Eredménytelenítés ideje
2018. 07. 16. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 07. 16. 12:00

Ismertető

Italgyártó üzem, komplex gépsorral, rakrárral

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan első nyilvános pályázata Hrsz.: Törökbálint 0152/12 Megnevezése: Kivett ipartelep, üzem Alapterülete: 31 ha 9818 m2 Ingatlan címe: 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. Tulajdoni hányad 2924/319847 Épületek, építmények: A fenti tulajdoni részilletőség a kialakult használati rend alapján a törökbálinti TT. Ipari Parkban az egykori Mechanikai Művek területén 125. sz. épület részét képező gyártóüzem használatára jogosít fel. A tulajdoni hányad alapján használható terület 2924 m2, a gyártóüzem-épület alapterülete 1180,86 m2 Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak. II. Ingóságok első nyilvános pályázata A pályázat tárgyát képezik az adós Törökbálint 0152/12 hrsz. alatt található székhelyén található, alábbi, az adós korábbi termelő tevékenységéhez használt ingóságok: • kisgépek [targoncák, villás raklapemelők (békák), szivattyúk, stb.]; • salgo állványok; • palackozó gépsor és egyéb, palackozással kapcsolatos gépek; • tartályok elektromos lehajtással, hűtőtartályok, tartály elektromos keverővel, stb. III. Gépjármű első nyilvános pályázata Tipus Gyártmány Gyártási idő Műszaki vizsga Forgalmi rendszám OPEL Vivaro 2006 forg. kivonva KCX-648 IV. Szellemi alkotáshoz fűződő jog (védjegy) első nyilvános pályázata A pályázat tárgyát képezi az adóst illető, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által M1402321 ügyszám alatt lajstromozott „TOJÁSOS KRÉMLIKŐR CAMPONA” megjelölésű színes ábrás védjegy, amelynek az oltalma a Nizzai Áruosztályok szerint a 33. áruosztályba tartozó, Magyarországról származó likőrök áruk tekintetében áll fenn. A bejelentés (elsőbbség) napja 2014. július 22. napja, a védjegy-oltalom ezen időponttól számított tíz évig, tehát 2024. július 22. napjáig áll fenn. A védjegy-oltalom az oltalmi idő elteltekor meghosszabbítható.

Pályázat kezdete
2018. 06. 25. | 09:00
Pályázat vége
2018. 07. 16. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.330
Becsérték86 200 000 Ft
Minimálár86 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
CAMPONA Italgyártó és –forgalmazó Kft. „f.a.”
Székhely
2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép
Cégjegyzékszám
13 09 094 375

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 16. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 25. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1044302.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) Budapest Környéki Törvényszék 7.Fpk.330/2016/27.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1044302
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 25. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. július 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 586 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a CAMPONA Kft."f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10699922-49020018 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan első nyilvános pályázata
Hrsz.: Törökbálint 0152/12
Megnevezése: Kivett ipartelep, üzem
Alapterülete: 31 ha 9818 m2
Ingatlan címe: 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz.
Tulajdoni hányad 2924/319847
Épületek, építmények: A fenti tulajdoni részilletőség a kialakult használati rend alapján a törökbálinti TT. Ipari Parkban az egykori Mechanikai Művek területén 125. sz. épület részét képező gyártóüzem használatára jogosít fel. A tulajdoni hányad alapján használható terület 2924 m2, a gyártóüzem-épület alapterülete 1180,86 m2


Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

II. Ingóságok első nyilvános pályázata
A pályázat tárgyát képezik az adós Törökbálint 0152/12 hrsz. alatt található székhelyén található, alábbi, az adós korábbi termelő tevékenységéhez használt ingóságok:

• kisgépek [targoncák, villás raklapemelők (békák), szivattyúk, stb.];
• salgo állványok;
• palackozó gépsor és egyéb, palackozással kapcsolatos gépek;
• tartályok elektromos lehajtással, hűtőtartályok, tartály elektromos keverővel, stb.

III. Gépjármű első nyilvános pályázata

Tipus Gyártmány Gyártási idő Műszaki vizsga Forgalmi rendszám
OPEL Vivaro 2006 forg. kivonva KCX-648

IV. Szellemi alkotáshoz fűződő jog (védjegy) első nyilvános pályázata

A pályázat tárgyát képezi az adóst illető, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által M1402321 ügyszám alatt lajstromozott „TOJÁSOS KRÉMLIKŐR CAMPONA” megjelölésű színes ábrás védjegy, amelynek az oltalma a Nizzai Áruosztályok szerint a 33. áruosztályba tartozó, Magyarországról származó likőrök áruk tekintetében áll fenn. A bejelentés (elsőbbség) napja 2014. július 22. napja, a védjegy-oltalom ezen időponttól számított tíz évig, tehát 2024. július 22. napjáig áll fenn. A védjegy-oltalom az oltalmi idő elteltekor meghosszabbítható.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 86 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 86 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, üzem

