A nyertes ár
2 900 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 08. 15. 10:00

Ismertető

G/18. számú teremgarázs-beálló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest, XIII. kerület, Véső u. 8-10. sz. alatti társasházban található, 1.760 m2 területű, teremgarázs megnevezésű ingatlan 100/7300 tulajdoni hányada, mely természetben a G/18. számúnak felel meg. Az első alkalommal meghirdetett 18. számú beállóhely csak korlátozott mértékben használható, elhelyezkedése miatt csak kisebb gépjárművel lehet beállni.

Pályázat kezdete
2018. 07. 30. | 10:00
Pályázat vége
2018. 08. 15. | 10:00
Ügyszám
18. Vpk. 78
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár1 000 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév
Véső-Ház Kft. törölt cég
Székhely
1146 Budapest, Hungária körút 162-168.
Cégjegyzékszám
01-09-716012

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 18. Vpk. 78 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) vagyonrendező által a Véső-Ház Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-716012, székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 900 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1089158F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18. Vpk. 78 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 15. 10 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) vagyonrendező által a Véső-Ház Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-716012, székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18. Vpk. 78 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 30. 10 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) vagyonrendező által a Véső-Ház Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-716012, székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1089158.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1), mint a(z) Véső-Ház Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-716012, székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) Fővárosi Törvényszék 18. Vpk. 78/2016/19.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1089158
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 30. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt vagyonrendező Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt vagyonrendező Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 a számú számlájára, (közlemény rovatba: "Véső-Ház Kft. vra" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, XIII. kerület, Véső u. 8-10. sz. alatti társasházban található, 1.760 m2 területű, teremgarázs megnevezésű ingatlan 100/7300 tulajdoni hányada, mely természetben a G/18. számúnak felel meg.
Az első alkalommal meghirdetett 18. számú beállóhely csak korlátozott mértékben használható, elhelyezkedése miatt csak kisebb gépjárművel lehet beállni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs-beálló

Típus:
garázs
Területe:
12 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
100/7300
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
25726/0/A/1
Ingatlan postai címe:
1133 Budapest, hrsz. 25726/0/A/1
Területnagyság:
12 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
teremgarázs-beálló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Véső-Ház Kft. "vra"

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a vagyonrendezővel történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2018. augusztus 7-én, kedden, és 2018. augusztus 9-én, csütörtökön,14.00 és 15.00 óra között (Tel.: 06-30/476-0414).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a kijelölt vagyonrendező Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 a számú számlájára számú számlájára. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyakat a vevő a vételár teljes kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül veszi birtokba, melynek során a felek birtokba adási jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, valamint minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház, stb. részt vehet, aki a polgári jogi jogviszonyoknak alanya lehet. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, gazdasági társaság, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház esetében: név, székhely, adószám, nyilvántartási szám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §. (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy a becsérték nettó összegben került meghatározásra. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a vételár 1 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A vagyonrendező a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A vagyonrendező a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a vagyonrendező megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.
A vagyonrendező tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 18. számú beállóhely csak korlátozott mértékben használható, elhelyezkedése miatt csak kisebb gépjárművel lehet beállni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1089158/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 15. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 30. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1089158F1 kommentje:

    .