1. Árverés - V. Tóth Kft.„f.a.”

  6 telek vagyonösszességben

  Árverés kezdete
  2021. 10. 09. | 21:00
  Árverés vége
  2021. 10. 24. | 21:00
  Becsérték
  7 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  7 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.), mint a(z) V. Tóth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-875906, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55.. fszt. em. 1) Fővárosi Törvényszék 6 Fpk. 1028/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2459458)
  Az árverés kezdete: 2021. október 9. 21 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2021. október 24. 21 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 7 000 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 350 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitáló az árverés kezdő időpontjáig köteles az árverési előleget a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. A megfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a felszámoló által megadott számlán jóváírásra kerül. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással a CIB Banknál vezetett 10700536-47703708-51200002 számú számlára „V-Tóth "fa" árverési előleg” megjegyzéssel kell befizetni. Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverésen való részvétel feltétele az árverés megkezdéséig az árverési előleg befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a vételárba beszámításra kerül. A többi licitáló részére az árverési előleg teljes összege visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában kerül befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre, az árfolyamkülönbözetből adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1. Szolnok belterület, 3069/2. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Ady Endre út 3069/2 hrsz. szám alatt található 12 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
  Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
  2. Szolnok belterület, 15815/4. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Blanka u. 15815/4 hrsz. szám alatt található 1008 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
  Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a., Szolnok Megyei Jogú Város
  3. Csataszög belterület, 118. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 2. szám alatt található 1765 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
  Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezeték jog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
  4. Csataszög belterület, 117. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 4. szám alatt található 2516 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
  Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
  5. Csataszög belterület, 116. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 6. szám alatt található 4827 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
  Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
  6. Tamási külterület, 011/82. hrsz. alatt felvett, természetbeni cím nincs megadva, 1327 m2 területű kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 4 827 m²
  Állapota: kivett beépítetlen terület
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 116
  Területnagyság: 4 827 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 2 516 m²
  Állapota: kivett beépítetlen terület
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 117
  Területnagyság: 2 516 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 1 765 m²
  Állapota: kivett beépítetlen terület
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 118
  Területnagyság: 1 765 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

  4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 12 m²
  Állapota: kivett beépítetlen terület
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, hrsz. 3069/2
  Területnagyság: 12 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

  5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 1 008 m²
  Állapota: kivett beépítetlen terület
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 200 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, hrsz. 15815/4
  Területnagyság: 1 008 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

  6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

  Típus: kivett udvar
  Területe: 1 327 m²
  Állapota: kivett udvar
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tamási
  Ingatlan fekvése: belterület
  Ingatlan postai címe: 7090 Tamási, hrsz. 011/82
  Területnagyság: 1 327 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: kivett udvar

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően, amely időpont az EÉR rendszeren keresztül egyeztethető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok értékesítésére az áfatörvény 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az áfatörvény idevonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem áfa adóalany vásárló esetén a nettó irányárat plusz 27% áfa terheli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizárólag átutalással történik.
  A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 5 nap.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az értesítéstől számított 8 munkanapon belül szerződést kötni. A licitáló az árveréssel kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 1,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de minimum 100 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes licitáló köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vagyonösszesség átadására/birtokba vételére (birtokbaadása) a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor, amely vevő kötelezettsége, ugyanúgy, mint a területhatárok beazonosítása, tűzése.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes licitáló köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást írjon ki. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni. A felszámoló semmilyen felelősséget, és kötelezettséget nem vállal az értékesítésre kerülő ingatlanokkal összefüggésben.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2459458/tetelek.pdf

  6 Tétel
 2. Pályázat - LAURIUM'97 Kft.„f.a.”

  Gyömrő ingatlan

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 24. | 12:00
  Becsérték
  20 000 000 Ft
  Minimálár
  20 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) LAURIUM'97 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 151562, székhely: 2230 Gyömrő, Wekerle utca 62.) Budapest Környéki Törvényszék 9.Fpk.13-2015-0097/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461249
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Laurium bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni. Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1.) Gyömrő 530/2hrsz-ú, 119.040/640.000-ed tulajdonrész 613m2-es telek kivett építési telek ( felépítmények eltérő tulajdonban). A tulajdoni lap III. részén végrehajtási jog, jelzálogjog van bejegyezve. A felszámolási eljárás dokumentumhiánya miatt a tulajdoni hányad pontos birtoklási viszonyai nem egyértelműek, a tulajdoni hányadhoz tartozó tényleges birtok-viszonyok jogvita alatt. A pályázati ár kiterjed a tulajdonjog fenntartással eladott, de vételár kifizetést csak részben bizonyító tulajdoni hányadokra is.
  2.) A Gyömrő 530/3 hrsz valamint az 530/3/A/4 ingatlannak a Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok és a tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok.
  3.) A Gyömrő 530/4 hrsz ingatlannak a 10/170 Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok

  A pályázat és az értékesítés nem terjed ki 530/3/ A/ 2 hányadrésze.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

  Típus: lakóépület
  Területe: 612 m²
  Állapota: építés alatt álló
  Tehermentes: nem

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 612 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

  Típus: lakóépület
  Területe: 95 m²
  Állapota: építés alatt álló
  Tehermentes: nem

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 95 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

  Típus: lakóépület
  Területe: 612 m²
  Állapota: építés alatt álló
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 10/170

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 612 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

  Típus: lakóépület
  Területe: 613 m²
  Állapota: építés alatt álló
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 119040/640000

