1. Pályázat - Gávavencsellői Sütőüzem Kft.„f.a.”

  Kenyérszeletelőgép

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  135 000 Ft
  Minimálár
  135 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.363 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061776, székhely: 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Árverés - Nyugati Agrár Kft.„f.a.”

  Műtrágya kereskedő társaság árukészlete

  Árverés kezdete
  2022. 07. 15. | 07:00
  Árverés vége
  2022. 07. 30. | 07:00
  Becsérték
  4 270 000 Ft
  Kikiáltási ár
  3 840 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177), mint a(z) Nyugati Agrár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: . 01-09-306257, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21.) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.2.400/2021/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2762902)
  Az árverés kezdete: 2022. július 15. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 30. 07 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 3 840 000 forint. (a becsérték 89%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 200 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A műtrágya kereskedő társaság megmaradt árukészlete, különféle műtrágyák.
  A Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezve a készletet a Budapest Bank Zrt. hitelező zálogjoga terheli.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 270 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: MAGNISTART
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 2 250 kilogramm
  Becsérték: 1 147 500 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: MIKROMIX CINK
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 100 liter
  Becsérték: 70 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: MIKORMIX SZŐLŐ
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 400 liter
  Becsérték: 224 000 forint

  4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: PÉTIBOR EXTRA
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 900 liter
  Becsérték: 558 000 forint

  5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: PHOSTART ZN
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 860 liter
  Becsérték: 632 100 forint

  6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: műtrágya készlet

  Típus: Árukészlet
  Gyártmány: SCHIFT
  Állapot: Új
  Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. árúkészleten zálogjog
  Mennyisége: 720 liter
  Becsérték: 1 638 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig az árukészlet megtekinthető Veszprém-Kádárta Ipartelepen minden hét szerdai napon 10-11 óráig. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az EER rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átadására a vételár megfizetését követő 3 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingóságra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingóságon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnt. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EER rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett.

  A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2762902/tetelek.pdf

  6 Tétel
 3. Árverés - Nyugati Agrár Kft.„f.a.”

  Renault Premium kamion és Kögel pótkocsi

  Árverés kezdete
  2022. 07. 15. | 07:00
  Árverés vége
  2022. 07. 30. | 07:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  5 400 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177), mint a(z) Nyugati Agrár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-306257, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21.) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.2.400/2021/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764137)
  Az árverés kezdete: 2022. július 15. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 30. 07 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 5 400 000 forint. (a becsérték 90%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 300 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Renault Premium tehergépkocsi és Kögel pótkocsi

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Premium tehergépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Renault
  Modell: Premium
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2013.
  Állapot: Működésképtelen
  Kilométeróra állása: 0
  Üzemanyag: Dízel
  Tehermentes: nem Hitelező végrehajtási joga terheli
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 3 500 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kögel pótkocsi

  Típus: Jármű
  Modell: Kögel
  Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi
  Gyártási idő: 2007.
  Kilométeróra állása: 0
  Tehermentes: nem Hitelező végrehajtási joga terheli
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 500 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig a járművek megtekinthetőek minden hét szerdai napon 10-11 óráig Veszprém-Kádárta Ipartelepen. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az EER rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átadására a vételár megfizetését követő 3 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége. Az ingóságokat a birtokba adás napján köteles elszállítani.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingóságra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingóságon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnt. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EER rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett
  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764137/tetelek.pdf

