1. Pályázat - OKAY Automata Zrt.„f.a.”

  kávé és snackautomaták, érmeválogató, emelő, lépcsőjáró

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 16. | 09:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 31. | 12:00
  Becsérték
  46 349 634 Ft
  Minimálár
  32 444 744 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) I.M. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-395659, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B. A ép. 1 em. 3), mint a(z) OKAY Automata Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-10-100615, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40..) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.40/2021/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2735994
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 16. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 31. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 590 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az érvényes pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó „OKAY Automata Zrt. "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel az ajánlati biztosíték összegét utalja át az I.M. Mediációs, Tanácsadó és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742087-24279134-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie úgy, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrizni tudja.
  Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázás feltétele lesz tehát az EÉR rendszerbe történő bejelentkezés és az ajánlati biztosíték megfizetésének EÉR rendszeren keresztüli igazolása a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. §-a szerint:
  13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
  (2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.
  (3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  kávé és snackautomaták, érmeválogató, emelő, lépcsőjáró

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 46 349 634 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 32 444 744 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bianchi Antares típ. kávéautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 48 db
  Becsérték: 13 062 984 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bianchi Sirio típ. kávéautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 529 936 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bianchi Lei 400 típ. kávéautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 7 db
  Becsérték: 1 919 495 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bianchi Anteres+Vega típ. kávé és snackautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 24 db
  Becsérték: 16 642 089 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BVM típ. kávéautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 7 db
  Becsérték: 974 041 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Snack Fas M Lux típ. snackautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 9 db
  Becsérték: 1 432 729 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Würlitzer típ. snackautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 16 db
  Becsérték: 7 283 599 forint

  8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vega + Snack típ. snackautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 5 db
  Becsérték: 1 733 551 forint

  9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vega 850 típ. snackautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 4 db
  Becsérték: 1 820 900 forint

  10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bianchi Anteres felső típ. kávéautomata

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 346 710 forint

  11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Procoin érmeválogató

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 301 800 forint

  12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Escalara RLA-EW emelő, lépcsőjáró

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: nem végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 301 800 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak Budapesten, több helyszínen találhatóak, azok megtekintésére a felszámolóval történő telefonos egyeztetés (06-70-741-8210) alapján van lehetőség. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11.00 és 13.00 óra között lehetséges. A felszámoló az érdeklődők számától függően egy vagy több kijelölt napon mutatja be a vagyontárgyakat.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték nettó érték, mely a 27 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazza. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az értékesítést terhelő általános forgalmi adót, a pályázó, mint a termék beszerzője köteles megfizetni az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel azzal, hogy az elfogadható vételár – figyelemmel a minimálárra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – nem lehet kevesebb 32.444.744 Ft-nál, a becsérték 70 %-nál.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 3 napon belül kell átutalással megfizetni az I.M. Mediációs, Tanácsadó és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742087-24279134-00000000 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Pályázati feltételek:• ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása• megvásárolni szándékozott dolog pontos megnevezése• egyértelműen meghatározott – nettó és bruttó árat is tartalmazó – vételár megjelölése• tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozat• pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó ÁFA alany-e• bankgarancia vagy egyéb fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati kötöttségének fenn álltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen. A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].
  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti.

  Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor. [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés], melynek feltételeit a felszámoló az ártárgyalást megelőzően ismerteti a résztvevőkkel.

  A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges. Az eladó a vagyontárgyra szavatosságot nem vállal.

  A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, illetve megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés].

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2735994/tetelek.pdf

  12 Tétel
 2. Pályázat - SKARPA Komplex Kft.„f.a.”

  Beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 01. | 16:11
  Pályázat vége
  2022. 07. 16. | 16:11
  Becsérték
  1 000 000 Ft
  Minimálár
  700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.135 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 1. 16 óra 11 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a SKARPA Komplex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-028160, székhely: 3720 Sajókaza, Palotai út 23..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2744841.
  1 Tétel
 3. Pályázat - ERENDER 2002 Kft. "f. a."„f.a.”

