1. Árverés - Széchenyi István Hitelszövetkezet„f.a.”

  Zalahaláp 242/2 Hrsz. és 242/3 Hrsz. alatti beépítetlen területek

  Árverés kezdete
  2021. 09. 04. | 09:00
  Árverés vége
  2021. 09. 20. | 12:49
  Becsérték
  5 330 000 Ft
  Nyertes ár
  4 095 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Érvényes és eredményes a 31.Fpk.01-14-008750 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 4 095 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2408345F1
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  2 Tétel
 2. Pályázat - PriCons Kft.„f.a.”

  Zsalukészlet

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 13:23
  Pályázat vége
  2021. 10. 25. | 13:23
  Becsérték
  7 936 000 Ft
  Minimálár
  5 555 200 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PriCons Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990063, székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 40-42..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.3435/2020/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449664
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 13 óra 23 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 13 óra 23 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 396 800 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11707062-20001429 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
  Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Zsalukészlet az alábbiak szerint:

  Háromláb 70 db 569.100 Ft
  Födémtámasz 20/300 295 db 3.184.525 Ft
  Egyedi villásfej 215 db 322.500 Ft
  H20 Rugós tartófej 34 db 103.700 Ft
  H20 fatartó 1,80 m 14 db 56.910 Ft
  H20 fatartó 2.45 m 258 db 1.474.470 Ft
  H20 fatartó 2,90 m 283 db 1.869.220 Ft
  H20 fatartó 3,90 m 24 db 196.800 Ft
  H20 fatartó 4,90 m 15 db 158.775 Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 936 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 555 200 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zsalukészlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: nem Ingóságot terhelő jelzálogjog. Jogosult: MKB Bank Nyrt. (1821 Budapest)
  Mennyisége: 1 208 db
  Becsérték: 7 936 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az eszközök második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
  Az eszközök kizárólag egy tételben kerülnek értékesítésre.
  A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
  A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
  Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449664/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Árverés - COM. FER 2004 Kft.„f.a.”

  Tárgyi eszközök (ipari gépek)

  Árverés kezdete
  2021. 09. 04. | 00:00
  Árverés vége
  2021. 09. 20. | 12:00
  Becsérték
  34 000 000 Ft
  Nyertes ár
  23 800 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Érvényes és eredményes a 10.Fpk.42 ügyszámú árverés, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a COM. FER 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111510, székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 23 800 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2413165F1
  Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 4. Pályázat - KÖRÖSTEXT Kft.„f.a.”

  Ingatlan (Csabacsűd, Békésszentandrás)

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 12:46
  Pályázat vége
  2021. 10. 09. | 12:46
  Becsérték
  17 000 000 Ft
  Minimálár
  17 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 16.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 12 óra 46 perckor, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2413586.
  3 Tétel
 5. Pályázat - Szilasi és Társa Kft.„f.a.”

  Orosháza belterület ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 17. | 12:00
  Becsérték
  30 000 000 Ft
  Minimálár
  30 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) Szilasi és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 003648, székhely: 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond utca 22..) Gyulai Törvényszék 14.Fpk.24/2020/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461991
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Intense Consulting Kft. Raiffeisen Bank ZRt. - nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Szilasi és Társa Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  • Orosháza belterület 383/A/2 hrsz-ú, természetben., 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 22. egyéb önálló ingatlan megnevezésű 155m2 nm ingatlan, tulajdoni hányadának értékesítésére; amely ingatlan a tulajdoni lap alapján ráépítés jelzálog joggal terhelt, 1/1 tulajdoni hányad
  • Orosháza belterület 383/A/1 hrsz.-ú, természetben, 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 22. üzlethelyiség megnevezésű 76 m2 ingatlan értékesítésére, amely ingatlan jelzálog joggal terhelt 1/1 tulajdoni hányad

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 30 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Orosháza, Móricz Zsigmond u. 22. egyéb önálló ingatlan

  Típus: ház
  Területe: 155 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 155 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Orosháza, Móricz Zsigmond u. 22. egyéb önálló ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Orosháza belterület üzlethelyiség

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 76 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 76 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Orosháza belterület üzlethelyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló a vételár megfizetésénél részletfizetést nem biztosít. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 100.000.-Ft.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja:Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 16. nap 12 óra.Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 31. nap 12 óra.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Szilasi és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet. A felszámoló beszámítást nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461991/tetelek.pdf

  2 Tétel
 6. Pályázat - Szilasi és Társa Kft.„f.a.”

  Tótkomlósi kivett üzem

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 17. | 12:00
  Becsérték
  18 000 000 Ft
  Minimálár
  18 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) Szilasi és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 003648, székhely: 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond utca 22..) Gyulai Törvényszék 14.Fpk.24/2020/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461977
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 740 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Intense Consulting Kft. Raiffeisen Bank ZRt. - nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Szilasi és Társa Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Tótkomlós belterület 2312/5 hrsz-ú, természetben., kivett üzem megnevezésű 949m2 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére; amely ingatlan a tulajdoni lap alapján elidegenítési és terhelési joggal terhelt,

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tótkomlós belterület kivett üzem

  Típus: kivett üzem
  Területe: 949 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 949 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Tótkomlós belterület kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló a vételár megfizetésénél részletfizetést nem biztosít. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 100.000.-Ft.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja:Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 16. nap 12 óra.Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 31. nap 12 óra.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Szilasi és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet. A felszámoló beszámítást nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461977/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - TEKNO GROUP Kft.„f.a.”

  Fém- és lemezmegmunkáló gépek

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 09. | 12:00
  Becsérték
  45 000 000 Ft
  Minimálár
  45 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 15.Fpk.70.140 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 12 óra 00 perckor, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a TEKNO GROUP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-023998, székhely: 2510 Dorog, Schmidt S. park 23.. 1. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2431585.
  9 Tétel