Legmagasabb ajánlat
85 900 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2018. 09. 01. 12:00

Ismertető

Lakóház- Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tahitótfalu belterület Hrsz.: 759 Tulajdoni hányad: 1/1

Pályázat kezdete
2018. 08. 17. | 12:00
Pályázat vége
2018. 09. 01. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.423
Becsérték52 920 000 Ft
Minimálár52 920 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
Axiom Tech Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.
Cégjegyzékszám
13 09 160316

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.423 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 1. 12 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Axiom Tech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 160316, székhely: 2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.423 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 17. 12 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Axiom Tech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 160316, székhely: 2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1142771.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) Axiom Tech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 160316, székhely: 2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.423/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1142771
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 587 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Legkésőbb az ajánlat benyújtására nyitva álló határidőben átutalással oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege az az ABACUS-AUDIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára maradéktalanul jóváírásra kerüljön a pályázati eljárás lezárását megelőzően, a közleménybe kérjük feltüntetni: „AXIOM TECH Kft. „f.a.” bánatpénz”

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tahitótfalu belterület Hrsz.: 759
Tulajdoni hányad: 1/1

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 52 920 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 52 920 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház

Típus:
lakóépület
Területe:
1 187 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tahitótfalu
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
759
Ingatlan postai címe:
2022 Tahitótfalu, Alsó-villa sor 38.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett lakóház
Területnagyság:
1 187 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Az értékesítésre kerülő ingatlan Tahitótfaluban megtekinthető kívülről

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • bejegyző határozat, érkezési idő: 300017/100/1999.10.12Önálló szöveges bejegyzés eOTR átalakítás érintette.• bejegyző határozat, érkezési idő: 33365-2/2006.03.20Önálló szöveges bejegyzés épület letüntetése.• bejegyző határozat, érkezési idő: 38254/2008.06.02Önálló szöveges bejegyzés lakóház feltüntetve• Végrehajtási jog 10835.258.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Szerződésből eredő követelés jogcímén 0262.V.1833/2013/5.• Végrehajtási jog 500.894.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. 262.V.2105/2013/4. • Végrehajtási jog 14.000.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. • Árverés kitűzése 0262.V.1933/2013/27. Vételi ajánlat időtartama: 2014.07.24-2014.09.22.• Végrehajtási jog 216.782,51 CHF főkövetelés és járulékai erejéig. Tótszegi és Társa Végrehajtó Iroda 262.V.0904/2014/13. szám alapján..• Végrehajtási jog 110.555.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. • Jelzálogjog 252.112.-Ft és járulékai erejéig a 02-163-2/2015. számú végzése alapján. • Árverés kitűzése. Vételi ajánlattétel időtartama: 2018.01.26-2018-03.27 20:00, • Felszámolási eljárás. Bíróság által kirendelt felszámoló: Abacus-Audit Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3/19.) • Jelzálogjog 187.800.-CHF és járulékai a mindenkori forint ellenértékének erejéig. A III/8. sorszám alatti törölt jelzálogjog rangsorában, engedményezés jogcímén. • Jelzálogjog 51.800.-CHF és járulékai a mindenkori forint ellenértékének erejéig. Második ranghely. Engedményezés alapján.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan Tahitótfaluban megtekinthető kívülről. Bővebb információ, illetve a rendelkezésre álló információkért kérjük vegyék fel a kapcsolatot a felszámolóbiztossal

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. Amennyiben az ingatlan értékesítés ÁFA körbe tartozna, úgy a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt terheli

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb ajánlati ár

Részletfizetési lehetőség: nincs

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló nincs az ingatlanban birtokban és nincs arról tudomása, hogy ki és milyen jogcímen használja az ingatlant.
A felszámoló a birtokba adás meghiúsulása kapcsán a felelősségét kizárja.
A pályázók az ajánlati árat ennek tudatában adják

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárásban a Cégközlönyben megjelent Hirdetményben foglaltak az irányadók, melynek szövegét a felszámoló csatolmányként az EÉR felületén közzéteszi.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1142771/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 01. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 08. 17. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1142771F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tudomásunkra jutott, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpkh.96/2018/4. sz. végzésével az értékesítést 2018. augusztus 28-án felfüggesztette. A felfüggesztés ellenére a hirdetmény a mai napig aktív. Szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a felfüggesztő végzésre tekintettel, milyen módon kívánják az értékesítést lebonyolítani?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Tekintettel arra, hogy hivatkozott a végzés számára,így bizonyára a pontos tartalmát is ismeri. A pályázat nem került a bíróság által érvénytelenítésre, a kifogás elbírálása esetén lesz mód eredményhirdetésre és szerződéskötésre, esetleges eredménytelenítésre vagy a bíróság döntése alapján érvénytelenítésre.

 • || P1142771F1 kommentje:

  Felszámolóhoz szeretnék elérhetőséget kérni.

 • || Értékesítő kommentje:

  06/1/789-2656 telefonszám 9:00-14:00 között http://www.abacusaudit.hu/index.php?lang=hu