A nyertes ár
4 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 06. 20. 12:00

Ismertető

telek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Délegyház-i telek

Pályázat kezdete
2018. 06. 04. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 20. | 12:00
Ügyszám
14.Fpk.1.236
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 500 000 Ft
Minimálár3 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28..
Cégjegyzékszám
13-09-160314

Adós adatai

Cégnév
Net-Flex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2314 Halásztelek, Mátyás utca 7-9/F..
Cégjegyzékszám
13-09-111978

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 14.Fpk.1.236 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.. I. em. 107.) felszámoló által a Net-Flex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-111978, székhely: 2314 Halásztelek, Mátyás utca 7-9/F..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1001458F2
Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.1.236 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 20. 12 óra 00 perckor, a Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.. I. em. 107.) felszámoló által a Net-Flex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-111978, székhely: 2314 Halásztelek, Mátyás utca 7-9/F..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.1.236 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 4. 12 óra 00 perckor, a Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.. I. em. 107.) felszámoló által a Net-Flex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-111978, székhely: 2314 Halásztelek, Mátyás utca 7-9/F..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1001458.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.. I. em. 107.), mint a(z) Net-Flex Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-111978, székhely: 2314 Halásztelek, Mátyás utca 7-9/F..) Budapest Környéki Törvényszék 14.Fpk.1.236/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1001458
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 4. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A HARDECO Kft. felszámoló Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10158960-00000000 számú technikai bankszámlájára „ Net-Flex Kft. "f.a." ajánlati biztosíték” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni. Határideje 2018. június 20. 12 óra 00 perc.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Délegyház-i telek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 219 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
3 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Délegyháza
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1569/3
Ingatlan postai címe:
2337 Délegyháza, Vadvirág utca 1.
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
1 219 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Net-Flex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2314 Halásztelek, Mátyás u. 7-9/F.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog 200.000 Ft erejéig Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2018. május 31. napján és 2018. június 7. napján 10.00 órakor, Czumbel Zoltán felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-1-240 0954).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén, az adásvételi szerződés hatálybalépését követően kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő az adásvételi szerződés hatálybalépését követő (3) munkanapon belül köteles birtokba venni. Késedelmes birtokbavétel esetén vevő napi 25.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét, a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját; magánszemély pályázó esetén személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványát, lakcímkártyáját a pályázó által megajánlott vételárat. A megajánlott vételár ajánlati kötöttség idejéig fennálló rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben – a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el. Az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázatok benyújtásának végső határidejétől kezdődően 90 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az EÉR felületére feltöltött dokumentumokat, meghatalmazást a szerződéskötéskor eredeti okiratban a felszámoló részére át is kell adni. Az ajánlattevő az ingatlant érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak (pályázónak) a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A meghirdetett vagyonelemek második értékesítésére kerül sor. EÉR felületén megtekinthető az értékesítendő vagyontárgyat bemutató képfelvételt is.Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbá amennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá - amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbá az Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő az ajánlati biztosítékként előzetesen letett összeget elveszti, - a vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget továbbá az ingatlan vételárának 1,5 % + ÁFA, de minimum 70.000,-Ft + Áfa ügyvédi munkadíjat köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbá a vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1001458/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 06. 04. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.