A nyertes ár
3 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 08. 25. 14:00

Ismertető

Hajós zártkerti udvar és présház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hajós zártkert 7192/3 hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű, 527 m2 nagyságú és a Hajós zártkert 7194 hrsz-ú, kivett présház megnevezésű ingatlanok. Az ingatlanokra csak együttesen lehet pályázni.

Pályázat kezdete
2018. 08. 10. | 14:00
Pályázat vége
2018. 08. 25. | 14:00
Ügyszám
4.Vpk.19-14-000012
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 500 000 Ft
Minimálár2 450 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
AJN-Tec. Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" törölt cég
Székhely
8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 87.
Cégjegyzékszám
19-09-501568

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Vpk.19-14-000012 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a AJN-Tec. Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-501568, székhely: 8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 87.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1102652F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.19-14-000012 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 25. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a AJN-Tec. Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-501568, székhely: 8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 87.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.19-14-000012 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 10. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a AJN-Tec. Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-501568, székhely: 8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 87.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1102652.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) AJN-Tec. Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 19-09-501568, székhely: 8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 87.) Veszprémi Törvényszék 4.Vpk.19-14-000012/6. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2018. július 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1102652
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 10. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 25. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "AJN-Tec Kft. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajós zártkert 7192/3 hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű, 527 m2 nagyságú és a Hajós zártkert 7194 hrsz-ú, kivett présház megnevezésű ingatlanok.
Az ingatlanokra csak együttesen lehet pályázni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 450 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

Típus:
zártkert
Területe:
527 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
7192/3
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
udvar
Területnagyság:
527 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AJN-Tec. Szolgáltató Kft. 8263 Badacsonytördemic, Római u. 28. (Előző neve: ENITOR Szolgáltató, Kereskedelmi és Termelő Kft. 8262 Badacsonylábdihegy, Római út 87.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett présház

Típus:
zártkert
Területe:
112 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
7194
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
présház
Területnagyság:
112 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett présház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AJN-Tec. Szolgáltató Kft. "va." 8263 Badacsonytördemic, Római u. 28. (előző elnevezése: ENITOR Szolgáltató és Kereskedelmi és Termelő Kft. 8262 Badacsonylábdihegy, Római utca 28.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően törölt cég esetén ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 10 napon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonrendező tudomása szerint az ingatlanok környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintettek, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy az adott vagyonrendezési eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése alapján került sor, az abban megjelölt személyek jelen vagyonrendezési eljárásban nincsenek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1102652/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 25. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 10. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.