Eredménytelenítés ideje
2018. 09. 14. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 09. 14. 14:00

Ismertető

Követelésállomány - 40 db lejárt,fedezetlen és 4 db fedezetes lakossági kölcsönkövetelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Követelésállomány (az adós összesen 40 db lejárt fedezetlen lakossági kölcsönköveteleése, valamint 4 db fedezetes lakossági kölcsönkövetelése, 2018.06.30-i fordulónapon értékvesztés nélküli bruttó 55.319.244,- Ft, azaz Ötvenötmillió-háromszáztizenkilencezer-kettőszáznegyvennégy forint összegű tőkekövetelés plusz járulékai, összesen 134.001.844,- Ft, azaz Egyszázharmincnégymillió-ezernyolcszáznegyvennégy forint értéken nyilvántartva). A felszámoló a követeléseket kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem első értékesítésére kerül sor. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges. A pályázatban szereplő minimálár a becsérték 100%-a.

Pályázat kezdete
2018. 08. 27. | 12:00
Pályázat vége
2018. 09. 14. | 14:00
Ügyszám
31.Fpk.01-14-008750/5.
Becsérték10 186 000 Ft
Minimálár10 186 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Széchenyi István Hitelszövetkezet„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..
Cégjegyzékszám
20-02-050252

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.01-14-008750/5. ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-14-008750/5. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-14-008750/5. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 27. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1056465.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-14-008750/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1056465
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 505 580 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: Széchenyi István HSZ "f.a." ajánlati biztosíték) a Széchenyi István HSZ "f.a." MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10642816-49020012 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától – ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követelésállomány (az adós összesen 40 db lejárt fedezetlen lakossági kölcsönköveteleése, valamint 4 db fedezetes lakossági kölcsönkövetelése, 2018.06.30-i fordulónapon értékvesztés nélküli bruttó 55.319.244,- Ft, azaz Ötvenötmillió-háromszáztizenkilencezer-kettőszáznegyvennégy forint összegű tőkekövetelés plusz járulékai, összesen 134.001.844,- Ft, azaz Egyszázharmincnégymillió-ezernyolcszáznegyvennégy forint értéken nyilvántartva).
A felszámoló a követeléseket kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti.

Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges.

A pályázatban szereplő minimálár a becsérték 100%-a.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 186 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 10 186 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lejárt és fedezetlen lakossági kölcsönkövetelések

A követelés összege:
62 842 252
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lejárt és ingatlanfedezetes lakossági kölcsönkövetelések

A követelés összege:
71 159 592
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
igen (ingatlan fedezet)

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követelésállománnyal kapcsolatos dokumentumokat megtekinteni a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a.” székhelyén (8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 25.), a 92/346-473 telefonszámon, illetve az EÉR-en történő előzetes egyeztetés alapján lehet. A dokumentumokba történő betekintés titoktartási nyilatkozat és adatszoba látogatói nyilatkozat előzetes aláírása után lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelések értékesítése nem tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény ("ÁFA tv.") hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ajánlatot a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdésének l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra (követelésvásárlási tevékenység) vonatkozó, a Hpt. 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt MNB-engedéllyel rendelkező jogi személyek tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű - vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a követelésállomány vonatkozásában a rendelkezési jogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően a szerződéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelésállományra vonatkozó iratanyag birtokbaadásának határideje, a vételár eladó bankszámláján történt jóváírását követő 10 napon belül. A vevő az iratanyag birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló az iratanyag kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A vételárat egyösszegben kell megfizetni, részletfizetési lehetőség nincsen. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a Ptk. 6:197. §-a alapján a felszámoló által részére átadott, a vevő személyét is meghatározó egyedi engedményezési okiratok alapján a követelések kötelezettjeit a vevő köteles értesíteni az engedményezésről, továbbá a vevő köteles a kötelezettek részére a Ptk. 6:198. §-a szerint teljesítési utasítást adni. A követelések kifejezetten bizonytalan, kétes követelésként kerültek értékesítésre, a követelések értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a felszámoló felelősséget nem vállal, a kezesi, szavatossági és kártérítési felelősséget kizárja. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a vevőt terheli az adásvételi szerződés aláírását követően a követelések érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, így a követelések engedményezésével kapcsolatban a kötelezetteknek esetlegesen okozott költség Ptk. 6:200. §-án alapuló megtérítési kötelezettsége is.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás elrendelésének időpontja: 2014.12.03. A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelések értékesítése nem tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA tv.”) hatálya alá. A pályázat lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény, a 237/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: • a pályázó nevét, azonosító adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve), • 1 hónapnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt, képviseleti meghatalmazást, • a Hpt. 3. § (1) bekezdésének l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra (követelésvásárlási tevékenység) vonatkozó, a Hpt. 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt MNB-engedélyt • a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, • a vételi ár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését,• a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerződéskötéstől számított 15 napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, • annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata előtt a vagyontárgyra vonatkozó iratanyagot megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát,• az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,• azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,• 120 napos ajánlati kötöttség vállalását, • az EÉR üzemeltetője felé a vételár 1%-ának megfelelő összegű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, továbbá a vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség vállalást, • tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől azzal, hogy a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza, • kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vevő a Ptk. 6:197. §-a alapján a követelések kötelezettjeit az engedményezésről értesíti, továbbá a kötelezettek részére a Ptk. 6:198. §-a szerint teljesítési utasítást ad, • tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vevőt terheli az adásvételi szerződés aláírását követően a követelések érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, így a követelések engedményezésével kapcsolatban a kötelezetteknek esetlegesen okozott költség Ptk. 6:200. §-án alapuló megtérítési kötelezettsége is, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyontárgyra vonatkozó iratanyagot a vételár eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legkésőbb 10 napon belül birtokba veszi, • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet 13.§. (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1056465/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 14. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 13. | 10:03 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2018. 08. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.