A nyertes ár
120 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 09. 09. 12:00

Ismertető

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

Pályázat kezdete
2018. 08. 25. | 00:00
Pályázat vége
2018. 09. 09. | 12:00
Ügyszám
59.Fpk.3211
Megnézem az előző kiírást
Becsérték200 000 Ft
Minimálár120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1055 Budapest, Szent István körút 23.
Cégjegyzékszám
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév
EUROALDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.
Cégjegyzékszám
01-09-176173

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23., levelezési cím: 1395 Budapest, hrsz. Pf.: 402) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 120 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1099821F2
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 9. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23., levelezési cím: 1395 Budapest, hrsz. Pf.: 402) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 25. 00 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23., levelezési cím: 1395 Budapest, hrsz. Pf.: 402) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1099821.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23., levelezési cím: 1395 Budapest, hrsz. Pf.: 402), mint a(z) EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.3211/2016/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1099821
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 25. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 120 000 forint. (a becsérték 60%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
garázs
Területe:
310 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4/76
Becsérték:
200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
20373/2/A/24
Ingatlan postai címe:
Szeged, Gőz utca 7..
Területnagyság:
310 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 2 621 017,- Ft erejéig NAV javára, Jelzálogjog 205 639,- Ft erejéig Szeged MJV Polgármesteri Hivatala javára. A zálogjogok és végrehajtási jogok a Cstv. előírásai szerint az értékesítést követően nem terhelik az ingatlant.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2018. augusztus 29. napján 10 és 11 óra között. Kérjük, hogy megtekintési szándékát az titla@afi.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2018. augusztus 27. napjáig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 30.000,- Ft.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/209 Kormányrendelet 2.§ (2) szerint előírt módon az értesítés megtörtént. A vagyontárgy értékesítésére harmadik eljárás keretében kerül sor. A megismételt eljárás előtt újabb értékbecslés készült, a vagyontárgy likvidációs értékének csökkentését a megváltozott piaci érték indokolta. A minimálár meghatározása a 237/2009. Kormányrendelet 4.§ (2c) b) pontja alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1099821/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 09. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 25. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.