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gyömrő
  Ingatlan postai címe: 2230 Gyömrő, hrsz. 530/2
  Területnagyság: 613 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: 119040/640000

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjog, végrehajtási jog

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: . A megtekintésre vonatkozó időpont egyeztetése az EER- rendszeren keresztül lehetséges.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát. A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással vagy készpénzben megfizeti, a felszámoló részletfizetésre lehetőséget nem biztosít.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a LAURIUM'97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet. Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogosult van, társtulajdonos. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50.000.-Ft/szerződés.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461249/tetelek.pdf

  4 Tétel
 3. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  Eladó kötőelem készlet

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 10:10
  Pályázat vége
  2021. 10. 11. | 12:10
  Becsérték
  7 200 000 Ft
  Minimálár
  3 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk.72/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 10 óra 10 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2431976.
  1 Tétel
 4. Pályázat - Central Shop Hungary„f.a.”

  Készlet

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 11. | 10:00
  Becsérték
  3 760 000 Ft
  Minimálár
  3 760 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 17.Fpk.2128 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 10 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Central Shop Hungary „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937187, székhely: 1106 Budapest, Heves utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2445523.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Ecomont-Trade Kft.„f.a.”

  Galgamácsa külterületi 072/14 hrsz. alatt nyilvántartott kivett üzem + 3 épület 1/1 tulajdoni hányada

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 08. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 27. | 08:00
  Becsérték
  118 000 000 Ft
  Minimálár
  59 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) Ecomont-Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-065-034, székhely: 2112 Veresegyház, Hajó utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/39.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2439873
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 27. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 970 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie forintban átutalással, "Galgamácsa ajánlati biztosíték” közleménnyel az Ecomont-Trade Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-21442269-00000000 számú bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Galgamácsa külterületi 072/14 hrsz. alatt nyilvántartott kivett üzem + 3 épület

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 118 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 59 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem + 3 épület

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 19 803 m²
  Állapota: Közmű nélküli ipari-mezőgazdasági környezetben található telek
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 118 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Galgamácsa
  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 072/14
  Ingatlan postai címe: 2183 Galgamácsa, Hrsz. 072/14.
  Művelési ág: kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: üzem + 3 épület
  Területnagyság: 19 803 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett üzem + 3 épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ECOMONT-TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. "F.A." 2112. Veresegyház, Hajó utca 2.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Önálló szöveges bejegyzés a 072/6 hrsz. megosztásából lett.6. Végrehajtási jog 95 928 621 Ft azaz kilencvenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszázhuszonegy forint és járulékai erejéig. Jogosult: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal8. Jelzálogjog 2 000 000 000 Ft azaz kétmilliárd Ft. és járulékai erejéig. Személyes adós TP Komplex Zrt. Jogosult: TRAVILL INVEST PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.9. Jelzálogjog 300 000 000 Ft azaz háromszázmillió Ft és járulékai erejéig. Személyes adós: TP Konplex Zrt. Jogosult: ECOMONT-SYSTEM INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.11. Jelzálogjog 7 923 520 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhuszonháromezer-ötszázhúsz Ft. adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal12. Végrehajtási jog 8 634 000 Ft, azaz nyolcmillió-hatszázharmincnégyezer Ft főkövetelés és járulékai erejéig Schadl-Baranyai és Társa Végrehajtó Iroda 023.V.0979/2020/52. sz. megkeresése alapján. Jogosult: Wittek Ádám Norbert 13. Végrehajtási jog 684 720 Ft, azaz hatszáznyolcvannégyezer-hétszázhúsz Ft. főkövetelés és járulékai erejéig . Vh. ügyszám: 218.V.1487/2020/52. Jogosult: Veresegyház Város Önkormányzata14.Felszámolási eljárás a II/3. alatti tulajdonosra vonatkozó felszámolás kezdő irőpontja: 2020.09.17. (Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/33). Jogosult: SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. 15. Felszámolási eljárás a II/2. alatti tulajdonosra vonatkozó felszámolás kezdő irőpontja: 2020.09.17. (Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/47). Jogosult: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.

  Ingatlan állapota: Közmű nélküli ipari-mezőgazdasági környezetben található telek

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontot követően tekinthető meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítésére az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Ecomont-Trade Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-21442269-00000000 számú bankszámlájára kell az utalásnak jóváírásra kerülni. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben a Cstv. 49 § (4) szerint beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya), - az ajánlott nettó vételárat,- a fizetés módját és határidejét, - a pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt és legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül a vételárat átutalással megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra várja az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől, - lemondó nyilatkozat az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítéséről. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg úgy hogy az a jogosultakkal közölhető legyen. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) harmadik értékesítésére kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2439873/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.„f.a.”

  Szabadság út ingatlanok, készletek, berendezések

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 09:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 09. | 10:00
  Becsérték
  353 600 607 Ft
  Minimálár
  247 520 425 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 16.Fpk.78 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-10-001497, székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418136.
  9 Tétel
 7. Pályázat - SELLY SHOES Kft.„f.a.”

  Használt VOLKSWAGEN CRAFTER típusú, 2013. gyártási évű, lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező, működésképtelen gépjármű eladó

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 09:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 11. | 11:00
  Becsérték
  1 000 000 Ft
  Minimálár
  1 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perckor, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.) felszámoló által a SELLY SHOES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-358165, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2351454.
  1 Tétel