  4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-4. földszint 17. ajtó szám alatti ingatlan

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 09. | 09:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 24. | 12:00
  Becsérték
  11 600 000 Ft
  Minimálár
  11 600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1), mint a(z) ERENDER 2002 Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-009523, székhely: 4026 Debrecen, Darabos utca 41-45. E lh. 1 em. 3) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.163/2020/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2758285
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 9. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 548 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az érvényes pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó „ERENDER 2002 Kft. "f. a." ajánlati biztosíték ” közleménnyel az ajánlati biztosíték összegét utalja át a ERENDER 2002 Kft. "f. a." Polgári Bank Zrt.-nél vezetett 61200261-11065962-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie úgy, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrizni tudja. A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték, megfizetése.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-4. földszint 17. ajtó szám alatti ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 600 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 18 m²
  Állapota: használt
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 11 600 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúszoboszló
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 2466/A/17
  Ingatlan postai címe: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-4.. földszint em. 17
  Területnagyság: 18 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ERENDER 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"4026 Debrecen, Darabos utca 41-45. E. lház. 1. em. 3.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 60.000,- Ft és járulékai erejéig.Jogosult: Magyar Állam, képviseli: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága.

  Ingatlan állapota: használt

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése a felszámolóval történő telefonos egyeztetést (06-70-741-8210) követően lehetséges. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11 és 16 óra között lehetséges.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró minimálár meghatározása alapján az a pályázat lehet eredményes, mely ajánlat a pályázati ár 100%-át meghaladja. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötés megkötésével egyidejűleg kell átutalással megfizetni az ERENDER 2002 Kft. "f. a." Polgári Bank Zrt.-nél vezetett 61200261-11065962-00000000 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy - eredményes pályázat esetén - a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köti meg, és a szerződéskötéssel felmerült ügyvéd költségeit – amely a szerződéses érték 1%-a +ÁFA – megfizeti.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.
  A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja továbbá azt is, hogy az ingatlant a benne lévő hulladéknak minősülő ingóságokkal együtt veszi birtokba, annak a hulladékgazdálkodási szabályoknak megfelelő szakszerű elszállításáról gondoskodik, ezzel kapcsolatossal az Adós céggel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása• megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezése• egyértelműen meghatározott vételi ár megjelölése• tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozat• pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja• bankgarancia vagy egyéb fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati kötöttségének fenn álltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázás feltétele lesz tehát az EÉR rendszerbe történő bejelentkezés és az ajánlati biztosíték megfizetésének EÉR rendszeren keresztüli igazolása a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával.

  A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. §-a szerint:
  13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
  (2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.
  (3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti.
  Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor. [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés], melynek feltételeit a felszámoló az ártárgyalást megelőzően ismerteti a résztvevőkkel.
  A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges. Az eladó a vagyontárgyra szavatosságot nem vállal.
  A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, illetve megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés].

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2758285/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - ALBERT Forgácsoló Kft.„f.a.”

  Markaz palackozó üzem és raktár

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 01. | 14:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 16. | 14:00
  Becsérték
  164 100 000 Ft
  Minimálár
  131 280 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13.Fpk.224 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 1. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a ALBERT Forgácsoló Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-029268, székhely: 3262 Markaz, Mikes K utca 5-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2662332.
  2 Tétel
 5. Árverés - GERMANIA BAU Kft„f.a.”

  KIA K2500 üzemképtelen tehergépjármű, motor, váltó nékül.

  Árverés kezdete
  2022. 07. 01. | 13:37
  Árverés vége
  2022. 07. 18. | 13:37
  Becsérték
  50 000 Ft
  Kikiáltási ár
  50 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 12.Fpk.79 ügyszámú árverés 2022. július 1. 13 óra 37 perckor, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a GERMANIA BAU Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-024344, székhely: 3326 Ostoros, hrsz. 05/7.hrsz.Gátőrház 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2730071.
  1 Tétel
 6. Árverés - Szentkirály Kft.„f.a.”

  Mezőgazdasági kisgép gyártó üzem Szava-Vaskapu puszta

  Árverés kezdete
  2022. 07. 01. | 12:00
  Árverés vége
  2022. 07. 18. | 12:00
  Becsérték
  237 872 800 Ft
  Kikiáltási ár
  237 875 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.128/2020 ügyszámú árverés 2022. július 1. 12 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) felszámoló által a Szentkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061849, székhely: 7813 Szava, hrsz. 099/1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2730683.
  3 Tétel
 7. Pályázat - KAAT-INC Kft.„f.a.”

  6055 Felsőlajos közös 101. Kivett telephely, 3 gazdasági épület

  Pályázat kezdete
  2022. 06. 15. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 01. | 12:00
  Becsérték
  72 120 000 Ft
  Minimálár
  57 696 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 9.Fpk.50 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 1. 12 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló által a KAAT-INC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-123688, székhely: 6050 Lajosmizse, Bene tanya 353.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel