő: 2019.
  Állapot: Újszerű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 600 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezés alapján 2022. február 2. (szerda) 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Kiskunhalas, Tinódi utca 25. szám alatt. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2022. február 1. nap (kedd) 15:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítési felhívása. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591895/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - LYUKÓBAU Mélyépítő Kft. „f.a.”

  követelés

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 21. | 08:01
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 08. | 08:01
  Becsérték
  4 000 000 Ft
  Minimálár
  4 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  16 025 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 186 ügyszámú nyilvános pályázat, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136) felszámoló által a LYUKÓBAU Mélyépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-013397, székhely: 3532 Miskolc, Lyukóbánya telep 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
  A szerződés felbontásra került.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  1 Tétel
 4. Árverés - CSERHÁT BIO-KOR KFT. „f.a” „f.a.”

  Brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 09:00
  Árverés vége
  2022. 02. 20. | 09:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 400 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.), mint a(z) CSERHÁT BIO-KOR KFT. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-005972, székhely: 2694 Cserháthaláp, Fő utca 42.) Balassagyarmati Törvényszék 1.Fpk.1/2021/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2597478)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 20. 09 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 1 400 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 100 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1 db brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.A gépsor nem használt. Gépsor gyártási éve 2011.A NAV 2017-ben lefoglalta.A gépsor teljesítménye 300 kg / óra brikett-késztermék.A gépsor adós elmondása alapján működőképes, de a csövekről hiányoznak a szigetelések.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.

  Típus: Ipari gép
  Gyártási idő: 2011.
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig a gépsor megtekinthető Cserhátsurány, TSZ Majorban, minden hét szerdai napon 10-11 óráig. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingóságra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingóságon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnt. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az érintettnek a felszámoló megküldte észrevételezésre az árverési hirdetményt, észrevétel nem érkezett.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2597478/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - Zádé Kft.„f.a.”

  Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya.

  Árverés kezdete
  -
  Árverés vége
  -
  Becsérték
  100 000 Ft
  Nyertes ár
  1 420 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Érvényes és eredményes a 99/2019 ügyszámú árverés, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 1 420 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2600599F6980
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2600599L7006
  Szerződéskötés dátuma: Az engedményezési szerződést az árverés lezárását követő 3 napon belül kell megkötni a felszámolóval egyeztetett időpontban.
  A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 6. Árverés - WONKA TRANS Kft.„f.a.”

  Schwarzmüller 3A STMKS/E típusú pótkocsi

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 08:00
  Árverés vége
  2022. 02. 20. | 08:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.), mint a(z) WONKA TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 077495, székhely: 4552 Napkor, Gárdony út 25/A..) Nyíregyházi Törvényszék 6.Fpk.121/2021/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2586203)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 20. 08 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 2 000 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 100 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Schwarzmüller 3A STMKS/E típusú pótkocsi, gyártási év: 2005

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Schwarzmüller 3A STMKS/E típusú pótkocsi

  Típus: Egyéb
  Gyártmány: chwarzmüller 3A STMKS/E
  Gyártási idő: 2005.
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig a vagyontárgy megtekinthető Kisléta, Kistanya, hrsz. 0123, Aréna Trans telephelyén szerdai napokon 10-11 óráig. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2586203/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Hegyalja-Tár Kft. "f.a."„f.a.”

  Követelés

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 19. | 08:00
  Becsérték
  11 234 700 Ft
  Minimálár
  11 234 700 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) Miskolci Törvényszék 9.Fpk.284/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2596556
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 340 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat - hirdetményben megjelölt - kezdő időpontját megelőző 24 óráig, azaz 2022.02.03. 08:00 óráig kell teljesíteni és az utalás igazolását ugyanezen időpontig a pályázatra történő jelentkezés során feltölteni.
  Az utalást „Hegyalja-Tár Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, és a jelentkezésnél kapott F azonosító feltüntetésével, a felszámolószervezet Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára kérjük megfizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Különféle lejárt, el nem ismert követelések

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 234 700 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 234 700 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag

  A követelés összege: 901 408 403
  Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
  A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e: nem
  Becsértéke: 11 234 700 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléscsomaghoz kapcsolódó dokumentáció jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 7. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), az iroda@corabil.hu címre küldött regisztrációs szándék visszaigazolását követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg. A követelések dokumentációját kizárólag azon cég képviselője, meghatalmazottja tekintheti meg, aki rendelkezik a Hpt. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény) szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel, és azt bemutatja.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követeléscsomag értékesítése nem ÁFA törvény szerinti ügylet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 5%-a.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követ 15 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. Pályázatot csak MNB követelés vásárlási tevékenységre szóló engedélyével rendelkező gazdasági társaságok tehetnek. A pályázatnak tartalmaznia kell: -a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt), - a követelésvásárlási tevékenységre kapott MNB engedély számát; - a vagyontárgy pontos megnevezését - egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzügyi intézményi igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása -ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni), -a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot - nyilatkozatot, hogy a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond, - tudomásulvételi nyilatkozatot arról, hogy a követelések kifejezetten bizonytalan követelésként kerülnek értékesítésre, - tudomásulvételi nyilatkozatot arról, hogy az Eladó és a felszámoló a követelések megtérüléséért semmilyen felelősségét nem vállal, kezesi és egyéb felelősségét kizárja- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni - hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást - a vételár-fizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást - nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre. A vagyontárgy minimálára 11.234.700 Ft, ami a becsérték 100%-a. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

  A követelések kifejezetten bizonytalan követelésként kerülnek átruházásra, annak megtérüléséért az Eladó és a felszámoló semmilyen felelősségét nem vállal, kezesi és egyéb felelősségét kizárja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2596556/tetelek.pdf

  1 Tétel