  2 Tétel
 4. Árverés - Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a.”

  Somló Zrt. "f.a." vagyonösszessége

  Árverés kezdete
  2022. 07. 16. | 07:00
  Árverés vége
  2022. 07. 31. | 07:00
  Becsérték
  388 475 000 Ft
  Kikiáltási ár
  290 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-10-500250, székhely: 8484 Nagyalásony, Rákóczi Ferenc utca 1/A..) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.59/2018/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764768)
  Az árverés kezdete: 2022. július 16. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 31. 07 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 290 000 000 forint. (a becsérték 74%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 11 854 250 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1. Vidi sertéstelep, mely a tételeknél részletezett egy területegységet képező 5 ingatlanból és az ott lévő, szintén a tételeknél részletezett ingóságokból tevődik össze. A telephelyen 2,5 éve tevékenység nem folyik, érvényes engedéllyel nem rendelkezik, és a területen lévő kutak újraengedélyeztetése is a vevőt terheli.
  2. Szarvasmarhatartó telep korszerűsítése és ezen fejlesztéshez kapcsolódó trágyatároló építése kapcsán megnyert támogatás átcedálása vevőre. A pályázatok megvalósításának határideje a felszámoló eljárásának eredményeképpen meghosszabbításra került, új határidő: 2022.10.30.1. szarvasmarhatartó telep korszerűsítése • projekt neve: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése• kódszám: VP2-4.1.1.3-16 • pályázat azonosító: 1783696174 • projekt tartalma: 3 db összesen 2209,6 m2 alapterületű istálló, 49,32 m2 alapterületű szociális blokk  960,94 m2 alapterületű takarmány tároló és infrastruktúra• a projekt költségvetése: 383,852,352 Ft• a megítélt támogatás összege: 191,926,176 Ft2. az 1. pontban foglalt fejlesztéshez kapcsolódó trágyatároló építése• projekt neve: Trágyatároló kialakítása• kódszám: VP5-4.1.1.6-15 • pályázat azonosító: 1758303218 • projekt tartalma: 3 db trágyatároló épület, kémlelőaknával 633 m2 alapterületen  2.564 m3, 1.400 tonna kapacitással 2636,7 m2 szulfátálló betonkarám• a projekt költségvetése: 99,974,160 Ft• a megítélt támogatás összege: 49,987,080 Ft
  3. Dabronyi, Nagyalásonyi, Kisszőlősi, Dákai és Somlóvecsei 35 db ingatlan mindösszesen 8.025.000.- Ft becsértéken

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 388 475 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vid, 025/3 hrsz., kivett sertéstelep

  Típus: kivett sertéstelep
  Területe: 42 056 m²
  Állapota: felújítandó
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 173 600 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 42 056 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vid, 025/3 hrsz., kivett sertéstelep

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagyalásony 093/1 hrsz., kivett gazdasági épület

  Típus: kivett gazdasági épület
  Területe: 1 287 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 28 700 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 287 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagyalásony 093/1 hrsz., kivett gazdasági épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vid 024/9 hrsz., kivett major

  Típus: kivett major
  Területe: 4 216 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 10 850 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 216 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vid 024/9 hrsz., kivett major

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vid 094/1 hrsz., kivett trágyatelep

  Típus: kivett trágyatelep
  Területe: 10 562 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 10 850 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 10 562 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vid 094/1 hrsz., kivett trágyatelep

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vid, 023/4 hrsz., kivett major

  Típus: kivett major
  Területe: 1 278 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 11 200 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 278 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vid, 023/4 hrsz., kivett major

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony külterület 022 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 14 144 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 365 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 14 144 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony külterület 022 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  7. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 027/1 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 1 161 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 30 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 161 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 027/1 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  8. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 027/2 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 802 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 30 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 802 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 027/2 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  9. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 028 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 3 036 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 80 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 3 036 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 028 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  10. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 040/20 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 5 606 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 145 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 5 606 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 040/20 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  11. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 042/2 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 26 157 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 675 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 26 157 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 042/2 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  12. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 043 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 7 705 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 200 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 7 705 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 043 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  13. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 050 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 4 000 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 55 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 000 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 050 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  14. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 052 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 7 346 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 190 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 7 346 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 052 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  15. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 064 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 4 176 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 55 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 176 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 064 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  16. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 070 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 4 782 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 125 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 782 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 070 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  17. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, külterület 078 hrsz., kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 4 821 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 50 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 821 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, külterület 078 hrsz., kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  18. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 899 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 125 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 899 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  19. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dabrony, belterület 46 hrsz., kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 655 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 100 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 655 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dabrony, belterület 46 hrsz., kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  20. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 0102 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 19 706 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 510 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 19 706 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 0102 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  21. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 021/6 hrsz.-ú, kivett agyaggödör

  Típus: kivett agyaggödör
  Területe: 471 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 5 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 471 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 021/6 hrsz.-ú, kivett agyaggödör

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  22. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 069 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 4 521 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 115 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 521 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 069 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  23. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 070 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 3 388 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 90 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 3 388 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 070 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  24. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 071 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 2 536 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 65 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 2 536 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 071 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  25. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 072 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 1 555 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 40 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 555 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 072 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  26. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kisszőlős, külterület 09/1 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 3 493 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 45 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 3 493 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kisszőlős, külterület 09/1 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  27. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dáka, külterület 0125 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 2 500 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 210 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 2 500 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dáka, külterület 0125 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  28. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dáka, külterület 0153 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 6 109 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 505 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 6 109 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dáka, külterület 0153 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  29. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dáka, külterület 0168 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 17 066 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 415 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 17 066 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Dáka, külterület 0168 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  30. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagyalásony, belterület 289/1hrsz.-ú, kivett út

