1. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  VI. Papíripari Késztermékek

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:15
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  2 640 125 Ft
  Minimálár
  1 322 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 22. 17 óra 15 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365410.
  1 Tétel
 2. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  papíripari alapanyagok

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:15
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  868 219 Ft
  Minimálár
  436 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 22. 17 óra 15 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365387.
  1 Tétel
 3. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  VI. Papíripari Késztermékek

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:15
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  2 640 125 Ft
  Minimálár
  1 322 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.284/2020/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365410
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 22. 17 óra 15 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 8. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 66 100 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot az „ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó esetében a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő (nyertes pályázó) érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  VI. Papíripari Késztermékek
  Sor-szám Megnevezés Meny-nyiség Mennyiségi egység Egységár Becsérték Minimálár
  (50%)
  1. Különféle vegyes pizzás dobozok 13 350 db 55,-Ft/db 737.250,-Ft 369.000,-Ft
  2. Egyéb dobozok 76 235 db 25,-Ft/db 1.905.875,-Ft 953.000,-Ft

  A Papíripari Késztermékek megnevezésű vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 640 125 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 322 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: VI. Papíripari Késztermékek

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak 2021. június 28. és június 30. napján 10-13 óra közötti időpontban az adós szervezet székhelyén (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A.) megtekinthetőek.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § alapján történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára kell megfizetni a szerződés megkötését követő 30 napon belül.

  Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződés megkötését követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kifizetését követő 5 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó a vagyontárgyat a birtokbaadást követő 5 napon belül köteles saját költségére elszállítani. A vagyontárgy birtokbavételének költsége (kibontás, gépi rakodás, szállítás, munkaerő biztosítása stb….) kizárólag a vevőt terheli. Amennyiben 5 napon belül nem történik meg a vagyontárgy elszállítása, akkor a vevő használati díjat köteles fizetni a vagyontárgy tárolásáért és őrzéséért, amelynek mértéke naponta a vételár nettó 1 %-a.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat szkennelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. - Bánatpénz megfizetésének igazolása. - A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy hiteles aláírás mintája- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, az ajánlati kötöttségét 60 napig fenntartja

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint az eladási minimálár. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 3. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365410/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  papíripari alapanyagok

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:15
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  868 219 Ft
  Minimálár
  436 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.284/2020/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365387
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 22. 17 óra 15 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 8. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 21 800 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot az „ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó esetében a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő (nyertes pályázó) érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  I. Papíripari Alapanyagok
  Sor-szám Megnevezés Meny-nyiség Mennyiségi egység Egységár Becsérték Minimálár
  (50%)
  1. Fedőpapír, Testline TL2 860x1225, 1225x860, 910x910 9 378 kg 80,-Ft/kg 750.240,-Ft 376.000,-Ft
  2. Belső hullámpapír, AUSTTROCHRENZ 8 129 kg 11,-Ft/kg 89.419,-Ft 45.000,-Ft
  3. 2 x fehér kraftos tekercs papír 735 kg 16,-Ft/kg 11.760,-Ft 6.000,-Ft
  4. AWPO B hullámpapír 1 050 kg 16,-Ft/kg 16.800,-Ft 9.000,-Ft

  A Papíripari Alapanyagok megnevezésű vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 868 219 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 436 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IV. Papíripari alapanyagok

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 4 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak 2021. június 28. és június 30. napján 10-13 óra közötti időpontban az adós szervezet székhelyén (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A.) megtekinthetőek.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § alapján történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára kell megfizetni a szerződés megkötését követő 30 napon belül.

  Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződés megkötését követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kifizetését követő 5 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó a vagyontárgyat a birtokbaadást követő 5 napon belül köteles saját költségére elszállítani. A vagyontárgy birtokbavételének költsége (kibontás, gépi rakodás, szállítás, munkaerő biztosítása stb….) kizárólag a vevőt terheli. Amennyiben 5 napon belül nem történik meg a vagyontárgy elszállítása, akkor a vevő használati díjat köteles fizetni a vagyontárgy tárolásáért és őrzéséért, amelynek mértéke naponta a vételár nettó 1 %-a.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat szkennelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. - Bánatpénz megfizetésének igazolása. - A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy hiteles aláírás mintája- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, az ajánlati kötöttségét 60 napig fenntartja

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint az eladási minimálár. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 3. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365387/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  IV. NOBATECH SHEET laminálógép

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:05
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Minimálár
  3 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 22. 17 óra 05 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365365.
  1 Tétel
 6. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  IV. NOBATECH SHEET laminálógép

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:05
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Minimálár
  3 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.284/2020/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365365
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 22. 17 óra 05 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 8. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot az „ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó esetében a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő (nyertes pályázó) érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  I. NOBATECH SHEET laminálógép
  Sor-szám (Kód) Megnevezés Megjegyzés Becsérték Minimálár
  (50%)
  1. Laminálógép, NOBATEC SHEET Gyártási év: 1988.
  Jelenlegi helyén keveset üzemelt, műszaki állapota bizonytalan
  6.000.000,-Ft 3.000.000,-Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IV. NOBATECH SHEET laminálógép

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak 2021. június 28. és június 30. napján 10-13 óra közötti időpontban az adós szervezet székhelyén (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A.) megtekinthetőek.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § alapján történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára kell megfizetni a szerződés megkötését követő 30 napon belül.

  Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződés megkötését követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A szerződéskötés költsége 50.000,-Ft. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kifizetését követő 5 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó a vagyontárgyat a birtokbaadást követő 5 napon belül köteles saját költségére elszállítani. A vagyontárgy birtokbavételének költsége (kibontás, gépi rakodás, szállítás, munkaerő biztosítása stb….) kizárólag a vevőt terheli. Amennyiben 5 napon belül nem történik meg a vagyontárgy elszállítása, akkor a vevő használati díjat köteles fizetni a vagyontárgy tárolásáért és őrzéséért, amelynek mértéke naponta a vételár nettó 1 %-a.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat szkennelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. - Bánatpénz megfizetésének igazolása. - A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy hiteles aláírás mintája- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, az ajánlati kötöttségét 60 napig fenntartja

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint az eladási minimálár. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 3. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365365/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - "ARLE" Kft.„f.a.”

  papíripari, papírfeldolgozó gépek, szerszámok, alapanyagok, késztermékek

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 22. | 17:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 08. | 08:00
  Becsérték
  1 000 000 Ft
  Minimálár
  500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 22. 17 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2365340.
  1 Tétel