Legmagasabb ajánlat
43 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 19. 12:00
Eredménytelen pályázat: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 19. 12:00

Ismertető

Halásztelek belterület 2349 hrsz ingatlan 5 db lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Halásztelek belterület 2349 hrsz ingatlan 16/100 tulajdoni hányadának érzékesítése, amely 5 db kialakítani tervezett társasházi lakást foglal magába.

Pályázat kezdete
2018. 08. 04. | 12:00
Pályázat vége
2018. 08. 19. | 12:00
Ügyszám
15.Fpk.1346
Becsérték43 000 000 Ft
Minimálár43 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-978478

Adós adatai

Cégnév
HERMINA ÉPSZOLG Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.
Cégjegyzékszám
1309102929

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk.1346 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a HERMINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309102929, székhely: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
A szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jött létre, figyelemmel arra, hogy a nyertesnek kihirdetett pályázó a szerződéskötéstől visszalépett. A másik pályázó ajánlata nem érte el a pályázatban megjelölt minimálárat, így a pályázat eredménytelen lett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.1346 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a HERMINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309102929, székhely: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 43 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1104510F2
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 45 munkanapon belül kerül sor
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.1346 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 19. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a HERMINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1309102929, székhely: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.1346 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 4. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a HERMINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309102929, székhely: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1104510.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) HERMINA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1309102929, székhely: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A ép.) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.1346/2016/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1104510
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 4. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 290 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Hermina Épszolg bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Halásztelek belterület 2349 hrsz ingatlan 16/100 tulajdoni hányadának érzékesítése, amely 5 db kialakítani tervezett társasházi lakást foglal magába.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 43 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 43 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás megnevezésű ingatlan

Típus:
lakás
Területe:
31,72 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3172/288444

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
31,72 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog és végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás megnevezésű ingatlan

Típus:
lakás
Területe:
49,39 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4939/288444

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
49,39 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog és végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás megnevezésű ingatlan

Típus:
lakás
Területe:
49,39 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4939/288444

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
49,39 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog és végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás megnevezésű ingatlan

Típus:
lakás
Területe:
49,39 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4939/288444

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
49,39 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog és végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás megnevezésű ingatlan

Típus:
lakás
Területe:
31,9 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3190/288444

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
31,9 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog és végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlanok előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 45 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 30 napon belül átutalással megfizeti, a felszámoló részletfizetést nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 45 munkanapon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a HERMINA ÉPSZOLG Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.
Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.
A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50.000.-Ft/szerződés.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A pályázatok elbírálásánál értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50.000.-Ft/szerződés.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1104510/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 19. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 04. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1104510F3 kommentje:

    Tisztelt Értékesítő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a lakások készültségi fokában történt-e változás, hiszen a lakások többségében a falakon kívül szinte nem volt semmi, illetve volt olyan lakás, amelyben még a vakolat is hiányzott és a gépészet egyáltalán nem volt még elkezdve? Kérdezném még, hogy abban a lakásban amelyben nem volt központi víz és csatorna kiállás sikerült-e kideríteni, hogy mért nem található, hogyan felejtették el a központi rendszerről lekötni? Előre is köszönöm válaszát. Tisztelettel.

  • || P1104510F2 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az értékesítésre szánt lakások vételára áfá-s vagy mentes?

  • || P1104510F1 kommentje:

    A lakások milyen készültségi fokúak, készült-e értékbecslés, az hozzáférhető-e számomra.