  Típus: kivett út
  Területe: 680 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 75 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 680 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagyalásony, belterület 289/1hrsz.-ú, kivett út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  31. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagyalásony, belterület 289/12 hrsz.-ú, kivett patak

  Típus: kivett patak
  Területe: 489 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 50 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 489 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagyalásony, belterület 289/12 hrsz.-ú, kivett patak

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  32. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagyalásony, belterület 79/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 656 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 90 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 656 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagyalásony, belterület 79/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  33. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagyalásony, külterület 084 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 295 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 5 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 295 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagyalásony, külterület 084 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  34. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, külterület 017 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 7 486 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 95 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 7 486 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, külterület 017 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  35. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, külterület 027 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 23 018 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 740 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 23 018 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, külterület 027 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  36. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, külterület 03 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 3 222 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 85 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 3 222 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, külterület 03 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  37. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, külterület 030 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 12 772 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 170 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 12 772 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, külterület 030 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  38. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, belterület 1/1 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 6 031 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 760 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 6 031 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, belterület 1/1 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  39. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, belterület 1/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 4 939 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 560 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 4 939 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, belterület 1/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  40. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somlóvecse, belterület 1/5 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 1 557 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 170 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 557 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Somlóvecse, belterület 1/5 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  41. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: IFA tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1984.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 175 000 forint

  42. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MANITOU MLT 731

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 2007.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 100 000 forint

  43. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: BELORUSZ MTZ 82

  Típus: Mezőgazdasági gép
  Gyártási idő: 1993.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 400 000 forint

  44. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: BELORUSZ MTZ 550

  Típus: Mezőgazdasági gép
  Gyártási idő: 1988.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 350 000 forint

  45. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: az irodaépület, konyha, étkező berendezési tárgyai, bútorok, asztalok

  Típus: Bútor
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 20 db
  Becsérték: 350 000 forint

  46. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: táphordó utánfutó

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1982.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 175 000 forint

  47. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: vízhordó pótkocsi

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1982.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 175 000 forint

  48. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: táphordó utánfutó

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 175 000 forint

  49. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: UN 053 rakodógép

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1982.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 350 000 forint

  50. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1. szarvasmarhatartó telep korszerűsítése támogatás

  A követelés összege: 191 926 176
  Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása: Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje: Állami költségvetés
  A követelés biztosított-e: nem
  Becsértéke: 105 000 000 forint

  51. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatároló építése

  A követelés összege: 49 987 080
  Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása: Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje: Állami költségvetés
  A követelés biztosított-e: nem
  Becsértéke: 35 000 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 1. A sertéstelep 24 órás élő erős őrzés alatt áll, így a megtekintésre az árverés kezdő napjáig munkanapokon 10-11 óra között van lehetőség a mindenkori hatályos járványügyi szabályok betartása mellett. A megtekintési igényt az EÉR-ren keresztül kérjük jelezni a felszámoló felé az anonimitás megőrzése mellett az igényelt megtekintési napot megelőző 48 órával. 2. A megítélt támogatással kapcsolatos okiratok feltöltésre kerültek az EÉR rendszerbe. 3. Az ingatlanok nincsenek bekerítve, térképmásolat alapján beazonosíthatóak, és bármikor megtekinthetőek.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok és követelések (megítélt támogatás) esetében az értékesítés mentes az adó alól. Az ingóságok tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni a Somló Zrt. "f.a." OTP Banknál vezetett 11737007-23720943 számú bankszámlájára. A licitáló a kikiáltási árral egyező összegű vételár-rendelkezésre állását igazoló teljes bizonyító erejű okiratot köteles az árverési előleg megfizetését igazoló bizonylat feltöltésével egyidejűleg az EÉR-rendszerbe felcsatolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az értékesítő az eljárásból a licitálni kívánót kizárja a feltételek nem teljesülése miatt. Felhívja a felszámoló az árverezők figyelmét, hogy a vagyonösszesség jelen eljárás során kialakuló vételára a végső ár és az egyes tételeknél rögzített becsértékhez igazodó aránypár szerint lesz megosztva az ingatlanok, ingóságok és a megítélt támogatás között.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség átadására a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ezidáig értékesítetlen vagyonösszesség az adott felszámolási eljárásban ilyen módon negyedik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott vagyonnal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és a vételár kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A dologösszesség az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli, mely a dologösszesség árverésen kialakuló végső vételárának 1%-a +Áfa. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség az árverezőt (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, de a vevőnek az adásvételi szerződésben vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti teherrel együtt vásárolja meg az ingatlanokat. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján nincs olyan érintett, akinek meg kellett volna küldeni észrevételre a hirdetményt. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764768/tetelek.pdf

