1. Árverés - GLOBAL BIG BUILDING Zrt.„f.a.”

  SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT személygépkocsi

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 08:00
  Árverés vége
  2022. 02. 20. | 08:00
  Becsérték
  200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  200 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.), mint a(z) GLOBAL BIG BUILDING Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 141357, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.16/2021/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2586218)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 20. 08 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 200 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 10 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT személygépkocsi, 2001-es évjáratú, km. óraállás nem ismert, jelen állapotában üzemképtelen, műszaki vizsgával nem rendelkezik

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT

  Típus: Jármű
  Márka: Skoda
  Modell: FABIA COMBI
  Jármű típusa: Személyautó
  Gyártási idő: 2005.
  Állapot: Működésképtelen
  Kivitel: Kombi
  Üzemanyag: Benzin
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 400
  Ajtók száma: 5
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A személygépkocsi megtekinthető az árverés kezdő időpontjáig minden hát szerda napján 10-11 óra között 8200 Veszprém, Házgyári út 22/B. szám alatt. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2586218/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - SBT Bau Kft.„f.a.”

  Fémmegmunkáló gépek

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 19. | 08:00
  Becsérték
  4 040 000 Ft
  Minimálár
  2 020 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20), mint a(z) SBT Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 019844, székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 29.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.105/2020/41. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2572537
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 60 600 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat - hirdetményben megjelölt - kezdő időpontját megelőző 24 óráig kell teljesíteni. Az utalást „SBT Bau Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel valamint az "F" sorszám feltüntetésével, az adós társaság Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76277377 számú bankszámlájára kérjük teljesíteni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Fémmegmunkáló gépek

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 040 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 020 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fémmegmunkáló gépek

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem végrehajtási jog: NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (37.311.620 Ft)
  Mennyisége: 4 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az ingatlan megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál. E-mailes elérhetőség: iroda@mapartners.hu.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az Áfa Tv. 142.§ alapján fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben magánszemély részére történik az értékesítés, úgy a 27 %-os áfa felszámításra kerül, és azt a számla tartalmazza.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás a teljes vételár kifizetését követő 15 napon belül. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a pályázati hirdetményben vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingóság őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)- a vagyontárgy pontos megnevezését- egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár 2.020. 000 Ft, ami a becsérték 50 %-a.
  A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.
  Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj 50.000e Ft vételár alatt a vételár 5 %-a, de minimum 100.000 Ft + Áfa, 50.000e Ft vételár felett a vételár 3%-a, minimum 100.000 Ft+ Áfa, 1.000e Ft alatti vételár esetén az ügyvédi munkadíj a vételár 10%-a.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2572537/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Árverés - ÍZMESTERHÁZ-24 Kft„f.a.”

  Professzionális inox nagykonyhai berendezések

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  1 980 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 385 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3, levelezési cím: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3), mint a(z) ÍZMESTERHÁZ-24 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-320794, székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.794/2021/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2596989)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 1 385 000 forint. (a becsérték 69%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 99 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással az ECONOMARKET Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát.Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Professzionális inox nagykonyhai berendezések

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 980 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagykonyhai berendezések

  Típus: Üzleti berendezés
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 37 db
  Becsérték: 1 980 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok megtekintését előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A ECONOMARKET Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok második alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2596989/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Árverés - KELET EURO TRANS Kft.„f.a.”

  Nyerges vontató és pótkocsik

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  10 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  7 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3, levelezési cím: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3), mint a(z) KELET EURO TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-078646, székhely: 4554 Nyírtét, Dózsa György utca 19.) Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.180/2021/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2597004)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 7 000 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 500 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a KELET EURO TRANS Kft. f.a.OTP Banknál vezetett 11744003-29913530 sz. bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  DAF TE 105 XF nyerges vontató és 2 db. KRONE pótkocsi

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyergesvontató

  Típus: Jármű
  Márka: DAF
  Modell: TE 105 XF
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 1999.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 5 000 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Modell: KRONE SD
  Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi
  Gyártási idő: 2015.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 3 000 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Modell: KRONE SD
  Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi
  Gyártási idő: 2007.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A járművek előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek Újfehértón. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A KELET EURO TRANS Kft. f.a.OTP Banknál vezetett 11744003-29913530 sz. bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A járművek megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A járművek második alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2597004/tetelek.pdf

  3 Tétel
 5. Árverés - KÉT TÉGLA Kft. "f.a."„f.a.”

  Ruhakészlet (pólók, nadrágok, ingek, sapkák, kabátok, stb.)

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  300 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3, levelezési cím: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3), mint a(z) KÉT TÉGLA Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-693782, székhely: 1172 Budapest, XV. utca 15.) Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.774/2021/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2597020)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 300 000 forint. (a becsérték 100%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 15 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással az ECONOMARKET Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Ruhakészlet

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ruhakészlet

  Típus: Ruházat
  Állapot: Új
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 924 db
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok megtekintését előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A ECONOMARKET Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszáml��jára az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A ruhakészlet első alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2597020/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Árverés - Mado Home Kft„f.a.”

  Textiláru és bútor készlet

  Árverés kezdete
  2022. 02. 05. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  5 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 500 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3), mint a(z) Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.738/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2595404)
  Az árverés kezdete: 2022. február 5. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 2 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 250 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Textiláru és bútor készlet

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Textiláru és bútor készlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 708 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekintését előzetes bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titkarsagceres@t-online.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA. Az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A CERES Kft. felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2595404/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - FAKTOR 2000„f.a.”

  SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 08:00
  Becsérték
  696 000 Ft
  Minimálár
  487 200 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em.), mint a(z) FAKTOR 2000 „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-003575, székhely: 9400 Sopron, Terv utca 2.) Győri Törvényszék 3.Fpk.115/2020/26. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2585528
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 34 800 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Q-Tron Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22235767-00000000számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „FAKTOR 2000 Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 696 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 487 200 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

  Cég neve: SAFE-KER Kft
  Cégjegyzékszáma: 01-09-295201
  Cég főtevékenysége: TEÁOR 45-47 Kereskedelem, gépjárműjavítás
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 22,2%
  Tehermentes: igen
  Becsérték: 696 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrészről a szegedi.marianna@q-tron.hu email címen kérhetők további információk.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22235767-00000000 számú bankszámlára "FAKTOR 2000 Kft. "fa" vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki .

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt üzletrész megszerzésének az ügyvezető felé történő bejelentéséről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő üzletrész harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 70%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált vagyonra kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2585528/tetelek.pdf

  1 Tétel