Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 11. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 11. 12:00

Ismertető

Sátoraljaújhelyi húsfeldolgozó üzem

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. A BAZ Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál nyilvántartott Sátoraljaújhely belterület 1756 hrsz. alatt felvett, 8478 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 illetősége. Az ingatlanon működő üzemnek 2014. január 29. napjáig volt HU-156-EK számú működési engedélye, jelenleg nem működik, villany, gáz, víz, csatorna szolgáltatás szünetel. Az ingatlanon 8 db, egy kivétellel elhanyagolt állapotú, húsfeldolgozási technológiához igazodó épületek vannak elhelyezve, állapotuk a használaton kívüliségük és a fűtés hiánya miatt erősen romló. A felépítmények bruttó alapterülete 2650 m2, amely lényegében egy üzemi épületből, 2 db porta épületből, egy kazánházból és egy színből, egy szociális épületrészből, valamint egy volt húsbolt és egy étkezde faházból áll. Az üzem jelen állapotában vágóhídi és húsüzemi funkcióra nem alkalmas, csak igen jelentős ráfordításokkal lehetne ismételten sertés feldolgozására vagy más húsüzemi funkcióra alkalmassá tenni, új működési engedélyeztetési eljárásban. 2. Az adós tulajdonát képező 15-25 éves, részben elöregedett, beépített technológia rendszerek, műszaki eszközök, a 131. főkönyvi számlaosztályba sorolt gépek és berendezések eszközlista valamint a szakértői vélemény melléklete szerint 81 tétel. A 141 főkönyvi számlaosztályba sorolt, a közvetlenül a termeléshez nem kapcsolódó eszközök és egyéb iroda berendezések 113 tétel. A műszaki eszközök jelentős része elöregedett, elavult, adattáblával nem rendelkezik, illetve egyedi gyártásúak, több élelmiszeripari gép és berendezés nem felel meg a magyar és az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. Megállapítható, hogy a gépeknél, eszközöknél szakszerű karbantartás nem volt, azok javítása nem lehetséges.

Pályázat kezdete
2018. 07. 27. | 12:00
Pályázat vége
2018. 08. 11. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk.168/2017.
Becsérték50 310 000 Ft
Minimálár50 310 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-689092

Adós adatai

Cégnév
KEPS-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4600 Kisvárda, Szív út 12.
Cégjegyzékszám
Cg. 15-09-070299

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.168/2017. ügyszámú nyilvános pályázat, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a KEPS-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 15-09-070299, székhely: 4600 Kisvárda, Szív út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig nem érkezett pályázat, ezért a felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és a felszámoló újabb értékesítési hirdetményt tesz közzé.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.168/2017. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 11. 12 óra 00 perckor, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a KEPS-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 15-09-070299, székhely: 4600 Kisvárda, Szív út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.168/2017. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 27. 12 óra 00 perckor, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a KEPS-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 15-09-070299, székhely: 4600 Kisvárda, Szív út 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1101700.

Pályázati Hirdetmény

A(z) FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933), mint a(z) KEPS-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070299, székhely: 4600 Kisvárda, Szív út 12.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.168/2017/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1101700
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 11. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 509 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10200586-45112746-00000000 számú számlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerüljön a pályázat benyújtásának időpontjáig. A bizonylat melléklete a pályázatnak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. A BAZ Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál nyilvántartott Sátoraljaújhely belterület 1756 hrsz. alatt felvett, 8478 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 illetősége. Az ingatlanon működő üzemnek 2014. január 29. napjáig volt HU-156-EK számú működési engedélye, jelenleg nem működik, villany, gáz, víz, csatorna szolgáltatás szünetel. Az ingatlanon 8 db, egy kivétellel elhanyagolt állapotú, húsfeldolgozási technológiához igazodó épületek vannak elhelyezve, állapotuk a használaton kívüliségük és a fűtés hiánya miatt erősen romló. A felépítmények bruttó alapterülete 2650 m2, amely lényegében egy üzemi épületből, 2 db porta épületből, egy kazánházból és egy színből, egy szociális épületrészből, valamint egy volt húsbolt és egy étkezde faházból áll. Az üzem jelen állapotában vágóhídi és húsüzemi funkcióra nem alkalmas, csak igen jelentős ráfordításokkal lehetne ismételten sertés feldolgozására vagy más húsüzemi funkcióra alkalmassá tenni, új működési engedélyeztetési eljárásban.

