Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 13. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 13. 08:00

Ismertető

Árukészlet II.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Építőanyag Szaktelep Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető. A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

Pályázat kezdete
2018. 07. 27. | 08:00
Pályázat vége
2018. 08. 13. | 08:00
Ügyszám
7.Fpk.189/2016/24
Becsérték629 940 Ft
Minimálár629 940 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.
Cégjegyzékszám
01-09-717900

Adós adatai

Cégnév
Építőanyag Szaktelep Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU 8900 Zalaegerszeg, kszám: 20-09-060845, adószám: 10694321-2-20„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M út 2-4..
Cégjegyzékszám
20-09-060845

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.189/2016/24 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139) felszámoló által a Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M út 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.189/2016/24 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 13. 08 óra 00 perckor, a Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139) felszámoló által a Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M út 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.189/2016/24 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 27. 08 óra 00 perckor, a Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139) felszámoló által a Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M út 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1043902.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M út 2-4..) Zalaegerszegi Törvényszék 7.Fpk.189/2016/24.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1043902
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 13. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 31 497 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az Építőanyag Szaktelep Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11098182 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Építőanyag Szaktelep Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 629 940 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 629 940 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 183 db
Becsérték:
629 940 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság megtekintése 2018. augusztus 06. napján 10 órakor Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 2-4. sz. alatt lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11098182 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1043902/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 13. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 27. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.