1. Árverés - Zádé Kft.„f.a.”

  Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya.

  Árverés kezdete
  2022. 01. 20. | 14:00
  Árverés vége
  2022. 01. 20. | 15:00
  Becsérték
  100 000 Ft
  Kikiáltási ár
  100 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 99/2019 ügyszámú árverés 2022. január 20. 14 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2600599.
  1 Tétel
 2. Pályázat - ERIKA-EURO-TRANSSPED Kft.„f.a.”

  Tehergépjármű alkatrészek (készlet)

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 19. | 12:00
  Becsérték
  1 875 000 Ft
  Minimálár
  656 250 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Autcom Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049168, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 22.), mint a(z) ERIKA-EURO-TRANSSPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109344013, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 24. C ép. fszt. em. 3) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.3.358/2020/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2595723
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 32 813 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással "ERIKA-EURO-TRANSSPEED Kft. f.a. – ajánlati biztosíték” közleménnyel az Autcom Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-01764567-00200004 számú bankszámlájára. A bankszámlára készpénzben történő befizetés esetén a bank költséget számíthat fel, mely költség a befizetőt terheli. Az ajánlattevő ezen esetben köteles a bánatpénzel együtt a banki költséget is befizetni a bankszámlára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül. A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott felhasználó azonosító számát egyaránt! (pl.: P2504545F01) Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Berger pótkocsi bontott alkatrészek, "A" tengely hídtest és kormányfelfüggesztés, kipufogó dob és kipufogó vég, adblue tartály, akkumulátor ház, vonónyereg (készlet)

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 875 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 656 250 forint. (a becsérték 35%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Berger pótkocsi bontott alkatrészek

  Típus: Alkatrész
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 5 db
  Becsérték: 382 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "A" tengely hídtest

  Típus: Alkatrész
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 488 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kipufogó dob és kipufogó vég (1 + 1 db)

  Típus: Alkatrész
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 370 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Adblue tartály

  Típus: Alkatrész
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 68 000 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Akkumulátor ház

  Típus: Alkatrész
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 134 000 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vonónyereg

  Típus: Alkatrész
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 54 000 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kormánymű és felfüggesztés

  Típus: Alkatrész
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 379 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére 2022. február 11. napján 10.00 óra és 11.00 között van lehetőség, előzetes bejelentkezés alapján. az előzetes bejelentkezésre 2022. február 09. 12.00 óráig van lehetőség az info@autcom.hu elektronikus levélcímen. Bejelentkezés hiányában a megtekintés nem biztosított.Megtekintés helyszíne: 4485 NAGYHALÁSZ, SÁGVÁRI ÚT 2.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján az értékesítés a fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a Autcom Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-01764567-00200004 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő köteles a készletet a vételár megfizetését követő 8 napon belül birtokba venni és elszállítani. Ennek elmaradása esetén késedelmes naponként a felszámoló jogosult 25.000,- Ft összeget felszámítani.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett alkatrészek kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, ennek megfelően ajánlat is csak a teljes csomagra tehető. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban az ERIKA-EURO-TRANSSPEED Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát (ha van), e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi és elszállítja az alkatrészeket. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köti meg, és a szerződéskötéssel felmerült ügyvéd költségeit – amely a szerződéses érték 1,5%-a +ÁFA, de minimum 50.000,- Ft +ÁFA. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az alkatrészek birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül kerül sor a "felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleményei"-ben foglaltak figyelembe vételével.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2595723/tetelek.pdf

  7 Tétel
 3. Pályázat - H&K Acélroppantó Kft.„f.a.”

  HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  15 000 000 Ft
  Minimálár
  7 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.299/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2557260
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "H&K Acélroppantó Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel.
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték teljes összege az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.
  A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
  Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
  A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
  A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  HZ STEEL S355 lemezhajlító gép
  A gép maximális nyomóereje 300 kN, hajlítható lemezvastagság 6 mm.
  A gép még soha nem volt üzembe helyezve.

  A 2017-ben gyártott gép semmilyen dokumentációval, semmilyen irattal nem rendelkezik.

  Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
  Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.
  A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem MFB Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 31.) és egy magánszemély tárolásból adódóan ptk. szerinti zálogjog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 15 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt vagyontárgy megtekintése 2022. február 14. napján 10 órakor 9514 Kenyeri, Arany János u. 44 sz. alatt lehetséges.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az értékesítéshez kapcsolódó számla kibocsátását követően 15 napon belül átutalással kell megfizetni a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 sz. bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2557260/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - CODIAK Kft.„f.a.”

