Becsérték
1 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 7 nap, 22 óra és 34:09

Ismertető

Bátonyterenyei telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bátonyterenye külterület 0120/27 hrsz-ú 932 m2 alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 1/1 része. Az ingatlanon található egy db felépítmény nettó területe: 130 m2 Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve illetve tények feljegyezve: -Jelzálogjog 58.500.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet „F.A.” (1073 Budapest, Kertész út 24-28.). -Végrehajtási jog 31.069.773,- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.) -Végrehajtási jog 19.908.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.)

Pályázat kezdete
2018. 06. 01. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 16. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.13-14-000993
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
B-LINEA Invest Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2040 Budaörs, Méhecske utca 8.
Cégjegyzékszám
13-09-157203

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) B-LINEA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-157203, székhely: 2040 Budaörs, Méhecske utca 8.) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.13-14-000993/16. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1014388
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén a befizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bátonyterenye külterület 0120/27 hrsz-ú 932 m2 alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 1/1 része. Az ingatlanon található egy db felépítmény nettó területe: 130 m2
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve illetve tények feljegyezve:
-Jelzálogjog 58.500.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet „F.A.” (1073 Budapest, Kertész út 24-28.).
-Végrehajtási jog 31.069.773,- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.)
-Végrehajtási jog 19.908.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
932 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
932 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Bátonyterenye, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2018. augusztus 15. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló nyilatkozik, hogy a minimálár csökkentését a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.
Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem hetedik értékesítésére kerül sor.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1014388/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok