Eredménytelenítés ideje
2018. 12. 11. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 12. 11. 15:00

Ismertető

Magánszeméllyel szemben fennálló követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tájékoztatása szerint külföldi állampolgárral szembeni 56.163EUR összegű követelés. A fennálló követelésről semmiféle dokumentummal nem rendelkezünk. Becsérték : 4.212EUR azaz 1.362.161,- Ft Minimál ár: 4.212EUR azaz 1.362.161,-Ft Bánatpénz: 68.108,-Ft

Pályázat kezdete
2018. 11. 26. | 08:00
Pályázat vége
2018. 12. 11. | 15:00
Ügyszám
27.Fpk.964
Becsérték1 362 161 Ft
Minimálár1 362 161 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Kft.
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8.
Cégjegyzékszám
01 09 993384

Adós adatai

Cégnév
KLAUZÁL u. 7-9. PROJEKT Ingatlanforgalmazó Kft.f.a.„f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-701746

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 27.Fpk.964 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a KLAUZÁL u. 7-9. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-701746, székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 27.Fpk.964 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 11. 15 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a KLAUZÁL u. 7-9. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-701746, székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 27.Fpk.964 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 26. 08 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a KLAUZÁL u. 7-9. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-701746, székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1127501.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.), mint a(z) KLAUZÁL u. 7-9. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-701746, székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1 em. 5) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.964/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1127501
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 26. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 11. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 68 108 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12001008 - 01395707 - 00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára a(z) Klauzál u. 7-9. Projekt Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2018. december 11. 12:00 óráig. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):


Az adós társaság tájékoztatása szerint külföldi állampolgárral szembeni 56.163EUR összegű követelés.
A fennálló követelésről semmiféle dokumentummal nem rendelkezünk.

Becsérték : 4.212EUR azaz 1.362.161,- Ft
Minimál ár: 4.212EUR azaz 1.362.161,-Ft
Bánatpénz: 68.108,-Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 362 161 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 362 161 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szemben fennálló 56.163 EUR követelés

A követelés összege:
18 163 114
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
1 362 161 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyakról egyeztetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Követelés értékesítése ÁFA fizetési kötelezettséget nem von maga után.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Ajánlott ár.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12001008 - 01395707 - 00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára a(z) Klauzál u. 7-9. Projekt Kft. „f.a.” megjelölésével kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2018. december 11. 12.00-ig jelentkezzenek a +36 1 7004220-as telefonszámon. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.
Felszámolási eljárás megindítása. Felszámolás kezdő időpontja: 2017. október 24.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a Klauzál u. 7-9. Projekt Kft. „fa” eljárásban az első nyilvános pályázat.

A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bek. értelmében az egyedüli hitelezőt értesítettük az értékesítési hirdetmény tervezetéről, arra részéről észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1127501/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 12. 11. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 10. | 17:20 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2018. 11. 26. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.