Eredménytelenítés ideje
2018. 09. 22. 18:44
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 09. 22. 18:44

Ismertető

Ásványvíz kitermelő üzem Pusztazámoron

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ásványvíz kitermelő üzem Pusztazámoron

Pályázat kezdete
2018. 09. 07. | 16:44
Pályázat vége
2018. 09. 22. | 18:44
Ügyszám
5.Fpk.51
Becsérték473 000 000 Ft
Minimálár473 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
PERIDOT-LINE Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..
Cégjegyzékszám
13 09 136673

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.51 ügyszámú nyilvános pályázat, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Peridot-Line Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 136673, székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.51 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 22. 18 óra 44 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Peridot-Line Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 136673, székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.51 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 7. 16 óra 44 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Peridot-Line Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 136673, székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1125910.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) Peridot-Line Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 136673, székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..) Budapest Környéki Törvényszék 5.Fpk.51/2017/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1125910
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 7. 16 óra 44 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 22. 16 óra 44 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 190 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a „Peridot-Line Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, az adós társaság Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ásványvíz kitermelő üzem Pusztazámoron

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 473 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 473 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 hektár
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
473 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pusztazámor
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1
Ingatlan postai címe:
2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1..
Művelési ág:
Kivett üzem
Területnagyság:
2 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Peridot-Line Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál. Telefonos elérhetőség: 06-1-411-1036, munkanapokon 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@corabil.hu.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése az Áfa tv. 86. §-a alapoján mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.

A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan jelenleg üzemeltetési szerződés keretében van hasznosítva.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár 473 000 000 Ft, ami a becsérték 100 %-a.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)
- a vagyontárgy pontos megnevezését- egyösszegű, nettó vételár megjelölését
- az ajánlott fizetési feltételeket
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot
- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond
- fedezeti igazolást a fennmaradó vételár tekintetében
- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni
- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást
- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást
- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1125910/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 22. | 18:44 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 13. | 10:02 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2018. 09. 07. | 16:44 || A pályázat megkezdődött.