1. Pályázat - GEDE TESTVÉREK Bt„f.a.”

  1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 92. pinceszinten lévő raktár

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  41 300 000 Ft
  Minimálár
  28 910 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 59.Fpk.1.531 ügyszámú nyilvános pályázat, a Capital Control Partner Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-283518, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.) felszámoló által a GEDE TESTVÉREK Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-06- 319017, székhely: 1136 Budapest, Hollán E. utca 37..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  Koextrudáló New Fantasy sütemény készítő

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  19 723 440 Ft
  Minimálár
  19 723 440 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Árverés - A&T Technology Kft.„f.a.”

  Nissan 3.0 targonca, benzin-gáz üzemű, üzemóra ismeretlen

  Árverés kezdete
  2022. 07. 16. | 08:00
  Árverés vége
  2022. 07. 31. | 08:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  3 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) A&T Technology Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-005296, székhely: 2890 Tata, 460/256 hrsz. utcája 1.) Tatabányai Törvényszék 8.Fpk.70.055/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764933)
  Az árverés kezdete: 2022. július 16. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 31. 08 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 3 000 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 150 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Nissan 3.0 targonca, benzin-gáz üzemű, üzemóra ismeretlen

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nissan 3.0 targonca

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverést megelőzően a megjelentést követő 15 napos időtartama alatt a vagyontárgy a jelenlegi tárolási helyén megtekinthető minden hét szerdai napon 8200 Veszprém, Házgyári út 22/B. alatt. A megtekintési igényt az EÉR-ren keresztül kérjük jelezni a felszámoló felé az anonimitás megőrzése mellett az igényelt megtekintési napot megelőző 48 órával.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóságok tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékes��tési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerint nincs olyan jogosult, akinek a hirdetményt észrevételre meg kellett volna küldeni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764933/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  Kiflisodró gép

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  457 000 Ft
  Minimálár
  457 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  Zucchelli ciklo. kemence - STC3-4C/ 14,4 m2

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  9 808 078 Ft
  Minimálár
  9 808 078 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  FV 130.2.tip. Meiko mosogatógép

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  1 785 605 Ft
  Minimálár
  892 803 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  MATADOR MD 150 ciklotermikus etázskemence

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  3 005 317 Ft
  Minimálár
  1 502 656 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel