Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 27. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 27. 10:00

Ismertető

7621 Pécs II. ker. Keszüi út 83/A.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan Pécs, Keszüi út 83/B és Keszüi út 83. házszámmal ellátott, öt helyrajzi számon szereplő terület. Az 5 területből 3 db (23940/7, 23940/8, 23940/11 hrsz) lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1 db (23940/10 hrsz-ú) ingatlan saját használatú út és 1 db (23940/9 hrsz-ú) ingatlan beépítetlen terület megnevezésű. A három beépített területű ingatlan épületei gyenge műszaki állapotban voltak 2008. 12.15.-én készült értékelési szakvélemény alapján, amik már feltehetően elbontásra kerültek, vagy összedőltek. A 23940/7 hrsz- ú ingatlan épületében a 2008.12. havi szemle idején laktak, jelenlegi állapotról nem tudni. A 23940/7 hrsz-ú ingatlan telek területe a legnagyobb, amely viszonylag szabályos, trapéz alakú, hosszanti észak-dél tájolású. Északi telekhatárán a Keszüi út kétnyomsávos, szilárd burkolatú útjával határos. A terület "Gksz-711864" övezet besorolású, 50% beépíthető, 10 m magasságig. A Keszüi út 83. házszámú ingatlan a 23940/8 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. A terület megközelíthetőségét a 23940/10 hrsz-ú saját használatú út biztosítja. Az ingatlan területén romos épület volt a fenti értékbecslésben, feltehetően az már nem áll. A terület közvetlen módon nem kapcsolódik rá a Keszüi útra, attól a 23940/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elzárja. Önálló úttal nem rendelkezik, önállóan nem közelíthető meg. A 23940/8 hrsz-ú telek ingatlan "Gksz-711864" övezet besorolású, amely bele esik az Ev övezetbe, amely számszerűen 8 m2. területet fed le. A 23940/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan alakja a téglalaphoz közelítő, a Keszüi út felé eső oldala kissé trapézos. Hasznosíthatósága azonban, jelentősen korlátozott. Az övezet besorolása "Gksz-711864", "Ev", valamint "Köu" érintettségű. Mind három övezet már szerepelt az előző ingatlanoknál. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy mindössze 68 m2 a beépíthető, amelyen elektromos vezeték halad át. A 23940/10 hrsz-ú saját használatú út a /8-, /9-, /II hrsz-ú telekingatlanok önálló megközelítését teszi lehetővé. A 23940/11 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan területe téglalap alakú, kissé trapézos formában. A 83/A házszámmal ellátott épület van rajta, ami sokkal rosszabb, romosabb állapotban volt a fenti idejű értékbecslés szemle idején, ami feltehetően már nincs meg. Övezet besorolása alapján "Gksz-711864", "Ev" és "Köu" besorolású, amely alapján 87 m2 útnak, 83 m2 parknak, 1182 nm beépíthető. Az ingatlanok területén, csak elektromos hálózat került bekötésre, a többi közmű az utcában található. A telek ingatlanok együttes kezelése javasolt, így a felülvizsgálati érték megállapításánál is egységes ingatlanként kerül értékmegállapításra.

Pályázat kezdete
2018. 08. 10. | 14:00
Pályázat vége
2018. 08. 27. | 10:00
Ügyszám
Fpk.01-15-000886
Megnézem az előző kiírást
Becsérték23 160 000 Ft
Minimálár16 212 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.„f.a.”
Székhely
7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..
Cégjegyzékszám
02-10-060351

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.01-15-000886 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat, ezért az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítom.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.01-15-000886 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 27. 10 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.01-15-000886 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 10. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1123752.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) Fővárosi Törvényszék Fpk.01-15-000886/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1123752
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 10. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. augusztus 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: DRB Bank Zrt. „f.a." ajánlati biztosíték) a DRB Bank Zrt. „f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan Pécs, Keszüi út 83/B és Keszüi út 83. házszámmal ellátott, öt helyrajzi számon szereplő terület. Az 5 területből 3 db (23940/7, 23940/8, 23940/11 hrsz) lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1 db (23940/10 hrsz-ú) ingatlan saját használatú út és 1 db (23940/9 hrsz-ú) ingatlan beépítetlen terület megnevezésű. A három beépített területű ingatlan épületei gyenge műszaki állapotban voltak 2008. 12.15.-én készült értékelési szakvélemény alapján, amik már feltehetően elbontásra kerültek, vagy összedőltek. A 23940/7 hrsz- ú ingatlan épületében a 2008.12. havi szemle idején laktak, jelenlegi állapotról nem tudni. A 23940/7 hrsz-ú ingatlan telek területe a legnagyobb, amely viszonylag szabályos, trapéz alakú, hosszanti észak-dél tájolású. Északi telekhatárán a Keszüi út kétnyomsávos, szilárd burkolatú útjával határos. A terület "Gksz-711864" övezet besorolású, 50% beépíthető, 10 m magasságig. A Keszüi út 83. házszámú ingatlan a 23940/8 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. A terület megközelíthetőségét a 23940/10 hrsz-ú saját használatú út biztosítja. Az ingatlan területén romos épület volt a fenti értékbecslésben, feltehetően az már nem áll. A terület közvetlen módon nem kapcsolódik rá a Keszüi útra, attól a 23940/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elzárja. Önálló úttal nem rendelkezik, önállóan nem közelíthető meg. A 23940/8 hrsz-ú telek ingatlan "Gksz-711864" övezet besorolású, amely bele esik az Ev övezetbe, amely számszerűen 8 m2. területet fed le. A 23940/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan alakja a téglalaphoz közelítő, a Keszüi út felé eső oldala kissé trapézos. Hasznosíthatósága azonban, jelentősen korlátozott. Az övezet besorolása "Gksz-711864", "Ev", valamint "Köu" érintettségű. Mind három övezet már szerepelt az előző ingatlanoknál. A rendelkezésre álló adatokból meg��llapítható, hogy mindössze 68 m2 a beépíthető, amelyen elektromos vezeték halad át. A 23940/10 hrsz-ú saját használatú út a /8-, /9-, /II hrsz-ú telekingatlanok önálló megközelítését teszi lehetővé. A 23940/11 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan területe téglalap alakú, kissé trapézos formában. A 83/A házszámmal ellátott épület van rajta, ami sokkal rosszabb, romosabb állapotban volt a fenti idejű értékbecslés szemle idején, ami feltehetően már nincs meg. Övezet besorolása alapján "Gksz-711864", "Ev" és "Köu" besorolású, amely alapján 87 m2 útnak, 83 m2 parknak, 1182 nm beépíthető. Az ingatlanok területén, csak elektromos hálózat került bekötésre, a többi közmű az utcában található. A telek ingatlanok együttes kezelése javasolt, így a felülvizsgálati érték megállapításánál is egységes ingatlanként kerül értékmegállapításra.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 23 160 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 212 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar, beépítetlen terület, saját út

