Eredménytelenítés ideje
2018. 09. 09. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 09. 09. 12:00

Ismertető

készlet (takarítógépek, csodaasztalok, üvegfedők, lámpabúrák)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

készlet (takarítógépek, csodaasztalok, üvegfedők, lámpabúrák)

Pályázat kezdete
2018. 08. 25. | 00:00
Pályázat vége
2018. 09. 09. | 12:00
Ügyszám
12.Fpk.4137
Megnézem az előző kiírást
Becsérték5 100 000 Ft
Minimálár1 785 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév
Zauberer Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1106 Budapest, Maglódi utca 25..
Cégjegyzékszám
01-09-924854

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.4137 ügyszámú nyilvános pályázat, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zauberer Hungary Kft. f.a. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-924854, székhely: 1106 Budapest, Maglódi utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.4137 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 9. 12 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zauberer Hungary Kft. f.a. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-924854, székhely: 1106 Budapest, Maglódi utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.4137 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 25. 00 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zauberer Hungary Kft. f.a. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-924854, székhely: 1106 Budapest, Maglódi utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1100062.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) Zauberer Hungary Kft. f.a. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-924854, székhely: 1106 Budapest, Maglódi utca 25..) Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.4137/2015/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1100062
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 25. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 255 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Zauberer Kft. f.a. OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-10000518-10574558 sz. bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

készlet (takarítógépek, csodaasztalok, üvegfedők, lámpabúrák)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 785 000 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Modelhome 3 in 1 takarítógép

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem IMPEX 2000 Kft. javára végrehajtási jog
Mennyisége:
50 db
Becsérték:
1 500 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Csodaasztal AS524

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem IMPEX 2000 Kft. javára végrehajtási jog
Mennyisége:
100 db
Becsérték:
150 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üvegfedő rozsdamentes edényekhez

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem IMPEX 2000 Kft. javára végrehajtási jog
Mennyisége:
3 000 db
Becsérték:
450 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üveg lámpabúra

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem IMPEX 2000 Kft. javára végrehajtási jog
Mennyisége:
3 000 db
Becsérték:
3 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2018. augusztus 29. napján 10 és 11 óra között Sülysáp, Vasút utca 52. szám alatt. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titl.anett@cracorg.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2018. augusztus 27. napjáig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonelemekre kizárólag egyben lehet pályázni, kisebb egységekre benyújtott pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Zauberer Kft. f.a. OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-10000518-10574558 sz. bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. szerint előírt módon az értesítés megtörtént. A vagyontárgyak értékesítésére negyedik eljárás keretében kerül sor. A minimálár meghatározása a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) bek. alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1100062/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 09. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 25. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.