Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 15. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 15. 10:00

Ismertető

Metric Hydro hajósablon és hajómag

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Metric Hydro és Metric Superhero hajómag és hajó sablon K-1 L mag és sablon K-1 M mag és sablon K-1 S mag ás sablon K-1 XL mag és sablon MK-1 mag és sablon MK-2 mag és sablon

Pályázat kezdete
2018. 07. 27. | 10:00
Pályázat vége
2018. 08. 15. | 10:00
Ügyszám
1.Fpk.740
Becsérték8 400 000 Ft
Minimálár8 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám
19-09-517982

Adós adatai

Cégnév
LC SPORT Szabadidő és Sporthajó Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2133 Sződliget, Külterület utca 076/20.
Cégjegyzékszám
13-09-173906

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.740 ügyszámú nyilvános pályázat, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) felszámoló által a LC Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-173906, székhely: 2133 Sződliget, Külterület utca 076/20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.740 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 15. 10 óra 00 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) felszámoló által a LC Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-173906, székhely: 2133 Sződliget, Külterület utca 076/20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.740 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 27. 10 óra 00 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) felszámoló által a LC Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-173906, székhely: 2133 Sződliget, Külterület utca 076/20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1063674.

Pályázati Hirdetmény

A(z) EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.), mint a(z) LC Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-173906, székhely: 2133 Sződliget, Külterület utca 076/20.) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.740/2017/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1063674
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 27. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 420 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése az LC Sport Kft. f. a. 10700505-68696724-50000005 számlájára „bánatpénz ” megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a felszámoló 8 napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Metric Hydro és Metric Superhero hajómag és hajó sablon
K-1 L mag és sablon
K-1 M mag és sablon
K-1 S mag ás sablon
K-1 XL mag és sablon
MK-1 mag és sablon
MK-2 mag és sablon

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Metric Hydro hajó mag és hajósablon

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
18 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződést megkötését követő 15 napon belül átutalással az LC Sport Kft. f. a. számlájára.
Az értékesítésare a fordított adózás szabályai az irányadóak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Felszámoló az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan 15 napon belül megköti, amennyiben pályázó az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kiegyenlítését követően előzetes időpont egyeztetés után az ingóságok elszállíthatóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan 15 napon belül megköti igazolva azt, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette.Kötelezettséget vállaló nyilatkozat, hogy a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja.Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A pályázatok bontására a pályázati határidőt követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A pályázatok értékelésének szempontja a vételár nagysága.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelt vonatkozó szabályai az irányadóak. A 2. §. (2) bekezdésben részletezett értesítési kötelezettség a felszámolót nem terheli.

Felszámoló felhívja a Cstv.49/C.§-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
A felszámolási eljárásban az adott eszközre ezt megelőzően nem jelent meg pályázati kiírás.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1063674/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 15. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 27. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.