A nyertes ár
42 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 08. 26. 11:59

Ismertető

Budaörsi, Gyáli ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budaörs belterület 9721/4 Hrsz-ú, 2040 Budaörs, Tűzkőhegyi utca 17. szám alatti kivett udvar és üdülőépület megnevezésű ingatlan, Gyáli 1023 Hrsz-ú, 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 98. "felülvizsgálat alatt" alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.

Pályázat kezdete
2018. 08. 10. | 11:59
Pályázat vége
2018. 08. 26. | 11:59
Ügyszám
2.Fpk.13-2015-001099
Becsérték83 754 000 Ft
Minimálár41 877 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév
Z & Z Medical Kft.„f.a.”
Székhely
2135 Csörög, Kisfaludy utca 24. A ép.
Cégjegyzékszám
13 09 127671

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.13-2015-001099 ügyszámú nyilvános pályázat, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43) felszámoló által a Z & Z Medical Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 127671, székhely: 2135 Csörög, Kisfaludy utca 24. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 42 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1100198F2
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.13-2015-001099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 26. 11 óra 59 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43) felszámoló által a Z & Z Medical Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 127671, székhely: 2135 Csörög, Kisfaludy utca 24. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.13-2015-001099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 10. 11 óra 59 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43) felszámoló által a Z & Z Medical Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 127671, székhely: 2135 Csörög, Kisfaludy utca 24. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1100198.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43), mint a(z) Z & Z Medical Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 127671, székhely: 2135 Csörög, Kisfaludy utca 24. A ép.) Budapest Környéki Törvényszék 2.Fpk.13-2015-001099/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1100198
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 10. 11 óra 59 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 26. 11 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 256 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a Mecsek Takarék Szövetkezet-nél vezetett 50300192-55301662- 00000000 számú elkülönített számlára "Z and Z pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2018.08.26 határidővel történő jóváírással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlattól visszalép. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vesztes pályázat esetén az ajánlati biztosíték összege visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budaörs belterület 9721/4 Hrsz-ú, 2040 Budaörs, Tűzkőhegyi utca 17. szám alatti kivett udvar
és üdülőépület megnevezésű ingatlan, Gyáli 1023 Hrsz-ú, 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 98. "felülvizsgálat alatt" alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 83 754 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 41 877 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budaörsi ingatlan

Típus:
lakóépület
Területe:
759 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
52 650 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
759 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Budaörsi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Önálló szöveges bejegyzés épület feltüntetés. Jelzálogjog 259 068 CHF és járulékai erejéig, Inter-Európa Bank Nyrt. Holtig tartó haszonélvezeti jog, jogosult: magánszemély, Holtig tartó haszonélvezeti jog, jogosult: magánszemély.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyáli ingatlan

Típus:
lakóépület
Területe:
673 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
31 104 111 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
673 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Gyáli ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Haszonélvezeti jog holtig tartó, jogosult: magánszemély. Haszonélvezeti jog 2036.08.31-ig "egymást közösen illető", jogosultak: magánszemélyek. Haszonélvezeti jog holtig tartó, az ingatlan 1/2 illetőségére vonatkozóan, jogosult: magánszemély. Jelzálogjog 9 500 000 Ft és járulékai erejéig, jogosult: magánszemély. Végrehajtási jog, 26 595 460 Ft és járulékai erejéig, Axa Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Végrehajtási jog, 39 625 394 Ft és járulékai erejéig, Axa Bank Europe SA. Végrehajtási jog, 39 625 394 Ft és járulékai erejéig, Axa Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Önálló zálogjog 196 789 CHF és járulékai erejéig, OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetősége nem biztosított, tekintettel arra, hogy azokat haszonélvező birtokolja, aki nem együttműködő. Az ingatlan leírását tartalmazó feltételfüzet az EÉR internetes felületéről letölthető bruttó 12 700 Ft áron. A tenderfüzet megvásárlása, megtekintése, vagy letöltése nem feltétele az érvényes pályázat beadásának.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vételár nettó ár, a fordított áfa szabályai szerint kerül kiszámlázásra a vevőnek. 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) g) pontja szerint a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen vagy véglegessé vált döntéssel megállapító eljárás hatálya alatt áll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonosértékű (a vételár vonatkozásában 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatotkell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében afelszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a+ ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére apályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogymegfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagyárverés kiírásáról döntsön.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fenti vételár nettó vételár, az adásvételről fordított áfás számla kerül kiállításra az áfatörvény 142.§ (1) g) pontja alapján. A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a fentieknél kedvezőbb fizetési határidővel vállalnak teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok tulajdonának átruházására a vételár megfizetését követően 60 napon belül kerül sor. Az ingatlanok birtokba vétele azonban csak a haszonélvezeti jog, illetve a bérleti jog megszűnését követően lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonosértékű (a vételár vonatkozásában 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatotkell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében afelszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a+ ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére apályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogymegfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagyárverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Fenti ingatlanokra csak együttesen lehet pályázni. Az ingatlanokra a tulajdonos a felszámolást megelőzően bérleti szerződést kötött, amely alapján az ingatlanok bérleti joggal terheltek. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, teljes vételár rendelkezésre állásának igazolását (amelynek formája pénzügyi intézménytől vagy vállalkozástól származó igazolás bankgarancia, vagy kezesség vállalás formájában), a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A minimálár a becsérték 50%-a.
Nyilatkozzuk, hogy jelen hirdetés a vagyoni elemek negyedik megismételt hirdetése, a minimálár leszállítása 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) alapján került sor, a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1100198/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 26. | 11:59 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 10. | 11:59 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1100198F2 kommentje:

  T. Felszámoló! A kérdésem az lenne, hogy a Budaörsi Ingatlannál a haszonélvezők születési ideje 2006. év és 2002. év? Ezt azért is kérdezem, mert a birtokbalépésre a hirdetmény szerint csak a haszonélvezeti jog megszűnését követően van sor, illetve a felszámolás értékesítésre figyelemmel nem törlödik a haszponélvezeti jog. Ez a Gyáli ingatlan esetében 1989, illetve 1965 ? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlanok új tulajdonosa csak a bejegyzett haszonélvezeti jog megszűnését követően tud birtokba lépni. Ez pedig vagy holtig tartó vagy meghatározott ideig tartó idő. A megadott születési idők helyesek. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P1100198F1 kommentje:

  Üdvözletem! Szeretném megtudni, hogy a Törökbálinton lévő ingatlan miért "maradt le" a kiírásból? https://eer.gov.hu/palyazat/P826638 Köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Jelenleg azon az ingatlanon peres eljárás van folyamatban, mely akadályozza az értékesítést.