  51 Tétel
 5. Árverés - Kelet Euro Trans Kft.„f.a.”

  KRONE SD pótkocsi

  Árverés kezdete
  2022. 07. 16. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 08. 01. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  750 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33.), mint a(z) Kelet Euro Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-078646, székhely: 4554 Nyírtét, Dózsa György utca 19.) Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.180/2021/. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764357)
  Az árverés kezdete: 2022. július 16. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. augusztus 1. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 750 000 forint. (a becsérték 50%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 37 500 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a KELET EURO TRANS Kft. f.a. OTP Banknál vezetett 11744003-29913530 sz. bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  KRONE SD pótkocsi

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: KRONE SD pótkocsi

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 2015.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekintését előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A KELET EURO TRANS Kft. f.a. OTP Banknál vezetett 11744003-29913530 sz. bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Eladó (mint főbirtokos) a vételár megfizetésétől kezdődő hatállyal az adásvétel tárgyát képező ingóság feletti tényleges hatalmat valamint a dolog kiadása iránti igényt Vevő részére átengedi. Az ingóság elszállításának költségei a vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. A minimálár meghatározása a 237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2b) alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764357/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Árverés - OKAY-TRADE Kft.„f.a.”

  Játékbolti készlet és üzletberendezés

  Árverés kezdete
  2022. 07. 16. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 08. 01. | 12:00
  Becsérték
  860 000 Ft
  Kikiáltási ár
  305 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33.), mint a(z) OKAY-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-020533, székhely: 6762 Sándorfalva, Rózsa utca 37.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.217/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2764383)
  Az árverés kezdete: 2022. július 16. 00 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. augusztus 1. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 305 000 forint. (a becsérték 35%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 15 250 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással az ECONOMARKET Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Játékbolti készlet és üzletberendezés

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 860 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Játékbolti készlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 3 841 db
  Becsérték: 720 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletberendezés

  Típus: Bútor
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 60 db
  Becsérték: 140 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok megtekintését előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk Kecskeméten. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ECONOMARKET Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok negyedik alkalommal kerülnek meghirdetésre. A minimálár meghatározása a 237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2b) alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2764383/tetelek.pdf

  2 Tétel
 7. Pályázat - Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesülete „f.a.”

  Használt faipari gépek

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 15. | 17:27
  Pályázat vége
  2022. 07. 30. | 17:27
  Becsérték
  12 358 500 Ft
  Minimálár
  12 358 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) KBAZ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140262, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2, levelezési cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2), mint a(z) Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesülete „f.a” (cégjegyzékszám: 15 99 005638, székhely: 4300 Nyírbátor, Hunyadi utca 49.) Nyíregyházi Törvényszék 1600/Pk.60246/2015. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2744859
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 15. 17 óra 27 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 30. 17 óra 27 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 570 755 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással „Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesülete „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-95029898 számlaszámú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Használt faipari gépek

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 358 500 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 358 500 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Wirex CZ -1/ZM VÍZSZINTES SZALAGFŰRÉSZ

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 940 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: WIREX CZ-2 típusú függőleges kétfejes szalagfűrész

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 680 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: WALTER WD 250/350 KBA típusú duplatengelyes sorozatvágó

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 3 780 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: WIREX CZP-4/A típusú függőleges négyfejes szalagfűrész

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 3 517 500 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: AB 300-598 T kompresszor

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 228 200 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Extol Premium szögbelövő 13TM208

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 8 db
  Becsérték: 155 400 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Extol Premium szögbelövő 17TM061

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem ingó jelzálog
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 57 400 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. § (4), valamint a 49/D. (8) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag együttesen értékesíti. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2744859/tetelek.pdf

  7 Tétel