Típus:
lakóház, udvar, beépítetlen terület, saját út
Területe:
6 903 m²
Állapota:
elbontandó épületek
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
6 903 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóház, udvar, beépítetlen terület, saját út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
DRB Bank Zrt. „f.a." (7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 23940/7 hrsz.- keretbiztosítéki jelzálogjog 100 000 000 Ft egyetemlegesen terheli a pécsi 23940/7, 23940/9, 23940/10 és 23940/11 helyrajzi számú ingatlanokat is - Vételi jog 2011. 02.11-ig jogosult Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet- Vezetékjog E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.23940/8 hrsz. - Vezetékjog szennyvízvezeték fektetésére és fenntartására a vázrajzon feltüntetett nyomvonalon - keretbiztosítéki jelzálogjog 100 000 000 Ft egyetemlegesen terheli a pécsi 23940/7, 23940/9, 23940/10 és 23940/11 helyrajzi számú ingatlanokat is - Vételi jog 2011. 02.11-ig jogosult Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet - Vezetékjog 120 kV-os gerincvezeték és leágazásaira a vázrajzon megjelölt nyomvonalon. 23940/9 hrsz. - önálló szöveges bejegyzés digitalizálásból eredő területi eltérés rendezése - keretbiztosítéki jelzálogjog 100 000 000 Ft erejéig - vételi jog 2011.12.11-ig Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet - vezetékjog 120 kV-os gerincvezeték és leágazásaira a vázrajzon megjelölt nyomvonalon23940/10 hrsz. - keretbiztosítéki jelzálogjog 100 000 000 Ft erejéig- vételi jog 2011.12.11-ig Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet- vezetékjog 120 kV-os gerincvezeték és leágazásaira a vázrajzon megjelölt nyomvonalon23940/11 hrsz.- önálló szöveges bejegyzés digitalizálásból eredő területi eltérés rendezése- keretbiztosítéki jelzálogjog 100 000 000 Ft erejéig- vételi jog 2011.12.11-ig Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet- vezetékjog 120 kV-os gerincvezeték és leágazásaira a vázrajzon megjelölt nyomvonalon

Ingatlan állapota: elbontandó épületek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságokat a 0630/7304625 telefonszámon, avagy a titkarsag@drbbank.hu e-mail címen a Felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően lehet megtekinteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól, kivéve a 23940/9 helyrajzi szám szerinti beépítetlen ingatlanrész, az az az Áfa törvény 86 § (1) bek. k)pontja alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb ár figyelembevétele

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a DRB Bank Zrt. „f.a." OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára, a 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, maximum az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Elővásárlásra jogosult:
Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A végleges vételárról a jogszabályban megjelölt elővásárlási jogosultat a felszámoló írásban tájékoztatja, melynek kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatát megküldenie a Felszámoló részére (PSFN Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em). A nyilatkozat megküldésének elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a Felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 25.000 Ft + ÁFA összegű ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az ingatlant a szerződéskötés napjától számított 8 munkanapon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után köteles birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A vételárat egyösszegben kell megfizetni, részletfizetési lehetőség nincsen. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ajánlatot ingatlan-tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű - vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a) bekezdése alapján mentes az általános forgalmi adó alól. A pályázat lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény, a 237/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy az adásvétel tárgyát a képeken látható bútorok nem képezik.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve),
- jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt, képviseleti meghatalmazást,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését,
- a vételi ár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését,
- a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerződéskötéstől számított 15 napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,
- 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
- az adásvételi szerződésben megjelölt vételár 1%-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- az EÉR üzemeltetője felé a nettó vételár 1%-os mértékű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől azzal, hogy a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza,
- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 10 napon belül birtokba veszi,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet 13.§. (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1123752/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 27. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 10. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.