  Legyesbénye üzemi ingatlan

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 05. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  48 300 000 Ft
  Minimálár
  48 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5., levelezési cím: 1453 Budapest, Bimbó út 16. fszt em. 2), mint a(z) CODIAK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0509015986, székhely: 3904 Legyesbénye, Dózsa György utca 10.) Miskolci Törvényszék 10.Fpk.110/2021/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2564713
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 649 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10400690-50526972-76691014 számú bankszámlájára, legalább a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
  A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul
  eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja és részére az ajánlati biztosítékot visszautalja.
  Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő
  használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fentiekben
  meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
  Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Adós 1/1 tulajdonában áll a Legyesbénye belterület 500/1 Hrsz-ú kivett üzem megjelölésű 7381 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a település közepén van, jelenleg nem üzemel. A 70-es években épült, a 6 épület állapota közepes. Alapterületük összesen 962 m2. Az ingatlan állapota átlagos. A víz- és áramellátás biztosított. Az ingatlan kerítéssel körbevett. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet-és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Legyesbénye
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 500/1.
  Művelési ág: kivett
  Területnagyság: 7381 m2.
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege: (üzem, gazdasági épület): kivett belterület
  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
  Tulajdonos 1/1 arányban: CODIAK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "F. A." 3904 LEGYESBÉNYE, Dózsa györgy út 10., törzsszám: 14398900
  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
  III/5. vezetékjog 227 m2-re, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.
  III/9. vezetékjog 9 m2, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.
  III/11. végrehajtási jog, 165.929.000,-Ft és járulékai összeg erejéig, jogosult: A Magyar Állam képviseletében: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3501 Miskolc, Pf. 286.
  III/12. Felszámolási eljárás, Miskolci Törvényszék 3525 MISKOLC, Dózsa Gy. utca 4.


  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 48 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 48 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 7 381 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 48 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Legyesbénye
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 500/1
  Ingatlan postai címe: 3904 Legyesbénye, Dózsa út 10.
  Művelési ág: kivett üzem
  Területnagyság: 7 381 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintése a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követően a felszámolóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, illetve a 49/D hitelezőt megillető kielégítés összegéig a pályázatot benyújtó, a hitelező által elfogadott váltóval is megfizetheti a vételár 49/D kategóriában visszaigazolt hitelezőt megillető részét. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óra A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óra A pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.hu A pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került. A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását. A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen. Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az ingatlan első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
  A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a
  visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő, adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
  Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgy tehermentesen kerül értékesítésre.
  A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2564713/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - RABE BAU Kft. "kta."-„f.a.”

  Budapest, 39703/1/A/3. hrsz-ú teremgarázs 9753/11295-d tulajdoni hányada

  Pályázat kezdete
  2022. 01. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 01. 20. | 12:00
  Becsérték
  25 300 000 Ft
  Minimálár
  12 650 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 15.Fpk.246 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 20. 12 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a RABE BAU Kft. "kta."- „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1309106470, székhely: 2030 Érd, Korponai utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 6. Pályázat - Jeklotehna Hungaria Kft.„f.a.”

  Toyota 4Runner típusú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2022. 01. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 01. 20. | 12:00
  Becsérték
  700 000 Ft
  Minimálár
  700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 20. 12 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 7. Pályázat - Zsohár-John Kft. „f.a.”

  Kehidakustány kivett beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  2 015 000 Ft
  Minimálár
  2 015 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76), mint a(z) Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.111/2020/20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 750 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Zsohár-John Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21464489 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órát megelőzően jóváírásra kell kerüljön a megjelölt bankszámlán.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kehidakustány, Nádirigó u. 2. (1138/1 hrsz.) alatti kivett beépítetlen terület
  Nettó minimálár: 2.015.000,- Ft

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 015 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 015 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 804 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kehidakustány
  Ingatlan postai címe: 8784 Kehidakustány, Nádirigó utca 2.
  Területnagyság: 804 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig M7 Takarék Szövetkezet javára, végrehajtási jog 18.491.292,- Ft és járulékai erejéig Magyar Állam javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen szabadon megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a Zsohár-John Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21464489 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja.A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja a felszámoló által megbízott okiratszerkesztő ügyvéd által készített adásvételi szerződést és vállalja az ügyvédi munkadíj (becsérték 1%-a+ÁFA, minimum 120.000,- Ft+áfa) megfizetését az adásvételi szerződéskor, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosult hitelező értesítése megtörtént.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011/tetelek.pdf

  1 Tétel