Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 13. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 13. 10:00

Ismertető

FIAT DUCATO típusú gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós cég tulajdonát képező FIAT DUCATO típusú gépjármű

Pályázat kezdete
2018. 07. 27. | 10:00
Pályázat vége
2018. 08. 13. | 10:00
Ügyszám
48. Fpk. 4.523
Megnézem az előző kiírást
Becsérték140 000 Ft
Minimálár140 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév
GARDA Uszodatechnika és Kereskedelmi Bt.„f.a.”
Székhely
1116 Budapest, Fehérvári út 120..
Cégjegyzékszám
01-06-115157

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 48. Fpk. 4.523 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a GARDA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-06-115157, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48. Fpk. 4.523 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 13. 10 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a GARDA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-06-115157, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48. Fpk. 4.523 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 27. 10 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a GARDA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-06-115157, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1073868.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1), mint a(z) GARDA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-06-115157, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120..) Fővárosi Törvényszék 48. Fpk. 4.523/2017/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1073868
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 27. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 13. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a Krízis-Megoldás Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a Krízis-Megoldás Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.(közlemény rovatba: GARDA Bt. "fa" - pályázati ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós cég tulajdonát képező FIAT DUCATO típusú gépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 140 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 140 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FIAT DUCATO gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
FIAT DUCATO
Gyártási idő:
2002. december 6.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem 1.667.016 Ft erejéig NAV - végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
140 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárművet a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2018. július 31-én, illetve augusztus 7-én 8.00 és 10:00 óra között (Tel.: 06-30-476-0414). A gépjármű Biatorbágyon, idegen tulajdonban lévő ingatlan területén található, ezért szükséges az előzetes időpont-egyeztetés.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 napon belül a Krízis-Megoldás Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára..

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A gépjárművet a vevő a vételár teljes kiegyenlítése és a tulajdonjog átszállása után, saját költségére jogosult birtokba venni, elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, valamint minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház, stb. részt vehet, aki a polgári jogi jogviszonyoknak alanya lehet. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, gazdasági társaság, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház esetében: név, székhely, adószám, nyilvántartási szám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §. (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjármű értékesítésére második alkalommal kerül sor.A felszámoló a minimálár összegét 140.000 forint összegben határozza meg. Az értékesítésre a fordított adózás szabályai vonatkoznak, a pályázati kiírásban megjelölt becsérték nettó összeg, melyet 27 %-os áfa terhel.A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §. (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1073868/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 13. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 27. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1073868F1 kommentje:

    .