Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 13. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 13. 12:00

Ismertető

Kesztyű készlet, bőr, cérna

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Készáru: 11.383 pár kesztyű Félkész áru: 508 pár kesztyű Maradék bélés, bőr és szőrmeanyag, cérna

Pályázat kezdete
2018. 07. 28. | 11:00
Pályázat vége
2018. 08. 13. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.164
Megnézem az előző kiírást
Becsérték27 500 000 Ft
Minimálár19 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév
SZOMOR-HORNICZ Kesztyűgyártó és Kereskedelmi Kft„f.a.”
Székhely
7625 Pécs, Siklósi utca 22.
Cégjegyzékszám
02-09-062562

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.164 ügyszámú nyilvános pályázat, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a SZOMOR-HORNICZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062562, székhely: 7625 Pécs, Siklósi utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.164 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 13. 12 óra 00 perckor, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a SZOMOR-HORNICZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062562, székhely: 7625 Pécs, Siklósi utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.164 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 28. 11 óra 00 perckor, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a SZOMOR-HORNICZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062562, székhely: 7625 Pécs, Siklósi utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1103714.

Pályázati Hirdetmény

A(z) TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1), mint a(z) SZOMOR-HORNICZ „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062562, székhely: 7625 Pécs, Siklósi utca 22.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.164/2016/17 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1103714
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. július 28. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 025 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Készáru: 11.383 pár kesztyű
Félkész áru: 508 pár kesztyű
Maradék bélés, bőr és szőrmeanyag, cérna

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 27 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 19 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kesztyű, bőr, cérna készlet

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem CIB és NAV zálog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
55 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a felszámoló az EÉR rendszeren történt egyeztetés után lehetőséget biztosít.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára.
A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény 142.§-a rendelkezései irányadóak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
• egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
• az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint
• ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
• nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
• nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 %-nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy a vagyontárgy adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,8 %-a + áfa, de legalább 50.000,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.
A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1103714/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 28. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.