Eredménytelenítés ideje
2018. 06. 16. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 06. 16. 12:00

Ismertető

83 nm-es lakás Kurityánban

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kurityán belterület 47/2/A/2 hrsz-ú, természetben a 3732 Kurityán, Kossuth L. út 208-210. fszt. 2. szám alatt megtalálható „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Ingatlan hasznos területe: 83 m2. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve illetve tények feljegyezve: -Végrehajtási jog 10.460.580,- Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) -Végrehajtási jog 1.138.112,- Ft és járulékai erejéig Jogosult: Felsőnyárád Községi Önkormányzat (3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 8.) -Végrehajtási jog 68.650.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet (3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.).

Pályázat kezdete
2018. 06. 01. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 16. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.313
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 300 000 Ft
Minimálár1 150 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
DEÁK-PÉKSÉG Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3721 Felsőnyárád, hrsz. 093/6/A/30. hrsz
Cégjegyzékszám
05-09-009648

P?ly?zati K?zlem?ny

Eredm?nytelen a(z) 2.Fpk.313 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat, a Standard Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-724084, sz?khely: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32.., levelez?si c?m: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32..) felsz?mol? ?ltal a DE?K-P?KS?G Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 05-09-009648, sz?khely: 3721 Fels?ny?r?d, hrsz. 093/6/A/30. hrsz) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Az eredm?nytelens?g indoka: nem ?rkezett aj?nlat

Az ?rt?kes?t? az al?bbi t?j?koztat?st adja:
Megteszi az int?zked?seket a megism?telt ?rt?kes?t?s ?rdek?ben, az ?jabb ?rt?kes?t?si hirdetm?ny az el?z? hirdetm?ny ?gysz?m?n ker?l k?zz?t?telre.

P?ly?zati K?zlem?ny

Lez?rult a(z) 2.Fpk.313 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2018. j?nius 16. 12 ?ra 00 perckor, a Standard Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-724084, sz?khely: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32.., levelez?si c?m: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32..) felsz?mol? ?ltal a DE?K-P?KS?G Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: 05-09-009648, sz?khely: 3721 Fels?ny?r?d, hrsz. 093/6/A/30. hrsz) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.313 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 1. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a DEÁK-PÉKSÉG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-009648, székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. 093/6/A/30. hrsz) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1012842.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) DEÁK-PÉKSÉG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-009648, székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. 093/6/A/30. hrsz) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.313/2016/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1012842
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 115 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DEÁK-PÉKSÉG Kft. „F.A.” Oberbanknál vezetett 18400010-10000518-10560854 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kurityán belterület 47/2/A/2 hrsz-ú, természetben a 3732 Kurityán, Kossuth L. út 208-210. fszt. 2. szám alatt megtalálható „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Ingatlan hasznos területe: 83 m2.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve illetve tények feljegyezve:

-Végrehajtási jog 10.460.580,- Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.)
-Végrehajtási jog 1.138.112,- Ft és járulékai erejéig Jogosult: Felsőnyárád Községi Önkormányzat (3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 8.)
-Végrehajtási jog 68.650.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet (3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 150 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakás Kurityánban

Típus:
lakás
Területe:
83 m²
Állapota:
felújított
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
83 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lakás Kurityánban

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Kurityán, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a DEÁK-PÉKSÉG Kft. „F.A.” Oberbanknál vezetett 18400010-10000518-10560854 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2018. augusztus 15. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vételre kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor, a birtokba vétel a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem harmadik érétékesítésére kerül sor.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1012842/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 16. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 06. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.