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 924 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2924/319847
Becsérték:
70 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Törökbálint
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0152/12
Ingatlan postai címe:
2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125. ép.
Művelési ág:
kivett ipartelep, üzem
Területnagyság:
2 924 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
CAMPONA Italgyártó és –forgalmazó Kft. „f.a.” (2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12. 125. ép.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: italgyártó üzem komplex gépekkel felszerelve

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem keretbiztosítéki jelzáloggal, végrehajtási joggal terhelt
Mennyisége:
46 db
Becsérték:
15 300 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok és készletek megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlanok esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő a vagyonösszességbe tartozó dolgok tulajdonjogát illetve a védjegy-jogosultságot csak a vagyonösszesség teljes vételárának a megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlanok esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A vagyonösszességbe tartozó tételek kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)vonatkozó rendelkezései alapján fizetendő általános forgalmi adó, és adós is ennek megfelelően fog ezen tételekről számlát kiállítani.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlanok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A pályázat tárgyát képező ingatlan tulajdoni részilletőséggel kapcsolatos ingatlan harmadik személyekkel osztatlan közös tulajdonban áll, azonban az ingatlan tulajdonostársainak a száma a százat meghaladja, továbbá az ingatlan tulajdoni lapján nagy számú, tulajdonjog bejegyzésére irányuló, azonban az adós felszámolója számára ismeretlen tartalmú széljegy található, ezért a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:81.§ (1) bekezdése szerinti törvényes elővásárlási jog kapcsán a pályázók által adott vételi ajánlat eladási ajánlatként a tulajdonostársakkal a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján történő közlése rendkívüli nehézséggel és számottevő késedelemmel járna.
A bejegyzett és bejegyzés alatt álló tulajdonostársak nagy száma, illetve az elintézetlen széljegyek miatt a tulajdonostársak személyének a bizonytalansága miatt tehát az adós számára számottevő késedelmet jelentene a vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése százat meghaladó elővásárlásra jogosult számára, továbbá az elintézetlen széljegyek miatt rendkívüli nehézséget eredményez az, hogy az adós felszámolója eldöntse, hogy a vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése időpontjában mely személyek tekinthetőek az ingatlan tulajdonostársainak.
Ezen körülmények miatt tehát az adóst a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján a tulajdonostársakat megillető törvényes elővásárlási jog vonatkozásában nem terheli az ingatlan tulajdonostársai felé a pályázaton benyújtott vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése, ezért amennyiben az ingatlan tulajdonostársai a jelen pályázat tárgyát képező tulajdoni részilletőséget meg kívánják vásárolni, úgy azt jelen pályázaton, szabályszerű vételi ajánlat benyújtásával tehetik meg.
A felszámoló tájékoztatja az ingatlan tulajdonostársait, hogy amennyiben a felszámoló jogi álláspontjával ellentétesen elővásárlási jog gyakorolható jelen nyilvános értékesítésen, úgy az csak Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Polgári Kollégiumának 2/2009 (VI. 24. ) PK vélemény (a továbbiakban: 2/2009 PK vélemény) 9. pont b) alpontja szerint gyakorolható, mivel a felszámoló a pályázat tárgyát képező vagyontárgyakat dologösszességként (vagyonösszességként) értékesíti. Elővásárlási jog kizárólag az ingatlanra még akkor sem gyakorolható, ha a felszámolót – jogi álláspontjával ellentétesen – terhelné a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség. Ekként amennyiben az ingatlan tulajdonostársai a nyertes pályázóval és adóssal szemben igényt érvényesítenek elővásárlási joguk kapcsán, úgy azt csak akként tehetik a 2/2009 PK vélemény 9.b. pontja alapján hogy valamennyi, jelen pályázat tárgyát képező vagyontárgy kapcsán érvényesítenek igényt.

Amennyiben az I. tétel vonatkozásában a törvényes elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak a felszámoló fenti jogi álláspontjával ellentétesen, perben sikerrel gyakorolnák az elővásárlási jogukat kizárólagosan az I. tételek tekintetében a többi tétel megvásárlása nélkül, úgy a felszámoló illetve az adós a nyertes ajánlattevő felé fennálló jogszavatossági és egyéb kártérítési felelősségét teljes körűen kizárja azzal, hogy ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a megkötött adásvételi szerződésektől elállhat.

Amennyiben az I. tétel vonatkozásában a törvényes elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak a felszámoló fenti jogi álláspontjával ellentétesen a többi tétel tulajdonjogának a megszerzése nélkül szereznék meg az I. tételek tulajdonjogát, úgy kötelesek az I tételben feltüntetett ingatlanrész területén található, jelenleg az adós tulajdonát képező ingóságokat a birtokba lépésüktől számított három évig díjmentesen, saját költségükre tárolni és megőrizni, azokat adós vagy az adós által megjelölt harmadik személy részére az adós felhívásakor haladéktalanul kiadni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1044302/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 07. 16. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 06. 25. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.