2. Az adós tulajdonát képező 15-25 éves, részben elöregedett, beépített technológia rendszerek, műszaki eszközök, a 131. főkönyvi számlaosztályba sorolt gépek és berendezések eszközlista valamint a szakértői vélemény melléklete szerint 81 tétel. A 141 főkönyvi számlaosztályba sorolt, a közvetlenül a termeléshez nem kapcsolódó eszközök és egyéb iroda berendezések 113 tétel.

A műszaki eszközök jelentős része elöregedett, elavult, adattáblával nem rendelkezik, illetve egyedi gyártásúak, több élelmiszeripari gép és berendezés nem felel meg a magyar és az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. Megállapítható, hogy a gépeknél, eszközöknél szakszerű karbantartás nem volt, azok javítása nem lehetséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 310 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 50 310 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
8 478 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sátoraljaújhely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1756
Ingatlan postai címe:
3980 Sátoraljaújhely, hrsz. 1756
Területnagyság:
8 478 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KEPS-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A vagyontárgyakat az OTP Bank Nyrt. jelzálogjoga, az ingatlant a fentieken kívül még az OTP Bank Nyrt. elidegenítési és terhelési tilalmi joga is terheli. Az ingatlanon az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezeték joga került bejegyzésre.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon 8 db, egy kivétellel elhanyagolt állapotú, húsfeldolgozási technológiához igazodó épületek vannak elhelyezve, állapotuk a használaton kívüliségük és a fűtés hiánya miatt erősen romló. A felépítmények bruttó alapterülete 2650 m2, amely lényegében egy üzemi épületből, 2 db porta épületből, egy kazánházból és egy színből, egy szociális épületrészből, valamint egy volt húsbolt és egy étkezde faházból áll. Az üzem jelen állapotában vágóhídi és húsüzemi funkcióra nem alkalmas, csak igen jelentős ráfordításokkal lehetne ismételten sertés feldolgozására vagy más húsüzemi funkcióra alkalmassá tenni, új működési engedélyeztetési eljárásban.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Beépített technológia rendszerek, műszaki eszközök

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem OTP Bank Nyrt. zálogjoga
Mennyisége:
194 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatosan az EÉR-en történik a tájékoztatás, megtekinthetőségét a felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja. Elérhetősége: https://eer.gov.hu.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult a vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a felszámoló szervezet 10200586-45112746-00000000 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49. § (4) bekezdése szerint kizárt. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonjog átruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja, és ezen időponttól kezdődően 15 napon belül köteles nyertes pályázó az ingatlant birtokba venni, és az ingóságokat átvenni. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokba vételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező vagyontárgyak értékesítésére első alkalommal kerül sor.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdésének alapján a zálogjogosult értesítése határidőben, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént. A vagyontárgyakat az OTP Bank Nyrt. jelzálogjoga, az ingatlant a fentieken kívül még az OTP Bank Nyrt. elidegenítési és terhelési tilalmi joga is terheli. Az ingatlanon az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezeték joga került bejegyzésre.

A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfa fizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a FISKÁLIS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Tartalmaznia kell továbbá az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetéséről szóló igazolást. Nyilatkozatot arra, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlára várja a bánatpénzt visszautalni. Nyilatkozatot arra vonatkozóan is, hogy a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakat megtekintette, annak állapotát megismerte és nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági garanciális igény érvényesítéséről. Tudomásulvételi nyilatkozat kell arra vonatkozóan, hogy a 30 napos fizetési határidő, ha eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított, legkésőbb 30 napon belül kéri teljesíteni.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, értékeli és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Eredménytelennek nyilvánítás esetén sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat kizárólag a nyilvános értékesítés során, annak kereti között írásban gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, a szerződés megkötésével kapcsolatos minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli, melynek elfogadásáról a pályázatban a pályázónak nyilatkozni kell.
Jelen hirdetményre az 1991. évi XLIX. tv. értékesítési eljárásra, a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1101700/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1101700#tenderfuzet

Licitnapló

2018. 08. 11. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.